Persondata - LB Forsikring

Behandling af personoplysninger – samarbejde mellem LB Forsikring og PFA Pension (PFA).

LB Forsikring til PFA

Hvis du som pensionskunde i PFA køber forsikringer i ’LB Forsikring til PFA’, udveksler vi oplysninger med LB Forsikring. Nedenfor kan du se, hvilke typer af personoplysninger vi udveksler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge.

Det er en betingelse for, at du kan blive medlem (og for at dine evt. medforsikrede kan opnå forsikringsdækning) og købe forsikringer i ’LB Forsikring til PFA’, at du er pensionskunde i PFA. Fra LB Forsikring modtager vi derfor løbende dit medlemsnummer, fødselsdag, navn, efternavn og adresse med henblik på, at vi kan kontrollere, at du har et pensionsengagement hos os, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

LB Forsikring er selvstændig dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, som de videregiver til os. Vi er selvstændig dataansvarlig for den efterfølgende behandling af de oplysninger, som vi modtager fra LB Forsikring.

Vi videregiver løbende oplysninger til LB Forsikring om medlemsnummer, fødselsdag, navn, efternavn og adresse samt, hvorvidt du fortsat har et pensionsengagement i PFA med henblik på, at LB Forsikring kan kontrollere, at du (og dine evt. medforsikrede) opfylder kravene for at opretholde medlemskab og forsikringer hos ’LB Forsikring til PFA’, jf. lov om finansiel virksomhed § 117 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi videregiver også generiske oplysninger om din tilknytning til PFA, herunder typen, fx fripolice eller virksomhed/organisation, virksomheds- og organisationskode (selve virksomheden/organisationen får LB Forsikring ikke oplyst) foruden branche og segment, jf. lov om finansiel virksomhed § 117 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.  LB Forsikring modtager og behandler disse oplysninger med henblik på risikostyring som forsikringsselskab.

PFA er selvstændig dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, som vi videregiver til LB Forsikring. LB Forsikring er selvstændig dataansvarlig for den efterfølgende behandling af de oplysninger, som de modtager fra PFA.

Pension, forsikring og opsparingsordning i PFA til LB medlemmer

Hvis du som medlem eller ægtefælle/samlever til et medlem hos LB Forsikring opretter er pension, forsikring eller opsparingsordning i PFA, udveksler vi oplysninger med LB Forsikring. Nedenfor kan du se, hvilke typer af personoplysninger vi udveksler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge.

Det er en betingelse for, at du kan oprette pension, forsikring og opsparingsordning i PFA (og for at dine evt. medforsikrede kan opnå forsikringsdækning), at du er medlem eller ægtefælle/samlever til et medlem i LB forsikring. Fra LB Forsikring modtager vi derfor løbende din fødselsdag, navn, efternavn og adresse med henblik på, at vi kan kontrollere, at du er medlem hos LB Forsikring, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

LB Forsikring er selvstændig dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, som de videregiver til os. Vi er selvstændig dataansvarlig for den efterfølgende behandling af de oplysninger, som vi modtager fra LB Forsikring.

Vi videregiver løbende personoplysninger til LB Forsikring om medlemsnummer, fødselsdag, navn, efternavn og adresse til LB Forsikring med henblik på, at vi kan kontrollere, at du (og dine evt. medforsikrede) opfylder kravene for at opretholde pensionsengagement hos PFA, jf. lov om finansiel virksomhed § 117 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

PFA er selvstændig dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, som vi videregiver til LB Forsikring. LB Forsikring er selvstændig dataansvarlig for den efterfølgende behandling af de oplysninger, som de modtager fra PFA.

Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvordan PFA behandler dine oplysninger her og du kan finde LB Forsikrings privatlivspolitik på deres hjemmeside.

13. januar 2020