Kundeforum

Vi har etableret et Kundeforum, for at sikre et fortsat tæt, tillidsfuldt og værdiskabende samarbejde mellem alle virksomhederne i aftalerne om PartnerPlus og Bankpension, Advisory Board og PFA. Kundeforum er et vejledende organ for Advisory Board, som kollektivt forhandler aftalerne om PartnerPlus og Bankpension med PFA. Ambitionen er at sikre, at virksomhedernes og medarbejdernes behov, ønsker og synspunkter kommer frem, så vi kan styrke samarbejdet yderligere.

Vi forventer op til to møder om året, og mere konkret ønsker vi, at Kundeforum giver mulighed for, at kunderne kan drøfte og vurdere ønsker og behov for udvikling i pensionsordningen, forsikringsprodukter, sundhedstiltag m.m. På møderne i Kundeforum vil kunderne også blive opdateret på udviklingen i PFA generelt og pensionsområdet i øvrigt.

Kontakt din HR-afdeling for oplysning om, hvem der repræsenterer jeres virksomhed i Kundeforum.

Advisory Board

Advisory Board er et forhandlingsorgan, der repræsenterer virksomhedskunderne i aftaler om PartnerPlus og Bankpension i forhandlingerne med PFA. Ved at repræsentere virksomhederne udgør Advisory Board en samlet forhandlingskraft over for PFA, der er større end hos den enkelte virksomhed.

Advisory Boards primære opgaver omfatter:

 • Forhandlingsorgan over for PFA
 • Kvalificere og formidle ønsker og behov til PFA
 • Vurdering af PFA’s administration af pensionsordninger
 • Stillingtagen til produktændringer
 • Sikre kontinuitet i forhold til det tidligere Bankpensions værdier
 • Beslutte optagelse af nye virksomheder i aftalen om PartnerPlus

Advisory Board består af op til 8 repræsentanter for virksomhedskunderne i aftalerne om PartnerPlus og Bankpension. De nuværende medlemmer af Advisory Board er:

 • Niels Erik Jacobsen, Formand (Bankdirektør, Jyske Bank)
 • John Fisker, næstformand (Adm. Direktør, Ringkjøbing Landbobank)
 • Jan W. Andersen, medlem (Bankdirektør, Arbejdernes Landsbank)
 • Holger Bruun, medlem (Adm. Direktør, Nordfyns Bank)
 • Peter Cramon, medlem (Pensionschef, Ringkjøbing Landbobank)
 • Susanne Døssing, medlem (Chefkonsulent, Finanssektorens Uddannelsescenter)
 • Line Højer Fogde, medlem (Afdelingsdirektør, Jyske Bank)
 • Per Strøm, medlem (Pensionschef, Handelsbanken)