PFA’s resultater fra europæisk stress-test

 

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, EIOPA, har i 2021 lavet en stress-test af 44 af de største europæiske pensions- og forsikringsselskaber. PFA har deltaget i denne undersøgelse som et af to danske pensionsselskaber. Stress-testen er nøjere beskrevet på EIOPA’s hjemmeside.

Resultaterne af forsikringsstress-testen for 2021 for PFA (’Koncernen’) er baseret på de data og den information (’Data’), som Koncernen har videregivet til den nationale myndighed, som står for tilsynet (den 'nationale tilsynsmyndighed'). Data er blevet videregivet til den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 1094/2010. EIOPA kan ikke pålægges et ansvar for fejl eller uoverensstemmelser i Data.