Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du læse mere om vores redegørelser fra Finanstilsynet

PFA er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.
Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk
Telefon: 33 55 82 82
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet her. 

PFA har fået påbud fra Finanstilsynet

”I forbindelse med funktionsinspektionen har vi haft en god og konstruktiv dialog med Finanstilsynet. Vi har i PFA et godt og solidt setup for bæredygtige investeringer med stærke processer og kompetencer, men vi tager selvfølgelig påbuddene om at styrke vores metoder og processer til efterretning, og vi er allerede i gang med at implementere dette,” siger Rasmus Bessing, chef for ESG-investeringer.