Vi har brug for legitimation fra dig

PFA er ligesom andre pensionsselskaber forpligtet til at indhente legitimation fra alle sine kunder, som en del af de forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Ifølge hvidvaskloven skal vi have bekræftet dine identitetsoplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde.

Legitimer dig på Mit PFA

Det nemmeste du kan gøre for at legitimere dig som kunde i PFA, er at logge på Mit PFA.

 
Alternativ til legitimering via Mit PFA

Du kan anvende følgende dokumenter som legitimation:

 • Gyldigt pas
 • EU-førerbevis
 • Dansk sundhedskort
 • Forsvarets identitetskort
 • Natopas
 • Politilegitimationskort
 • Opholdstilladelse type F eller D (lamineret plastkort med billede)
 • Nationalt identitetskort, der er gyldig rejselegitimation for indrejse i og udrejse fra Danmark.

Hvis du skal indsende to dokumenter som legitimation og ikke har to af ovennævnte dokumenter, kan et af dokumenterne anvendes sammen med en kopi af et af følgende dokumenter:

 • Dåbs- eller navneattest
 • Skattekort
 • Skattekort udstedt af skattemyndigheden i dit bopælsland.
Krav til legitimation

Du bestemmer selv, om du vil tage en almindelig kopi af dine dokumenter, eller om du vil scanne dokumentet eller tage et billede med din smartphone. Det er dog et krav, at:

 • Dokumentet er gyldigt (ikke udløbet)
 • Dit fulde navn
 • Såfremt du har et CPR-nummer skal dette fremgå af dokumentet
 • Kopien er tydelig
 • Hvis der er adresse på dokumentet, skal denne stemme overens med din adresse i CPR-registret, hvis du har et CPR-nummer.
Sådan legitimerer du dig som kunde i PFA
 1. Ved at logge ind på Mit PFA eller
 2. Ved at følge nedenstående link eller   
 3. Indsende dokumentation med post til PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Har du nogen spørgsmål i forbindelse med legitimering, er du velkommen til at ringe til vores rådgivningscenter på 70 80 71 68.

Sådan gør du, hvis du skal modtage udbetaling som efterladt

Hvis du skal modtage udbetaling som efterladt i forbindelse med et dødsfald, kan du legitimere dig ved at sende kopi af to af de dokumenter, som er beskrevet ovenfor. Hvis der er behov for legitimering af afdøde, kan du anvende de samme dokumenttyper eller en kopi af skifteretsattesten for den afdøde. 

Du kan indsende kopi af din legitimation på flere måder:

 1. Ved at følge nedenstående link
 2. Udfylde blanketten her og indsende den sammen med kopi af din legitimation med almindelig post til PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Husk at angive afdødes CPR-nummer på blanketten, eller når du uploader din legitimation via pfa.dk.

Du kan anvende det samme link til at indsende øvrig dokumentation.

Har du nogen spørgsmål i forbindelse med legitimering, er du velkommen til at ringe til vores rådgivningscenter på 70 80 71 68.

Læs mere om hvidvaskloven

Mere information om hvidvaskloven

Hvidvaskloven ændres pr. 26. juni 2017 (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme), og loven indeholder skærpelser i forhold til den eksisterende hvidvasklov og medfører blandt andet et større fokus på pensionsordninger.

Den væsentligste skærpelse i den nye hvidvasklov er kravet til kundekendskab og forpligtelser under kundeforholdet. Det betyder, at alle nye kunder skal legitimeres i forbindelse med oprettelsen af pensionsordningen, og PFA kan ikke igangsætte pensionsudbetaling til nye og nuværende kunder, hvis vi ikke har modtaget gyldig legitimation.

PFA Pension fastsætter de til enhver tid passende foranstaltninger, herunder at der ikke kan ske udbetaling af opsparing, eller at rådigheden over opsparing begrænses, indtil der er afleveret tilfredsstillende legitimation. Hvis den manglende legitimation medfører, at der er risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme, kan PFA Pension afbryde eller afvikle pensionsordningen og eventuelt underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om mistanken.

PFA Pension er berettiget til at undersøge, notere og opbevare personoplysninger med henblik på at fastslå, om der er mistanke eller rimelig grund til at formode, at pensionsordningen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. PFA Pension kan opbevare disse personoplysninger i mindst 5 år, efter pensionsordningen er ophørt i PFA Pension.