White paper

Organisatorisk stress forebyggelse

I stressdebatten er der ofte fokus på, at topledelsen og de organisatoriske forhold spiller en vigtig rolle i stressforebyggelsen. Men det er ofte upræcist og lidt tilfældigt, hvilke forhold der peges på – og hvilke konkrete indsatser der rent faktisk virker. Det vil vi lave om på i Lederne og PFA.

 

Lederne og PFA har siden 2016 samlet en række topledere, forskere og praktikere med forskellige indfaldsvinkler til stress og trivsel i et Advisory Table. Som resultat af vores samarbejde lancerede vi den 26. oktober kl. 13.30 et white paper - ”Sådan forebygger du stress som et element i bæredygtig ledelse”. Her gav vi et bud på en model for organisatorisk design, der kan understøtte indsatser rettet mod performance, trivsel og forebyggelse af stress. Medlemmer af Advisory Table fra blandt andet Lindab og Jyske Bank præsenterede et udvalg af deres indsatser. Indsatser der er målrettet forbedringer af performance og trivsel, og som er udviklet og implementeret med succes.

Hvis du har lyst til at se eller gense arrangementet, kan du se det her