Finansiel uro

Vores gode råd efter uroligt halvår

Første halvår af 2022 har generelt været hårdt ved afkastet og pensionsopsparingerne. I sådan en situation kan det være svært at vide, hvordan man skal forholde sig, og hvad man selv kan gøre for at passe på pengene. Derfor kan du her finde gode råd og få en status på, hvordan verden ser ud med PFA's øjne.

Udvikling på markederne – hvorfor negative afkast?

Hvad er der sket?

Det har været et uroligt år på finansmarkederne, som har været påvirket af den sårbare politiske situation med krig i Ukraine og nye, omfattende corona-nedlukninger i Kina. Disse begivenheder har begge forværret de allerede eksisterende flaskehalsproblemer og ført til stigende inflation og behov for renteforhøjelser. Det er gået ud over vækstudsigterne, og derfor har investorerne i stor udtrækning trukket følehornene tilbage og frasolgt deres aktier med store kursfald til følge.

Hvad betyder det for afkastet?

Siden årets start er verdensindekset for aktier (MSCI World AWI) faldet med 11,5 procent (1/1-21/5 2022), ligesom de fleste obligationstyper har givet negativt afkast som følge af de stigende renter. I den situation har det været en fordel for PFA’s kunder, at PFA gennem årene har suppleret sine børsnoterede investeringer med direkte investeringer i fx ejendomme, ikke-børsnoterede virksomheder og infrastruktur. Disse har alle klaret sig bedre end markedet generelt og været med til at afbøde de tab, der er kommet. Det betyder, at afkastet i PFA's anbefalede profil C i PFA Plus år-til-dato ligger mellem -5 til -7,6 procent afhængig af år til pension (1/1-31/5 2022).

Læs mereSe mindre

Det langsigtede afkast er stadig intakt

Trods store kursfald i halvåret er det langsigtede afkast stadig stærkt. Ser vi på det akkumulerende afkast over 3, 5 og 10 år ligger det på henholdsvis 20, 30 og 111 procent (Profil C, 15 år til pension, 31/5 2022). I tider som nu er det derfor vigtigt at have det lange lys på, for finansmarkederne kommer som regel stærkt tilbage og historisk set, så varer opturene længere og giver højere afkast end det, der tabes, når markederne dykker. Siden 1950 har det ledende aktieindeks S&P 500 fx givet et gennemsnitligt årligt afkast på 10,6 procent (i danske kroner, dvs. medregnet valutaudvikling).  

Afkast i PFA’s investeringsprofiler over de seneste 10 år

Tiårigt afkast i PFA’s investeringsprofiler, inkl. KundeKapital  Profil A 
Lav risiko
Profil B
Middel risiko
Profil C
Moderat risiko
Profil D
Høj Risiko
Akkumuleret afkast før PAL-skat. (31/5 2012-31/5 2022). 64,5 % 86,5 % 111 % 136,6 %

Hvad kan du selv gøre?

PFA anbefaler ikke, at du skifter investeringsprofil som følge af midlertidige udsving på markederne, da du så risikerer at komme ind og ud af markederne på de forkerte tidspunkter. Det er dog altid en god idé at tjekke, om du har den investeringsprofil, der passer til dit ønske til risiko og dine forventninger til afkastet. Du kan få hjælp til at vælge profil via investeringsguiden på mitpfa.dk. Her kan du også tjekke styrken på din opsparing og se, om den lever op til dine forventninger til fremtiden. Du kan også lege med dine tal og se, hvad det betyder, hvis du fx går senere på pension eller øger din indbetaling. 

Inflation på fremmarch
– få gode råd til hvad du kan gøre 

Den seneste tid har budt på en kraftig stigende inflation. Dermed bliver vores penge mindre værd, både dem vi har i hånden og dem, vi har sat til side til senere.

Det kan være en udfordring, især hvis man har mange penge kontant, da de blot står og mister deres købekraft.

Se med her, hvor PFA’s privatøkonom Camilla Schjølin Poulsen giver gode råd til, hvad du selv kan gøre. 

 

10 gode råd til at spare penge i hverdagen

Søger du inspiration til at spare penge, så får du her 10 råd, der både er gode for privatøkonomien og lette at gå til. Besparelserne holder ofte bedst, hvis det ikke bliver for surt, så du kan eventuelt starte med de vaner, som du måske alligevel har ønsket at ændre i et stykke tid. Husk også, at du ved at spare penge i hverdagen, kan få bedre råd til de ting i livet, som du sætter ekstra stor pris på.

Selv små beløb tæller


Tænk hele tiden ’alle bække små’. Selv besparelser på 100 kr. om måneden kan gøre en forskel over tid, og hvis du kan finde flere af dem i dit budget, vil besparelserne hurtigt blive mærkbare.
  

Få styr på de faste udgifter


En afgørende start er at danne sig et overblik over, hvordan man bruger sine penge i dag. Start med de faste udgifter til fx bolig, bil, forsikringer, kontingenter, abonnementer mm. Ofte vil du ud fra dette overblik få øje på udgiftsposter, som forholdsvist nemt kan undværes eller minimeres. Det kan fx være et fitness abonnement eller streamingtjeneste, som ikke længere giver værdi nok.
  

Tjek prisen på forsikringerne


Det kan anbefales hvert 3. år at undersøge prisen på sine forsikringer, herunder om dækningerne fortsat er optimale og passer ind i ens livssituation og familieforhold.
  

Tænk på varme og el


Hvis du bruger mange penge på varme og el, så følg de klassiske råd med at skrue lidt ned for varmen, fyld opvaskemaskine og vaskemaskine helt op inden de sættes i gang, og tør tøjet uden brug af tørretumbler. Download evt. en app der viser el-prisen døgnet rundt, så du kan planlægge dit strømforbrug bedre.
  

Tag cyklen


En stor udgift i budgettet er ofte transport. Tænk gerne ind i hvornår cyklen er et reelt alternativ, samt om der kan spares penge ved at bruge offentlig transport eller samkørsel med en kollega. Hvis der skal køres langt i bil, så husk at du bruger ca. 20 pct. mere brændstof ved en fart på 130 km/t, i stedet for 110 km/t.
  

Investér din opsparing


Penge som du ikke skal bruge indenfor de næste 3 års tid, bør som udgangspunkt investeres, og tilfør gerne investeringen lidt penge månedligt. Over tid vil opsparingen begynde at arbejde for dig, og give dig en mærkbar større økonomisk uafhængighed i fremtiden. Især opsparingsformer som pension og aktiesparekonto er attraktive, hvor Skat ikke tager så stor en bid af det løbende afkast.
  

Lav en madplan


Hold husholdningsbudgettet nede med en ugentlig madplan og slå flere fluer med ét smæk: Du undgår impulskøb, og du kan lade dig inspirere af, hvad du i forvejen har i køleskab og fryser, samt hvad der kommer på tilbud. Du sparer altså både penge, tid og mindsker madspild. Nogle ekstra fif er at kigge efter de billigere mærker, altid at tjekke bonnen for fejl, og vigtigst af alt – køb ikke ind når du er sulten!
  

Tjek renter og fradrag


Du kan måske finde besparelser ved at omlægge lån og evt. indfri højtforrentede lån. Et godt råd omkring din gæld er at sikre, at du maksimalt skylder 60 % væk i boligen, den dag du ønsker at stoppe med at arbejde. Det giver nemlig bedre mulighed for adgang til afdragsfrie lån i de perioder, hvor du har behov for det.
  

Gør din bolig mere energieffektiv


På den lidt længere bane kan du ofte spare penge ved at energiforbedre din bolig. Fx bedre isolering, nye vinduer eller ny energikilde. Her bør du undersøge de tilskudsordninger, som efterhånden er dukket op mange steder. Fx kan du flere gange årligt søge tilskud hos Bygningspuljen og du kan undersøge tilskudsmuligheder lokalt i kommunen eller hos dit realkreditinstitut.
  

Hold styr på forbruget


Det sidste råd handler om forbrug og rejser. Her kan du lave nogle bevidste benspænd for dig selv – du kan fx sætte en stopper for fastfood eller tøjkøb i en periode og sætte et maxbudget på årets rejser, og på den måde tvinge dig selv til at tænke lidt ud af boksen.
  

Hvad betyder uroen for din udbetaling?

Des tættere, man er på pension, des større er den negative påvirkning ved tab fra aktiemarkederne. Du kan nedenfor se to regneeksempler på, hvad det vil kræve i ekstra arbejdsår eller indbetalinger at vinde det tabte tilbage afhængig af, hvor tæt man er på pension. Vær opmærksom på, at vi i eksemplerne har ’frosset’ den nuværende situation og ikke taget højde for, at markederne har det med at komme stærkt tilbage og over tid indhente det tabte.   

EKSEMPEL VED KORT TID TIL PENSION:  Eksempel ved lang tid til pension:

Lone er 62 år. Hun sparer op med middel risiko (profil C), har en bruttoindkomst på 400.000 kr. og sparer 12 % af sin løn op til pension hver måned. Det har hun gjort fra hun var 27 år, og fortsætter indtil hun er 67 år. 

 

Hvis Lone som 62-årig får et negativt afkast på -10 % vil det påvirke slutdepotet med over 200.000 kr., hvilket svarer til at skulle arbejde ca. 18-22 måneder længere for at opnå samme pensionsopsparing uden faldet. Ønsker Lone ikke at blive længere på arbejdsmarkedet, kan hun alternativt øge sin månedlige pensionsindbetalingen. Hun skal så indsætte ca. 6 % ekstra årligt i de sidste 5 år, hvilket svarer til at undvære ca. 1.100 kr. månedligt i de sidste 5 år.

Lasse er 40 år. Han sparer op med middel risiko (profil C), har en bruttoindkomst på 400.000 kr. og sparer 12 % af sin løn op til pension hver måned. Det har han gjort fra han var 27 år, og fortsætter indtil han er 67 år. 

Hvis Lasse får et negativt afkast på -10 % vil det påvirke slutdepotet med knap 90.000 kr. hvilket i dette tilfælde betyder, at han skal arbejdes ca. 14-16 måneder ekstra for at opnå samme pensionsopsparing uden faldet. Ønsker Lasse ikke at blive længere på arbejdsmarkedet, kan han alternativt øge sin månedlige pensionsindbetaling. Han skal så blot lave et frivilligt bidrag på 0,5 % af lønnen, hvilket svarer til at få ca. 92 kr. mindre udbetalt om måneden. 
Nøgletal for Lone:
Slutdepot uden fald: 1.992.098 kr.
Slutdepot med 10 % fald som 62-årig: 1.790.643 kr.

Forventet afkast fratrukket fradrag til forsikringsdækninger, omkostninger, inflation mm. Evt. ændringer i folkepension og automatisk nedtrapning i risiko er ikke medregnet.
Nøgletal for Lasse:
Slutdepot uden fald: 1.992.098 kr.
Slutdepot med 10 % fald som 40-årig: 1.901.293 kr.

Forventet afkast fratrukket fradrag til forsikringsdækninger, omkostninger, inflation mm. Evt. ændringer i folkepension og automatisk nedtrapning i risiko er ikke medregnet.

Få overblik på Mit PFA

På mitpfa.dk under menuen Udbetalingsplan har du selv mulighed for at lege med dine tal, og se hvad en
udsættelse af pensionstidspunktet eller ekstra indbetaling betyder for din udbetaling.

 

Til dig, der er tæt på pension

De urolige investeringsmarkeder kan måske give ekstra store panderynker og mange spekulationer, hvis du er ved at nærme dig pensionsalderen eller allerede er gået på pension.

Her kan du se vores seneste webinar, hvor PFA’s seniorstrateg Rasmus Pilegaard og privatøkonom og ekspert indenfor opsparing Camilla Schjølin Poulsen giver svar på en lang række spørgsmål og stiller skarpt på bl.a. fremtidsudsigter, is i maven-strategi og månedlige pensionsudbetalinger. 

Se webinaret – Hvad betyder de urolige markeder for dig, som er tæt på pension? 

 

Q&A for dig, der nærmer dig pensionsalderen

Her kan du finde svar på en lang række spørgsmål, der handler om alt fra urolige markeder og investeringsprofiler til markedsrente og automatisk nedtrapning. 

Hvad betyder uroen på markederne for din pension, når du er tæt på pensionsalderen?

  
Uroen på investeringsmarkederne betyder, at særligt aktier og nogle obligationstyper har givet et negativt afkast på nuværende tidspunkt, hvilket naturligvis aldrig er rart. Heldigvis kommer faldet efter flere år med gode afkast, så de fleste har over tid fået et rigtigt fornuftigt afkast på deres pensionsopsparing. Fx har vores populære Profil C, med over 15 år til pension, givet et afkast på +110,16 procent over de seneste 10 år, og det er selvom det negative afkast pr. 30. april 2022 på -7,8 procent er indregnet. Vi anbefaler at trappe aktieandelen ned, jo tættere man kommer på pensionstidspunktet, så udsvingene bliver mindre. Det er derfor helt automatisk indbygget i både vores profiler i PFA Plus og PFA Klima Plus.
  

Hvad gør PFA for at beskytte din opsparing?

  
PFA har en bred portefølje af afkastkilder, som udover aktier og obligationer tæller investeringer i ejendomme, infrastruktur, grøn energi og unoterede investeringer i virksomheder. Disse investeringer er tit mindre konjunkturfølsomme, og det er med til at beskytte opsparingerne i tider med uro på markederne. Herudover har vi mulighed for løbende at skrue op og ned for vores samlede risiko, så vi kan positionere os rigtigt i forhold til, om der er med- eller modvind på finansmarkederne. Man kan dog ikke helt undgå negative afkast, når markederne falder bredt.
  

Bør du ændre din investeringsprofil, når du nærmer dig pensionsalderen?

  
I tider med store udsving på markederne er det godt at huske på, at den helt rigtige strategi ofte er at sidde på hænderne og gøre ingenting. Historien viser nemlig, at dem som formår at have ’is i maven’, og gerne også løbende tilfører deres investering lidt ekstra penge på månedlig basis, er dem som kommer bedst igennem på den anden side.

PFA anbefaler derfor som udgangspunkt, at du forbliver tro mod dine investeringsvalg, og det gælder også, selvom du nærmer dig pensionsalderen. I vores investeringsprofiler nedtrapper vi automatisk risikoen, jo tættere man kommer pensionsalderen, og derfor er det klare råd: Hvis fx Profil C passer til dig risikomæssigt nu, så passer det alt andet lige også til dig, når du senere går på pension.
  

Hvordan ændrer man sin investeringsprofil, og hvad koster det?

  
Før du ændrer investeringsprofil, bør du altid starte med først at tage Investeringsguiden for at se, hvilken investeringsprofil, der passer bedst til din risikovillighed. Hvis du stadig ønsker en anden investeringsprofil, kan du selv ændre den på mitpfa.dk. Det nye valg træder i kraft med det samme, hvis markederne er åbne.

I PFA Investerer og PFA Valgfri kan du tre gange om måneden ændre din investeringsprofil uden omkostninger. Det samme gælder for tilvalg af PFA Klima Plus og flytning af opsparing mellem investeringskoncepter (fx PFA Investerer, Du investerer og PFA Valgfri). Herefter koster det 0,5 procent af den opsparing, der bliver omlagt ved en ændring/flytning.

Hvis du skifter profil hyppigt, risikerer du at komme ud og ind af markederne på de forkerte tidspunkter samt svække effekten af de tiltag, som PFA løbende foretager for at styre risikoen. Derfor anbefaler vi, at du forbliver tro mod dine investeringsvalg og kun ændrer profil, hvis der sker større ting i din privatøkonomi.
  

Hvad betyder uro på markederne for pension i gennemsnitsrente?

  
Når man har pension i gennemsnitsrente, er man sikret udbetalingernes størrelse og har derved en garanteret ydelse. Det kan føles som en stor fordel i de år, hvor afkastet er negativt, men det kan samtidig være en ulempe i de år, hvor der er flotte markedsafkast.

Den nuværende uro betyder derfor som udgangspunkt ikke noget for dig, der har en pension i gennemsnitsrente. Dog er udbetalingernes størrelse ikke pristalsreguleret, og derfor vil den nuværende høje inflation påvirke købekraften af pensionsudbetalingerne.
  

Hvordan fungerer automatisk nedtrapning af risiko på din pensionsopsparing?

  
Automatisk nedtrapning skal være med til at sikre, at udsvingene i dit afkast mindskes jo tættere på pensionsalderen, du kommer, fordi du så samtidig har kortere tid til efterfølgende at nå at indhente eventuelle tab.

På illustrationen kan du se, hvordan aktieandelen på vores plus-profiler automatisk nedtrappes i takt med, pensionsalderen nærmer sig.
PFA Plus investeringskoncept - risikonedtrapning
Nedtrapningen sker frem mod den pensionsalder, som er aftalt med din arbejdsgiver i pensionskontrakten.
   

Hvad gør du, hvis du ikke ønsker automatisk nedtrapning?

  
Hvis du ikke ønsker vores livscyklus-produkter, kan du frit vælge mellem vores andre 2 investeringsløsninger:

- PFA Valgfri
- Du Investerer

Selve skiftet kan du selv lave på mitpfa.dk. Vi anbefaler, at du starter med at gennemføre investeringsguiden for at se, hvilken investeringsprofil, der passer bedst til dig og din risikovillighed.

Når du ikke har indbygget en automatisk tilpasning af risikoen frem mod din pensionering, så anbefaler vi, at du minimum hvert tredje år gennemgår dine investeringer. Derved sikrer du, at investeringerne fortsat passer til din risikovillighed og tidshorisont.
  

Er det et godt tidspunkt at sætte flere penge ind på din opsparing?

  
Hvis du har økonomisk overskud i hverdagen i dag, og ikke har aktuelle planer med pengene indenfor de kommende år, så er det som udgangspunkt en fordel at investere pengene. Enten i fri opsparing, ved at nedbringe gæld eller øge din pensionsopsparing.

Samtidig påvirker den nuværende høje inflation og de negative investeringsmarkeder ikke kun vores nuværende privatøkonomi, men også din langsigtede opsparing. Derfor er det et godt tidspunkt – hvis du har råd – at sætte lidt ekstra af til din opsparing, så du styrker din økonomiske frihed i fremtiden, og fastholder det råderum du har set frem til.

På mitpfa.dk kan du nemt simulere, hvad det vil betyde for din pensionsopsparing, hvis du frivilligt øger din indbetaling med fx 1 procent om måneden. Og du kan nemt senere stoppe den ekstra opsparing, hvis du får brug for det.

Det gode ved uroen på investeringsmarkederne lige nu er, at du har mulighed for at købe ind på lidt lavere kursniveauer, og derfor kan det sagtens være et godt tidspunkt at skrue op for din langsigtede opsparing, selvom markederne lige nu er negative. 
   

Til dig, der er gået på pension

Er du allerede gået på pension, så er det naturligvis interessant for dig at vide, hvordan de urolige markeder vil påvirke dine udbetalinger. Hvis afkastet i år skulle ende negativt, vil dine udbetalinger alt andet lige blive mindre i 2023, ligesom udbetalingerne alt andet lige stiger efter flotte afkast-år.

Hvert år i november begynder vi udregningen af næste års udbetalinger, og her indgår en lang række faktorer, fx årets afkast fra november til november, år tilbage af udbetalingen, forventet afkast og den fastlagte udbetalingsrente for det kommende år. Hvis der er tale om en livrente, indgår også den aktuelt forventede levealder 
 

Se alle dine fordele i PFA

Som kunde i PFA har du mange fordele.
Vi har samlet dem allesammen til dig, så du kan få det bedste overblik.