Begunstigelse

Er de rette sikret, hvis der sker dig noget?

Ved din død vil udbetalinger fra din pensionsordning som udgangspunkt blive udbetalt til dine "nærmeste pårørende". Har du en børnepension bliver denne dog udbetalt til dine børn under 21 år. Hvem, der er dine "nærmeste pårørende", afhænger af, hvornår du blev medlem af Bankpension:

Hvis du blev medlem før 1. januar 2008, er ”nærmeste pårørende” i prioriteret rækkefølge:
 1. Ægtefælle/registreret partner
 2.  Livsarvinger dvs. børn eller børnebørn
 3. Arvinger efter testamente
 4. Arvinger efter Arveloven (forældre, søskende osv.)
 5. Hvis der ikke er nogen arvinger, bliver pengene udbetalt til boet.
Hvis du blev medlem efter 1. januar 2008, er ”nærmeste pårørende” i prioriteret rækkefølge:
 1. Ægtefælle/registeret partner
 2. Samlever, hvor et af følgende gælder
  a.  -I bor sammen og har boet sammen i de sidste to år før dødsfaldet
  b.  -I bor sammen og har, har haft eller venter barn sammen
 3. Livsarvinger dvs. børn/børnebørn
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter Arveloven (forældre, søskende osv.)
 6. Hvis der ikke er nogen arvinger, bliver pengene udbetalt til boet.

Hvis du har oprettet en uigenkaldelig begunstigelse, vil den dog fortsat gælde for de dækninger, hvor du har indsat den. Øvrige udbetalinger fra din pensionsordning, som ikke er omfattet den uigenkaldelige begunstigelse, bliver udbetalt til dine ”nærmeste pårørende”.

Hvis du har oprettet en navngiven begunstigelse på din livsforsikring (Gruppelivssum), og ikke i øvrigt har oprettet flere begunstigelser, vil denne begunstigelse fortsat gælde for denne forsikring i PFA. Du vil få tilsendt et brev som en bekræftelse på, at din navngivne begunstigelse er blevet overført til PFA.

Udfyld en begunstigelseserklæring, hvis du vil ændre din begunstigelse

Mit PFA kan du se, hvem der er registreret som begunstiget på dine ordninger, og dine muligheder for at ændre begunstigelsen. Hvis du ønsker at ændre begunstigelsen på din pensionsordning, skal du udfylde en begunstigelseserklæring. Den finder du på pfa.dk, eller du kan få den tilsendt ved at kontakte PFA.