Forsikringer for medarbejdere i medlemsvirksomhed

Hvis din arbejdsgiver er med i ordningen for det tidligere Bankpension og indbetaler til din pensionsordning, vil din forsikringspakke i PFA som udgangspunkt bestå af følgende forsikringer:

 

 

Indholdet i din forsikringspakke varierer i forhold til, om du har en ordning i gennemsnitsrente eller markedsrente og vil afhænge af dine forsikringer før fusionen.

Du har mulighed for at tilpasse dine forsikringsdækninger, hvis du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger og din arbejdsgiver er med i ordningen for det tidligere Bankpension og fortsat indbetaler til din ordning.

PFA Erhvervsevne

Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, så har du som udgangspunkt mulighed for at få en udbetaling fra PFA Erhvervsevne. PFA Erhvervsevne dækker både ved midlertidig og varig nedsættelse af din erhvervsevne, og din erhvervs- og indtjeningsevne skal være nedsat til halvdelen eller derunder, for at du kan få en løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne. Forsikringen bliver udbetalt, indtil du bliver 65 år, eller til din erhvervsevne forbedres.

Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 80 procent af din pensionsgivende løn eller nedsætte den til 1 procent. Dækningen kan dog ikke være mindre end (dog min. 198.300 kr. (2022)).

Hvis du modtager ressourceforløbsydelse fra kommunen, vil du fremover have mulighed for at få en løbende udbetaling på 80 procent af din løn – uanset hvilken dækning, du har valgt.

Indbetalingssikring giver ekstra tryghed

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne indeholder også en indbetalingssikring, som sikrer, at din pensionsordning fortsætter, mens du får udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Det betyder, at PFA Erhvervsevne, PFA Kritisk sygdom og PFA Liv fortsætter, og derudover overtager PFA indbetalingerne til din pensionsordning, så du kan bevare dine forsikringer og fortsat spare op til din pensionisttilværelse. 

Udvid din forsikring med en engangsudbetaling

Du har mulighed for at købe en ekstra forsikring, som sikrer dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med to tredjedele eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været dækningsberettiget nedsat i 12 måneder. Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

 
PFA EarlyCare sikrer dig hurtig hjælp

PFA EarlyCare er en del af din forsikring PFA Erhvervsevne, og den giver dig mulighed for at få hjælp fra første dag, hvis du bliver sygemeldt af din læge i 14 dage eller mere.

PFA EarlyCare kan eksempelvis være en hjælp ved stress, hvor en tidlig indsats kan gøre en stor forskel. Derudover hjælper PFA EarlyCare ved alle psykiske samt fysiske sygdomme. Det kan nemlig have store omkostninger både personligt, privat og på arbejdet, hvis ikke der sættes tidligt ind med hjælp og sparring.

Sådan bruger du PFA EarlyCare

Når du har fået en sygemelding af din læge på 14 dage eller mere, skal du ringe til PFA EarlyCare Hotline på 70 12 50 00. Her sidder et team af Health Guides klar til at lytte og rådgive. De er uddannet til at sammensætte et individuelt PFA EarlyCare forløb, så du kommer godt og trygt igennem dit sygdomsforløb.

Det hele menneske i centrum

Hjælpen er mest effektiv, når den tager udgangspunkt i det hele menneske. Derfor kommer du i dit forløb hele vejen rundt om alt fra kost og motion til søvn, trivsel og mental sundhed – uanset hvad din sygemelding handler om.

PFA Kritisk sygdom - økonomisk hjælp, hvis du bliver alvorligt syg

PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Se hvilke diagnoser, der er omfattet af PFA Kritisk sygdom

Som udgangspunkt har du en dækning ved kritisk sygdom på 211.030 kr. (2022). Det er helt op til dig, hvad du bruger pengene til – du kan fx købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet. Forsikringen gælder, som udgangspunkt til du fylder 65 år, men kan forlænges til at gælde, til du fylder 67 år. Du har mulighed for at øge dækningen op til 750.000 kr.

 

Udvid din forsikring med børnedækning

I PFA Plus har du mulighed for at udvide din forsikring ved kritisk sygdom med en børnedækning, hvor du vil få udbetalt en skattefri engangsudbetaling, hvis dine børn under 21 år får stillet en af de dækningsberettigede diagnoser. Dækningen kan ikke overstige din egen dækning ved kritisk sygdom. Dette tilbud gælder kun medarbejdere i PFA Plus.

Udvid din forsikring ved kritisk sygdom med en børnedækning

PFA Liv - økonomisk sikring af dine nærmeste

PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, hvis du dør, før du skal på pension. PFA Liv udbetales som udgangspunkt til dine "nærmeste pårørende". Udbetalingen er som udgangspunkt et skattefrit engangsbeløb, som svarer til din årsløn, dog minimum (dog min. 454.939 kr. (2022)). Forsikringen gælder, som udgangspunkt til du fylder 65 år, men kan forlænges til at gælde, til du fylder 67 år.

Læs mere om "nærmeste pårørende" 

Du har mulighed for at øge dækningen op til 800 procent af din pensionsgivende løn. PFA anbefaler som udgangspunkt, at din udbetaling fra PFA Liv har et niveau, som sikrer, at din familie kan opretholde levestandarden i op til fire år, hvis livet skal gå videre uden dig.

Børnepension - ekstra sikring af dine børn

Børnepensionen sikrer dine børn under 21 år en løbende udbetaling på op til 25 procent af din løn, hvis du dør, før du skal på pension.

Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene. Vi anbefaler derfor, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne.

Udvid din forsikring med en børnepension

Ægtefælle-/samleverpension – ekstra sikring af din partner

En ægtefælle-/samleverpension sikrer din partner. Pensionen udbetales til din partner – enten livsvarigt eller i en begrænset periode på 10 år.

I PFA Plus kan du som udgangspunkt til- og fravælge ægtefælle-/samleverpension helt frem til pensionstidspunktet. Din samlever skal være registreret med CPR-nummer hos Bankpension eller PFA Pension for at være berettiget til udbetaling.

Hvis du har en pensionsordning i gennemsnitsrente, skal din samlever blandt andet være anført i dit testamente, inden du fylder 67 år og senest tre måneder inden din død for at være berettiget til udbetaling. Hvis du har en kollektiv ægtefælle-/samleverpension i gennemsnitsrente, kan denne ikke til- eller fravælges.

PFA Helbredssikring

Det er ikke alle medlemmer, som har en Helbredssikring, det afhænger af den enkelte arbejdsgivers aftale med PFA. Du kan se, om du har en Helbredssikring i forsikringsoverblikket på Mit PFA.

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for hurtig behandling, operation eller genoptræning, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Dine børn under 21 er automatisk omfattet af din Helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn.

Læs mere om PFA Helbredssikring

PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag. Det kan både være problemstillinger fra dit arbejdsliv og dit privatliv, som fx omhandler trivsel, stress, personlige kriser, livsstilsændringer, alvorlig sygdom, dødfald eller misbrug. Rådgiverne fra Sundhedslinjen har en socialfaglig baggrund, og de kan hjælpe dig med at håndtere fysiske, psykiske og sociale problemer - store som små.

Du kan ringe til sundhedslinjen på 70 12 50 00 mandag til torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag fra kl. 9.00 til 16.00.

Online Læge

Som en del af PFA Helbredssikring har du mulighed for at få rådgivning af en praktiserende læge via video, telefon eller mail alle hverdage fra kl. 8-22 og i weekend/helligdage fra kl. 8-18. Rådgivningen leveres af Hejdoktor, og adgangen gælder også eventuel ægtefælle/samlever samt børn under 24 år.

Læs mere om Online Læge