Opsparing i gennemsnitsrente

Dit depot og dine indbetalinger vil fortsætte i en gennemsnitsrenteordning med en garanteret ydelse i PFA. Det betyder, at du er sikret en minimumsudbetaling, når du går på pension. Afkastet bliver udjævnet, så du er sikret en stabil rente i både gode og dårlige år. Risikoen er lille, og muligheden for at opnå et højt afkast er begrænset. Størstedelen af opsparingen investeres i obligationer, og andelen af aktier er generelt lille.

I gennemsnitsrente får du en rente (depotrenten), som PFA løbende fastsætter. Depotrenten er et udtryk for det gennemsnitlige historiske og forventede afkast set over en årrække. På den måde bliver de årlige udsving i det faktiske afkast udjævnet. PFA’s afkast af investeringerne i de enkelte år kan derfor ikke direkte aflæses i den rente, du får på din pensionsordning det enkelte år. Depotrenten anmeldes til Finanstilsynet.

Minimumsudbetaling

I gennemsnitsrente er du garanteret en minimumsudbetaling, når du går på pension. Det kalder vi en ydelsesgaranti. Den er beregnet på baggrund af forsigtige forudsætninger om forrentning, forventet levetid og risiko for nedsat erhvervsevne mv. samt omkostninger. Det indebærer samtidig, at det er PFA, der bærer investeringsrisikoen og risikoen for stigning i den gennemsnitlige levealder.

Gennemsnitsrente og ydelsesgaranti sikrer, at risikoen er reduceret væsentligt. PFA investerer din pension forsigtigt for at overholde ydelsesgarantierne og sikre det stabile afkast. Det betyder, at afkastet i gennemsnitsrente ofte er lavere end i markedsrente, hvor der er større udsving og ingen ydelsesgarantier.