Velkommen til ordningen for det tidligere Bankpension

I Bankpensions ordning har du en attraktiv pensionsordning, som består af en række forsikringer og en opsparing.

Sådan ser din pensionsordning ud

Du er omfattet af pensionsordningen, når du bliver ansat, du skal dog være fyldt 18 år. Som udgangspunkt vil du være dækket af nogle basisforsikringer, og din opsparing vil blive investeret i markedsrente i investeringsprofil C, som har en middel risiko og forventninger til afkast. Du har mulighed for at tilpasse dine forsikringsdækninger og ændre din investeringsprofil, så de passer til dine ønsker og behov.

Sådan kommer du i gang

Du bliver tilmeldt pensionsordningen i forbindelse med, at din arbejdsgiver indberetter din første løn. Du vil herefter få tilsendt en pensionsoversigt, hvor du kan se, hvor meget der bliver indbetalt til din pensionsopsparing, samt din investeringsprofil og dine forsikringsdækninger. Du kan også få overblik over din pensionsordning ved at logge på mitpfa.dk.

Du vil få herefter få tilsendt et digitalt velkomstforløb via mail, som hjælper dig med at komme godt i gang med din nye pensionsordning. Du vil blandt blive bedt om at indtaste dine kontaktoplysninger, eventuelt uploade dine oplysninger fra PensionsInfo samt give samtykke til, at PFA må kontakte dig. Jo flere oplysninger du giver, des bedre anbefalinger kan PFA give dig.

 

  Opsparing

opsparing Standard* valgmuligheder læs mere
Investering af din opsparing                    Investeringsprofil C

Investeringsprofil A, B og D, PFA Valgfri eller Du Investerer

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

Udbetalingssikring Nej Kan tilknyttes investeringsprofil A og B Om PFA KundeKapital
PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital
Opsparingsform

Op til 63.100 (2024) kr. indbetales som udgangspunkt til en 10 årig ratepension. Eventuel overskydende indbetaling indbetales til livspension

Du kan også vælge livspension eller aldersopsparing Om opsparingsformer

 
  Forsikringer

Forsikringer Standard* valgmuligheder Læs mere
PFA Erhvervsevne                     
– løbende udbetaling
50 % af din løn (dog min. 198.300 kr. (2022))             Kan vælges ned til 1 %, dog min. 198.300 (2022) og maks. op til 80 % af din løn             Om PFA Erhvervsevne

PFA Erhvervsevne
- forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse

80 % af lønnen
Inkl. PFA Erhvervsevne løbende udbetaling 

  Om PFA Erhvervsevne 
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
0 kr. Op til 500.000 kr. Om PFA Erhvervsevne
PFA Kritisk sygdom 211.030 kr. (2022) Op til 750.000 kr. Om PFA Kritisk sygdom
PFA Kritisk sygdom til børn 0 kr. Op til 750.000 kr.
PFA Liv 100 % af din løn (dog min. 454.939 kr. (2022)) Samlet dækning på 50 - 800 % af
lønnen (dog min. 454.939 kr.) 
Om PFA Liv
Børnepension 0 % af din løn  Op til 25 % af din løn
Ægtefælle-/samleverpension 0 % af din løn  Op til 100 % af din løn
PFA Helbredssikring Inkl. børnedækning  Til ægtefælle eller samlever  Se i forsikringsoverblikket på mitpfa.dk, om du er omfattet af PFA Helbredssikring 

*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.

Få overblik på Mit PFA

Når du har modtaget din pensionsoversigt, har du adgang til Mit PFA, hvor du bl.a. kan følge din opsparing og afkast samt planlægge din fremtidige økonomi. På Mit PFA kan du løbende få prioriterede anbefalinger til at tilpasse din pensionsordning. Anbefalingerne er markeret med rød, gul eller grøn og prioriteret ud fra, hvor meget dine forsikringsdækninger eller investeringsprofil afviger fra PFA’s anbefalinger, samt hvor vigtig anbefalingen er i forhold til din alder og livssituation.

Gå ind på Mit PFA med din smartphone, tablet eller computer. Første gang du logger på, skal du bruge dit NemID eller MitID.

Deltag i et webinar eller et gratis kursus 

Du har mulighed for at deltage i en række digitale webinarer, hvor du kan blive klogere på fx din pensionsordning, økonomi, investering, arveforhold eller pensionsplanlægning. Du bestemmer selv hvilke og hvor mange webinarer, du vil deltage i. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og du kan efterfølgende få tilsendt alle relevante materialer. Det er gratis for kunder i PFA at deltage i et webinar, og du tilmelder på pfa.dk.

Du har også mulighed for at deltage i fysiske kurser om planlægning af din senkarriere og pensionisttilværelse.

          
 
   

Møde eller hurtig afklaring på telefon?

Har du brug for rådgivning om din pensionsordning, kan du nemt booke et møde med PFA ved at klikke på linket nedenfor og herefter finde et mødetidspunkt, som passer dig.

Før du booker et møde, skal du opdatere dine kontaktoplysninger på mitpfa.dk.  

Er du nyansat, anbefaler vi, at du booker et møde, når du har modtaget din pensionsoversigt fra PFA.

Hvis du kun har et par enkelte spørgsmål til din pensionsordning, kan du få svar med det samme ved at ringe til vores rådgivningscenter.

 

Sparer du nok op?

Hvilken pensionisttilværelse drømmer du om? Og sparer du nok op til at kunne realisere dine drømme? Pensionsplanen på Mit PFA kan give dig nogle af svarene. Her finder du bl.a. dit Pensionstal, der er et udtryk for, hvor stor en andel af din nuværende indtægt, du vil have til rådighed, når du går på pension.

Har du eksempelvis et Pensionstal på 80, betyder det, at du vil have ca. 80 procent af din nuværende månedlige løn efter skat til rådighed i de første 20 år, når du går på pension.

Passer dine forsikringer til dine og familiens behov?

Dine forsikringer vil i videst muligt omfang svare til dine nuværende forsikringer i Bankpension, men der vil være ændringer i dækninger og vilkår. Du kan se dine forsikringsdækninger på Mit PFA, og hvis du udfylder oplysningerne om dig selv, kan du få en anbefaling til hvilke forsikringsdækninger, der vil matche dine og familiens behov. Det er nemt at hente informationer om dine øvrige forsikringer fra PensionsInfo, så du kan få en samlet anbefaling.