Sådan ser din pensionsordning ud i PFA

 

Hvis du er tjenestemand i Præsteforeningen eller DOKS

Opsparing

Opsparing Standard* Valgmuligheder Læs mere 
Investering af din opsparing Investeringsprofil C

Investeringsprofil A, B og D samt Du Investerer, hvor du selv kan vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i (for hele eller en del af den frivillige indbetaling).

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital
Opsparingsform Danmark: Indbetales som udgangspunkt til en 15 årig ratepension. Eventuel overskydende indbetaling indbetales til livspension.
Færørerne: Oprettes som udgangspunkt som ordningen i Danmark.
  Om opsparingsformer 
*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.

Hvis du er tjenestemand og ønsker at tegne yderligere forsikringsdækninger

Tillægspensionen skal have tilknyttet en frivillig forsikringspakke med følgende dækningsintervaller:

Forsikringer Standard* Valgmuligheder Læs mere 
PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling
0 kr.
           
Op til 200.000 kr.  Om PFA Erhvervsevne
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
0 kr.  Op til 300.000 kr.   
PFA Kritisk sygdom  0 kr.  Op til 300.000 kr.  Om PFA Kritisk sygdom 
PFA Kritisk sygdom til børn  0 kr.   Op til 300.000 kr.   

PFA Liv
– engangsudbetaling

0 kr.  Op til 300.000 kr.  Om PFA Liv 
PFA Liv børnepension op til 24 år  0 kr.  Op til 75.000 kr.   
*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.

Hvis du er overenskomstansat i Præsteforeningen

Opsparing

Opsparing Standard* Valgmuligheder Læs mere 
Investering af din opsparing Investeringsprofil C

Investeringsprofil A, B og D samt Du Investerer, hvor du selv kan vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i (for hele eller en del af den frivillige indbetaling).

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital 
Opsparingsform For overenskomstansatte: 70 % af indbetalingen går til livsvarig livspension og 30 % af indbetalingen går til en 15-årig ratepension. 
For ansatte i sekretariat: 15-årig ratepension Eventuel overskydende indbetaling indbetales til livspension.
For overenskomstansatte: De 30 % af indbetalingen til ratepension kan helt eller delvist anvendes til aldersopsparing og/eller livsvarig pension.
For ansatte i sekretariatet: Der er mulighed for aldersopsparing.
Om opsparingsformer 

Forsikringer

Forsikringer Standard Maksimum Læs mere 
PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling
40% af lønnen 80% af lønnen Om PFA Erhvervsevne  
PFA Erhvervsevne
– forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse**
80 % af din løn
80 % af lønnen   
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
0 kr.
500.000 kr.
 
PFA Kritisk sygdom
– engangsudbetaling 
150.000 kr.
 
750.000 kr.
Om PFA Kritisk sygdom 
PFA Kritisk sygdom til børn 
– engangsudbetaling
0 kr.
750.000 kr.
 
PFA Liv
– engangsudbetaling 
250 % af lønnen – dog min. 425.000 kr.
 
800 % af lønnen Om PFA Liv 

PFA Liv
– løbende udbetaling til børn

5 % af lønnen 25 % af lønnen  
*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.
**Størrelsen af PFA Erhvervsevne - forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse, er angivet inkl. størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling.

Hvis du er overenskomstansat i DOKS

Opsparing

Opsparing Standard* Valgmuligheder Læs mere 
Investering af din opsparing Investeringsprofil C

Investeringsprofil A, B og D samt Du Investerer, hvor du selv kan vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i (for hele eller en del af den frivillige indbetaling).

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital 
Opsparingsform 70 % af indbetalingen går til livsvarig livspension og 30 % af indbetalingen går til en 15-årig ratepension. De 30 % af indbetalingen til ratepension kan helt eller delvist anvendes til aldersopsparing og/eller livsvarig pension. Om opsparingsformer 

Forsikringer

Forsikringer Standard Maksimum Læs mere 
PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling
40 % af lønnen 80 % af lønnen  Om PFA Erhvervsevne 
PFA Erhvervsevne
– forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse**
80 % af lønnen
80 % af lønnen   

PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling

0 kr.  500.000 kr.   
PFA Kritisk sygdom
– engangsudbetaling 
150.000 kr.  750.000 kr.  Om PFA Kritisk sygdom 
PFA Kritisk sygdom
– engangsudbetaling til børn 
0 kr.  750.000 kr.   
PFA Liv
– engangsudbetaling 
250 % af lønnen – dog min. 425.000 kr.  800 % af lønnen Om PFA Liv 
PFA Liv
– løbende udbetaling til børn
5 % af lønnen 25 % af lønnen  
*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.
**Størrelsen af PFA Erhvervsevne - forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse, er angivet inkl. størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling.


Få overblik på Mit PFA

Når du har modtaget din pensionsoversigt, har du adgang til Mit PFA, hvor du bl.a. kan følge din opsparing og afkast samt planlægge din fremtidige økonomi.

På Mit PFA kan du løbende få prioriterede anbefalinger til at tilpasse din pensionsordning. Anbefalingerne er markeret med rød, gul eller grøn og prioriteret ud fra, hvor meget dine forsikringsdækninger eller investeringsprofil afviger fra PFA’s anbefalinger, samt hvor vigtig anbefalingen er i forhold til din alder og livssituation.

Gå ind på Mit PFA med din smartphone, tablet eller computer. Første gang du logger på, skal du bruge dit MitID.