Dine forsikringer


    
Her har du en oversigt over dine forsikringer. Du kan læse de detaljerede vilkår i dine pensionsvilkår på Mit PFA.

 

PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag. Det kan både være problemstillinger fra dit arbejdsliv og dit privatliv, som fx omhandler trivsel, stress, personlige kriser, livsstilsændringer, alvorlig sygdom, dødsfald eller misbrug. Rådgiverne fra Sundhedslinjen har en sundhedsfaglig baggrund og kan hjælpe dig med at håndtere både fysiske, psykiske og sociale problemer – store som små. 

Du kan ringe til sundhedslinjen på 70 12 50 00 mandag til torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag fra kl. 9.00 til 16.00 (dansk tid).

PFA Erhvervsevne

Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, så har du mulighed for at få udbetalt 57.500 kr. skattefrit om året. Din generelle erhvervsevne skal være nedsat til halvdelen eller derunder for, at du kan få en løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne. Det betyder, at både din helbredsmæssige og indtjeningsmæssige erhvervsevne skal være nedsat med minimum 50 procent. Forsikringen bliver udbetalt, indtil din erhvervsevne forbedres, dog længst frem til du når den aftalte pensionsalder. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 137.500 kr. om året (skattefrit).

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din forsikring ved nedsat erhvervsevne bør være. Her kan du også søge om udbetaling fra PFA Erhvervsevne, hvis du bliver syg eller kommer til skade

Du kan søge om udbetaling fra PFA Erhvervsevne, hvis du bliver syg eller kommer til skade på mitpfa.dk

Indbetalingssikring giver ekstra tryghed

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne indeholder også en indbetalingssikring, som sikrer, at din pensionsordning fortsætter, mens du får udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Det betyder, at PFA Erhvervsevne, PFA Kritisk sygdom og PFA Liv fortsætter, og derudover indbetaler PFA til din opsparing, så du fortsat kan spare op til din pensionisttilværelse.

PFA Kritisk sygdom

PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Se hvilke diagnoser, der er omfattet af PFA Kritisk sygdom

Som udgangspunkt har du en dækning ved kritisk sygdom på 125.000 kr. Du har mulighed for at øge dækningen op til 500.000 kr. Det er helt op til dig, hvad du bruger pengene til – du kan fx købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet.

Se din dækning ved kritisk sygdom på Mit PFA. Her kan du også søge om udbetaling, hvis du får en kritisk sygdom

Udvid din forsikring med børnedækning

Du har mulighed for at udvide din forsikring ved kritisk sygdom med en børnedækning, hvor du vil få udbetalt en skattefri engangsudbetaling, hvis dine børn under 24 år får stillet en af de dækningsberettigede diagnoser.

PFA Liv

PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, hvis du dør, før du skal på pension. PFA Liv udbetales som udgangspunkt til dine nærmeste pårørende.

Læs mere om nærmeste pårørende 

Udbetalingen er som udgangspunkt et skattefrit engangsbeløb på 250.000 kr., men du har mulighed for at øge dækningen op til 2 mio. kr. 

PFA anbefaler som udgangspunkt, at din udbetaling fra PFA Liv har et niveau, som sikrer, at din familie kan opretholde levestandarden i op til fire år, hvis livet skal gå videre uden dig. 

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din livsforsikring bør være

Børnepension – ekstra sikring af dine børn

Din livsforsikring giver dig mulighed for at tilvælge en børnepension, som sikrer dine børn under 24 år en løbende udbetaling, hvis du dør, før du skal på pension. Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene.

Du har mulighed for at øge dækningen op til 37.500 kr. om året. PFA anbefaler, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne.

Hvem skal have udbetalt pengene fra din pensionsordning, når du dør?

Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have eventuelle udbetalinger fra din pensionsordning, når du ikke er her mere.

På Mit PFA kan du se, hvem der er registreret som begunstiget på dine ordninger, og dine muligheder for at ændre begunstigelsen. Hvis du har overført en opsparing fra et andet pensionsselskab til PFA, vil en eventuel begunstigelse fra et tidligere selskab ikke blive overført til din opsparing i PFA. 

Ønsker du at forhøje dine forsikringer?

Du har mulighed for at søge om forhøjelse af dine forsikringer på mitpfa.dk. Her vil du også have mulighed for at indsende helbredsoplysninger, hvis der er behov for dette. I størstedelen af tilfældene vil du med det samme få svar på, om du har mulighed for at forhøje dine forsikringer.