PFA Soraarneq er ophørt

Erhvervsministeren gav den 8. december 2017 tilladelse til, at PFA Soraarneq måtte flytte kunderne i PFA Soraarneq til PFA Pension ved årsskiftet. Den 1. januar 2018 blev kundernes opsparing og forsikringer i PFA Soraarneq overdraget til PFA Pension til et produkt, som svarer til det i PFA Soraarneq. 

Siden den 1. juli 2018 har PFA Pension tilbudt vores grønlandske kunder en ny og mere fleksibel pensionsløsning - Pension for Grønland.

Hvad skete der med min gamle pensionsordning med grønlandsk skattefradrag i PFA Pension?

Hvis du havde en gammel pensionsordning i PFA Pension med grønlandsk skattefradrag, blev den lavet om til en indbetalingsfri police (fripolice) pr. 1/1 2017. Derved blev indbetalingen for din løn i december måned 2016 den sidste indbetaling på din gamle pensionsordning. At policen er indbetalingsfri betyder, at pengene på pensionsordningen fortsat vil være opsparet og investeret hos PFA Pension, men der bliver ikke sat flere indbetalinger ind på ordningen, med mindre du henvender dig til os om at gøre ordningen aktiv igen. Afkastet bliver beskattet med pensionsafkastskat, som for 2021 er 15,3 %. Du skal være opmærksom på, at du kun kan få skattefradrag for eventuelle yderligere indbetalinger til din gamle pensionsordning, hvis du flytter til Danmark og dermed bliver skattepligtig til Danmark.

Kan jeg få min gamle pensionsordning med grønlandsk skattefradrag udbetalt?

Hvis du havde en pensionsordning i PFA Pension med grønlandsk skattefradrag for indbetalingerne indtil 1/1 2017, kan du få den udbetalt, hvis pensionsaftalen giver mulighed for det. Mange pensionsaftaler giver dog ikke mulighed for, at man kan få udbetalt en pensionsordning, inden man når pensionsalderen. Du kan kontakte PFA på +45 70 12 50 00 for at få svar på, om der er mulighed for at få udbetalt din pensionsordning før pensionsalderen. Hvis du kan få den udbetalt, og du får den udbetalt inden, du fylder 60 år, skal der betales en afgift på 60 % til skattevæsenet.

Hvis du havde en pensionsordning i PFA Soraarneq, hvor der var grønlandsk skattefradrag for indbetalingerne, og som blev bestandsoverdraget til PFA Pension 1/1 2018, blev der ved bestandsoverdragelsen betalt afgift til skattevæsenet med en procentsats, der svarer til skatten af almindelig indkomst. Hvis du kan få denne pensionsordning udbetalt, og du vælger at få den udbetalt før, du fylder 60 år, skal du betale en afgift på 10 procent til det grønlandske skattevæsen, hvis du bor i Grønland.     

Er det ikke muligt at få en pensionsordning med grønlandsk skattefradrag?

Da du har din pensionsordning i et dansk pensionsselskab, er du omfattet af reglerne for pensionsordninger i udlandet (§ 39a i den grønlandske indkomstskattelov). Ifølge disse regler kan du ikke få et grønlandsk skattefradrag for indbetalinger til denne pensionsordning.

Du kan få et grønlandsk skattefradrag, hvis du opretter en pensionsordning i et grønlandsk pensionsselskab. Du skal dog være opmærksom på, at du så skal betale skat af eventuelle udbetalinger fra pensionsordningen.