Forskellen mellem din nuværende ordning og den nye ordning i markedsrente, PFA Plus

Læs her om forskellen mellem at spare op i gennemsnitsrente og markedsrente, og få et overblik over de forsikringer, som adskiller din nuværende ordning fra den nye ordning i PFA Plus. 

Gennemsnitsrente Markedsrente –  PFA Plus
Opsparing og investering
 • Dit afkast er baseret på en depotrente, som PFA fastsætter løbende. Det giver et stabilt afkast, der udjævner markedets udsving. 
 • PFA forventer, at muligheden for et højere afkast er begrænset. Det skyldes dels skærpede kapitalkrav til pensionsbranchen og dels et historisk lavt renteniveau, som giver udsigt til fortsat lave depotrenter.
 • Du har ingen indflydelse på investeringen af din opsparing. 
 • PFA investerer din pension forsigtigt for at skabe et stabilt afkast, der sikrer en mindsteudbetaling.
 • PFA bærer den investeringsmæssige risiko, da du har en mindsteudbetaling. 
Opsparing og investering
 • Du får det afkast, som markedet giver. Det giver mulighed for et højere afkast, men du har også risiko for tab pga. negativt afkast.  
 • PFA forventer, at afkastet i markedsrente på sigt bliver højere end i gennemsnitsrente, fordi PFA har større investeringsfrihed i markedsrente. 
 • Du har indflydelse på dine investeringer, og du får et individuelt afkast i forhold til dine valg og dit behov for tryghed
 • Du kan vælge mellem fire investeringsprofiler: A, B, C og D, hvor A har lavest risiko og D højest. I alle profiler nedsættes risikoen i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen. 
 • Du kan også vælge Du Investerer, hvor du selv kan vælge hvilke fonde, din opsparing skal investeres i. 
 • Du kan også vælge PFA Valgfri, hvor du selv kan bestemme fordelingen mellem Høj og Lav risiko fondene.
 • Du bærer selv den investeringsmæssige risiko, da du ikke længere er sikret en mindsteudbetaling. 
 • Du har mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring på investeringsprofil A og B, som sikrer en bund under dine udbetalinger.
 • Du kan indbetale 5 procent af din indbetaling til PFA KundeKapital, som typisk giver et ekstra højt afkast, men også er forbundet med en større risiko.
Opsparingsform og udbetaling
 • Du sparer op til pension via en livsvarig livspension.
 • Du er sikret en mindsteudbetaling.
 • Udbetalingen af din livsvarige livspension vil ikke ændre sig, selv om den gennemsnitlige levealder stiger.
   
Opsparingsform og udbetaling
 • Du sparer op til pension via en livsvarig livspension.
 • Udbetalingerne fastlægges en gang om året, og størrelsen afhænger bl.a. af afkastet på markederne.
 • Udbetalingen af din livsvarige livspension vil ændre sig i takt med, at den forventede gennemsnitlige levealder ændrer sig. Hvis levetiden stiger mere end forventet, vil din livspension kunne falde. 
Forsikringer
 • Dine efterladte får en engangsudbetaling, hvis du dør uden en ægtefælle/samlever, inden du går på pension (kollektiv ugiftesum*). 
 • Din ægtefælle eller samlever får en månedlig udbetaling, hvis du dør før ham/hende. Udbetalingen sker, så længe han/hun lever (kollektiv ægtefælle-/ samleverpension*).
 • Dine børn får en månedlig udbetaling, hvis du dør, før børnene fylder 21 år. Pengene bliver udbetalt, indtil børnene fylder 21 år (kollektiv børnepension*). 
 • Du får den fulde dækning som en månedlig udbetaling, hvis både din helbredsmæssige og indtjeningsmæssige erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller mindre. Du får halvdelen af dækningen som en månedlig udbetaling, hvis både din helbredsmæssige og indtjeningsmæssige erhvervsevne er nedsat til 50 procent eller mindre (invalidepension) 
Forsikringer 
 • Dine efterladte får en engangsudbetaling, hvis du dør, inden du går på pension (PFA Liv).
 • Hvis du dør, inden du når pensionsalderen, vil din opsparing blive udbetalt til dine efterladte, hvis du har tilknyttet en opsparingssikring. Når du går på pension, kan du vælge at tilknytte en sikring af dine efterladte (også kaldet arverente) i op til 20 år. 
 • Når du går på pension, kan du oprette en individuel forsikring**, som giver din ægtefælle eller samlever en månedlig udbetaling, når du dør (Udbetaling til ægtefælle eller samlever). 
 • Du kan oprette en individuel forsikring**, så dine børn får en månedlig udbetaling, hvis du dør, før du går på pension. Pengene bliver udbetalt, indtil børnene fylder 24 år (PFA Liv til børn). 
 • Du får en månedlig udbetaling, hvis både din helbredsmæssige og indtjeningsmæssige erhvervsevne er nedsat med minimum 50 procent (PFA Erhvervsevne). 

*Alle medlemmer/medarbejdere i en kollektiv ordning har de samme forsikringer, og medlemmet/medarbejderen kan ikke fravælge en kollektiv forsikring. Med individuelle forsikringer kan medlemmet/medarbejderen selv vælge de forsikringer, der er relevante.

**Individuelle forsikringer betyder, at medlemmet/medarbejderen vælger de forsikringer, der er relevante.

Få rådgivning og træf den rigtige beslutning

Vi anbefaler, at du booker en rådgivningssamtale med en pensionsrådgiver fra PFA, inden du træffer din beslutning, så du får et overblik over, hvad der er den bedste løsning for dig.