Regler for beskatning

Når du bor i Grønland og har en pensionsordning i et dansk pensionsselskab, så er du omfattet af reglerne i § 39a i den grønlandske indkomstskattelov. Det betyder bl.a.:

  1. Du har ikke et grønlandsk skattemæssigt fradrag for dine indbetalinger til pensionsordningen
  2. Grønlandske arbejdsgivere skal trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland. 
  3. Udbetalingerne fra din pensionsordning er skattefrie, da du ikke har fradragsret for indbetalingerne til din pensionsordning
  4. Der er ikke loft på indbetalingerne til din pensionsordning
  5. Hvis ordningen udbetales før, du fylder 60 år, skal du betale en afgift på 10 procent, hvis du bor i Grønland. Hvis du er flyttet til Danmark, er der ingen afgift. Du kan kun få udbetalt din pensionsordning før pensionsalderen, hvis pensionsaftalen tillader det. Det er i mange tilfælde ikke tilladt at få udbetalt en pensionsordning før pensionsalderen.  
 

Hvor stor en andel af indbetalingerne via min arbejdsgiver skal jeg betale skat af?

             
Du skal betale indkomstskat af indbetalingerne via din arbejdsgiver. Størrelsen på indkomstskatten afhænger af hvilke kommune, du bor i.

Hvis du bliver beskattet af din løn i Grønland, så skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag.


Bliver afkastet beskattet på min pensionsordning uden grønlandsk skattefradrag?

            
Ja, du skal betale en kapitalindkomstskat på 15,3 procent af dit afkast til det grønlandske selvstyre. PFA Pension afregner kapitalindkomstskatten til det grønlandske selvstyre, hvis din opsparing er i PFA på afregningstidspunktet, som er senest den 20. september i det følgende år. Hvis opsparingen ikke er i PFA på denne dato, skal du selv oplyse det skattepligtige afkast til skattevæsenet i Grønland, og det vil indgå i din skatteopgørelse fra det grønlandske selvstyre.


Hvad sker der med min pensionsordning, hvis jeg flytter til Danmark?

            
Hvis du flytter til Danmark, kan du fortsat indbetale til din pensionsordning uden skattefradrag. Du vil dog ikke længere skulle betale en afgift på 10 procent, hvis ordningen udbetales, inden du fylder 60 år, hvis det er muligt i pensionsordningen. Du skal løbende betale dansk kapitalindkomstskat af afkastet på din pensionsordning, hvis du flytter til Danmark.


Kan jeg få min gamle pensionsordning med grønlandsk skattefradrag udbetalt?

            
Hvis du havde en pensionsordning i PFA Pension med grønlandsk skattefradrag for indbetalingerne indtil 1/1 2017, kan du få den udbetalt, hvis pensionsaftalen giver mulighed for det. Mange pensionsaftaler giver dog ikke mulighed for, at man kan få udbetalt en pensionsordning, inden man når pensionsalderen. Du kan kontakte PFA på +45 70 12 50 00 for at få svar på, om der er mulighed for at få udbetalt din pensionsordning før pensionsalderen. Hvis du kan få den udbetalt, og du får den udbetalt inden, du fylder 60 år, skal der betales en afgift på 60 procent til skattevæsenet.

Hvis du havde en pensionsordning i PFA Soraarneq, hvor der var grønlandsk skattefradrag for indbetalingerne, og som blev bestandsoverdraget til PFA Pension 1/1 2018, blev der ved bestandsoverdragelsen betalt afgift til skattevæsenet med en procentsats, der svarer til skatten af almindelig indkomst. Hvis du kan få denne pensionsordning udbetalt, og du vælger at få den udbetalt før, du fylder 60 år, skal du betale en afgift på 10 procent til det grønlandske skattevæsen, hvis du bor i Grønland.