Sådan ser din pensionsordning ud i PFA

 

Hvis du er tjenestemand

Opsparing

Opsparing Standard* Valgmuligheder Læs mere 
Investering af din opsparing Investeringsprofil C

Investeringsprofil A, B og D samt Du Investerer, hvor du selv kan vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i (for hele eller en del af den frivllige indbetaling).

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA Kundekapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital
Opsparingsform

Danmark: Indbetales som udgangspunkt til en 15 årig ratepension. Eventuel overskydende indbetaling indbetales til livspension.

Færørerne: Oprettes som udgangspunkt som ordningen i Danmark.

Grønland: Oprettes som en opsparing, der udbetales som et engangsbeløb.

  Om opsparingsformer 

Forsikringer

Forsikringer Standard* Valgmuligheder Læs mere 
PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling
0 kr.
           
Op til 200.000 kr.  Om PFA Erhvervsevne
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
0 kr.  Op til 300.000 kr.  Om PFA Erhvervsevne 
PFA Kritisk sygdom  0 kr.  Op til 300.000 kr.  Om PFA Kritisk sygdom 
PFA Kritisk sygdom til børn  0 kr.   Op til 300.000 kr.  Om PFA Kritisk sygdom 
PFA Liv  0 kr.   Op til 850.000 kr. Om PFA Liv 
*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.

Hvis du er overenskomstansat

Opsparing

Opsparing Standard* Valgmuligheder Læs mere 
Investering af din opsparing Investeringsprofil C

Investeringsprofil A, B og D samt Du Investerer, hvor du selv kan vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i (for hele eller en del af den frivillige indbetaling).

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA Kundekapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital 
Opsparingsform

For overenskomstansatte: 70 % af indebetalingen går til livsvarig livspension og 30 % af indbetalingen går til en 15-årig ratepension. 

For ansatte i sekretariat: 15-årig ratepension Eventuel overskydende indbetaling indbetales til livspension.

For overenskomstansatte: De 30 % af indbetalingen til ratepension kan helt eller delvist anvendes til aldersopsparing og/eller livsvarig pension.

For ansatte i sekretariatet: Der er mulighed for aldersopsparing.

Om opsparingsformer 

Forsikringer

Forsikringer Standard* Valgmuligheder Læs mere 
PFA Erhvervsevne
– Løbende udbetaling med automatisk tilpasning

Overenskomstansatte: Tilpasses automatisk dit lønniveau 

Ansatte i Sekretariat: Tilpasses automatisk dit lønniveau

Overenskomstansatte: Kan fravælges

Ansatte i Sekretariat: Kan fravælges

Om PFA Erhvervsevne  
PFA Erhvervsevne
– Løbende udbetaling uden automatisk tilpasning 

Overenskomstansatte: 40 % af din løn

Ansatte i Sekretariat: 40 % af din løn

Ansatte i Sekretariatet med tjenestefri uden løn fra staten: 0 kr.  

Overenskomstansatte: Kan forhøjes til 80 % og nedsættes til 15 % af din løn

Ansatte i Sekretariat: Kan forhøjes til 80 % og nedsættes til 15 % af din løn

Ansatte i Sekretariatet med tjenestefri uden løn fra staten: Op til 200.000 kr.  

Om PFA Erhvervsevne   
PFA Erhvervsevne
– forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse
80 % af din løn
inkl. PFA Erhvervsevne løbende udbetaling
  Om PFA Erhvervsevne 
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling

Overenskomstansatte: 0 kr.

Ansatte i Sekretariat: 0 kr. 

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: 0 kr. 

Overenskomstansatte: Op til 500.000 kr.

Ansatte i Sekretariat: Op til 500.000 kr. 

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: Op til 300.000 kr.

Om PFA Erhvervsevne 
PFA Kritisk sygdom 

Overenskomstansatte: 100.000 kr.

Ansatte i Sekretariat: 100.000 kr. 

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: 0 kr. 

Overenskomstansatte: Op til 750.000 kr.

Ansatte i Sekretariat: Op til 750.000 kr. 

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: Op til 300.000 kr.

Om PFA Kritisk sygdom 
PFA Kritisk sygdom til børn 

Overenskomstansatte: 0 kr.

Ansatte i Sekretariat: 0 kr. 

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: 0 kr. 

Overenskomstansatte: Op til 750.000 kr.

Ansatte i Sekretariat: Op til 750.000 kr. 

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: Op til 300.000 kr.

Om PFA Kritisk sygdom 
PFA Liv 

Overenskomstansatte: 100 % af lønnen

Ansatte i Sekretariat: 100 % af lønnen

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: 0 kr. 

Overenskomstansatte: Op til 800 % af lønnen. 

Ansatte i Sekretariat: Op til 800 % af lønnen. 

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: Op til 300.000 kr. 

Om PFA Liv 
Børnepension 

Overenskomstansatte: 5 % af lønnen

Ansatte i Sekretariat: 5 % af lønnen  

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: 0 kr.  

Overenskomstansatte: Op til 25 % af lønnen

Ansatte i Sekretariat: Op til 25 % af lønnen

Ansatte i Sekretariat med tjenestefri uden løn fra Staten: Op til 75.000 kr.  

 
*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.

Hvis du er kadet

Opsparing

Opsparing Standard* Valgmuligheder Læs mere 
Investering af din opsparing Investeringsprofil C

Investeringsprofil A, B og D samt Du Investerer, hvor du selv kan vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i (for hele eller en del af den frivillige indbetaling).

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital 
Opsparingsform 70 % af indbetalingen går til livsvarig livspension og 30 % af indbetalingen går til en 15-årig ratepension. De 30 % af indbetalingen til ratepension kan helt eller delvist anvendes til aldersopsparing og/eller livsvarig pension. Om opsparingsformer 

Forsikringer

Forsikringer Standard* Valgmuligheder Læs mere 
PFA Erhvervsevne
– Løbende udbetaling med automatisk tilpasning
Tilpasses automatisk dit lønniveau Kan fravælges Om PFA Erhvervsevne 
PFA Erhvervsevne
– Løbende udbetaling uden automatisk tilpasning 
40 % af din løn  Kan forhøjes til 80 % og nedsættes til 15 % af din løn  Om PFA Erhvervsevne 
PFA Erhvervsevne
– forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse
80 % af din løn
inkl. PFA Erhvervsevne løbende udbetaling
  Om PFA Erhvervsevne 
PFA Kritisk sygdom  100.000 kr.  Op til 750.000 kr.  Om PFA Kritisk sygdom 
PFA Liv  100 %  Op til 800.000 kr.  Om PFA Liv 
Børnepension – op til 21 år 5 % af din løn  25 % af din løn  
*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.

Få overblik på Mit PFA

Når du har modtaget din pensionsoversigt, har du adgang til Mit PFA, hvor du bl.a. kan følge din opsparing og afkast samt planlægge din fremtidige økonomi.

På Mit PFA kan du løbende få prioriterede anbefalinger til at tilpasse din pensionsordning. Anbefalingerne er markeret med rød, gul eller grøn og prioriteret ud fra, hvor meget dine forsikringsdækninger eller investeringsprofil afviger fra PFA’s anbefalinger, samt hvor vigtig anbefalingen er i forhold til din alder og livssituation.

Gå ind på Mit PFA med din smartphone, tablet eller computer. Første gang du logger på, skal du bruge dit MitID.

Møde eller hurtig afklaring på telefon?

Har du brug for rådgivning om din pensionsordning, kan du nemt booke et møde med PFA ved at klikke på linket nedenfor og herefter finde et mødetidspunkt, som passer dig.

Før du booker et møde, skal du opdatere dine kontaktoplysninger på mitpfa.dk.  

Er du nyansat, anbefaler vi, at du booker et møde, når du har modtaget din pensionsoversigt fra PFA.

Hvis du kun har et par enkelte spørgsmål til din pensionsordning, kan du få svar med det samme ved at ringe til vores rådgivningscenter på 70 12 50 00.