Sådan ser din pensionsordning ud i PFA

Hvis du er offentligt ansat

Opsparing

Opsparing standard* Valgmuligheder Læs mere
Investering af din opsparing Investeringsprofil C, heraf er 25 % som udgangspunkt placeret i PFA Klima Plus

(Andel til PFA Klima Plus gælder for medarbejdere ansat efter den 1. februar 2022)

Investeringsprofil A, B og D. Du kan også vælge at placere din egen andel af indbetalingen samt eventuel frivillig indbetaling i Du Investerer, hvor du selv kan vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i.

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital
Opsparingsform 70 % af opsparingen går til en livsvarig livspension og 30 % af opsparingen til ratepension 30 % kan helt eller delvist anvendes til aldersopsparing Om opsparingsformer

Forsikringer

Forsikringer Standard* Valgmuligheder Læs mere
PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling med automatisk tilpasning
Tilpasses automatisk
dit lønniveau
Kan fravælge automatisk tilpasning
Om PFA Erhvervsevne

 PFA Erhvervsevne
- løbende udbetaling uden automatisk tilpasning

 40 % af din løn Kan forhøjes til 80 % af din løn
og nedsættes til 15% af din løn.
 Om PFA Erhvervsevne
PFA Erhvervsevne
– forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse
196.584 kr. (2024)  

 

   
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
0 kr. Op til 500.000 kr.  
PFA Kritisk sygdom 150.000 kr. Op til 750.000 kr. Om PFA Kritisk sygdom
PFA Kritisk sygdom – børn 0 kr. Op til 750.000 kr.  
PFA Liv 100 % af din løn, minimum 220.000 kr. Op til 800% af din løn og
kan nedsættes til 50% af din løn
(dog minimum 220.000 kr.)
Om PFA Liv
Børnepension 1 % af din løn Op til 25 % af din løn
 PFA Helbredssikring   Inkl. børnedækning   Til ægtefælle eller samlever  Om PFA Helbredssikring 
*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.

Hvis du er ansat i Grønland

Opsparing

Opsparing standard* Valgmuligheder Læs mere
Investering af din opsparing Investeringsprofil C, heraf er 25 % som udgangspunkt placeret i PFA Klima Plus

(Andel til PFA Klima Plus gælder for medarbejdere ansat efter den 1. februar 2022)

Investeringsprofil A, B og D samt Du Investerer,
hvor du selv kan vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i.

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital
Opsparingsform Livsvarig livspension Om opsparingsformer

Forsikringer

Forsikringer Standard* Valgmuligheder Læs mere
PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling
23 % af din løn Op til 55 % af din løn, og kan nedsættes til 17% af din løn. Om PFA Erhvervsevne
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
0 kr. Op til 500.000 kr.  
PFA Kritisk sygdom 150.000 kr. Op til 750.000 kr. Om PFA Kritisk sygdom
PFA Kritisk sygdom
– børn
0 kr. Op til 750.000 kr.  
PFA Liv 100 % af din løn,
minimum 220.000 kr.
Op til 800% af din løn, og kan nedsættes til
50% af din løn (dog min. 220.000 kr.)
Om PFA Liv
Børnepension 1 % af din løn Op til 15 % af din løn
PFA Helbredssikring  Inkl. børnedækning
Til ægtefælle eller samlever    Om PFA Helbredssikring 

*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.


Hvis du er privatansat

Opsparing

Opsparing standard* Valgmuligheder Læs mere
Investering af din opsparing Investeringsprofil C, heraf er 25 % som udgangspunkt placeret i PFA Klima Plus

(Andel til PFA Klima Plus gælder for medarbejdere ansat efter den 1. februar 2022)

Investeringsprofil A, B og D

Du kan vælge, at hele eller en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus

Om investering i markedsrente

Om PFA Klima Plus

PFA KundeKapital Ja Kan fravælges Om PFA KundeKapital
Opsparingsform Op til 63.100 kr. (2024) kr. indbetales som udgangspunkt til en 15 årig ratepension. Eventuel overskydende indbetaling indbetales til livspension Du kan også vælge livs- eller aldersopsparing Om opsparingsformer

Forsikringer

Forsikringer Standard* Valgmuligheder Læs mere
PFA Erhvervsevne – løbende udbetaling med automatisk tilpasning Tilpasses automatisk dit lønniveau
Kan fravælge automatisk tilpasning
Om PFA Erhvervsevne
PFA Erhvervsevne – løbende udbetaling uden automatisk tilpasning  40 % af din løn Kan forhøjes til 80 % af din løn og nedsættes til 15% af din løn Om PFA Erhvervsevne
PFA Erhvervsevne
– forhøjet løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse

196.584 kr. (2024) 

   
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
0 kr. Op til 500.000 kr. Om PFA Erhvervsevne
PFA Kritisk sygdom 150.000 kr. Op til 750.000 kr. Om PFA Kritisk sygdom
PFA Kritisk sygdom til børn
– op til 24 år
0 kr. Op til 750.000 kr.  
PFA Liv  100 % af din løn,
minimum 220.000 kr.
Op til 800% af din løn, og kan nedsættes til
50% af din løn (dog min. 220.000 kr.)
Om PFA Liv 
Børnepension
– op til 24 år
0 %
Op til 25 % af din løn Om børnepension
PFA Helbredssikring   Inkl. børnedækning   Til ægtefælle eller samlever  Om PFA Helbredssikring 

*Standarddækning er de dækninger, du har, hvis du ikke har ændret din pensionsordning.


Få overblik på Mit PFA

Når du har modtaget din pensionsoversigt, har du adgang til Mit PFA, hvor du bl.a. kan følge din opsparing og afkast samt planlægge din fremtidige økonomi.

På Mit PFA kan du løbende få prioriterede anbefalinger til at tilpasse din pensionsordning. Anbefalingerne er markeret med rød, gul eller grøn og prioriteret ud fra, hvor meget dine forsikringsdækninger eller investeringsprofil afviger fra PFA’s anbefalinger, samt hvor vigtig anbefalingen er i forhold til din alder og livssituation.

Gå ind på Mit PFA med din smartphone, tablet eller computer. Første gang du logger på, skal du bruge dit MitID.

Møde eller hurtig afklaring på telefon?

Har du brug for rådgivning om din pensionsordning, kan du nemt booke et møde med PFA ved at klikke på linket nedenfor og herefter finde et mødetidspunkt, som passer dig.

Før du booker et møde, skal du opdatere dine kontaktoplysninger på mitpfa.dk.  

Er du nyansat, anbefaler vi, at du booker et møde, når du har modtaget din pensionsoversigt fra PFA.

Hvis du kun har et par enkelte spørgsmål til din pensionsordning, kan du få svar med det samme ved at ringe til vores rådgivningscenter på 70 12 50 00.