Hjælp din kollega, når livet ændrer sig

Giftemål, børn eller skilsmisse? Når livet ændrer sig, er det en god idé at tjekke, om der skal foretages ændringer til pensionsordningen. Som tillidsrepræsentant kan du hjælpe din kollega, når der sker ændringer i livet.

Læs her hvad du kan gøre for at hjælpe, når din kollega...

 

Nygift

Skal giftes

Får barnFår børn 

Læs mere 

Ny boligFlytter sammen med en partner

Læs mere

SkiltSkal skilles

Læs mere

 

Pensionsplan

Flytter fra en partner

Nyt job

Bliver ansat 

Tæt på pension

Tager orlov

Læs mere >

Privat

Fratræder

Læs mere  

 

Gå på pension

Går på pension

Sygefravær

Bliver syg

Læs mere > 

 

Din kollega skal giftes

Når en kollega gifter sig, bliver nogle ting enklere. De får fælleseje, hvis ikke andet aftales. Ægtefællen vil automatisk få udbetalt pengene fra pensionsordningen hvis din kollega dør, med mindre din kollega har aftalt andet med os. PFA anbefaler, at din kollega booker en rådgivningssamtale og får gennemgået sin pensionsordning, når han/hun bliver gift.

               

Din kollega bør stille sig følgende spørgsmål:
 • Kan vi klare os økonomisk, hvis den ene af os ikke længere kan arbejde?
 • Kan vi hver især blive boende og klare jer, hvis en af jer pludselig dør?
 • Hvem skal have pengene fra pensionsordningen ved din død?

Din kollega får børn

Med børn er det væsentligt, at der er styr på situationen, hvis der sker uventede hændelser i tilværelsen.

Bonusbørn og arveret
Hvis din kollega ikke er gift, og din kollega har børn fra et tidligere forhold, så arver de som udgangspunkt alt, hvis den biologiske forælder dør. Hverken samlever eller samlevers børn har som udgangspunkt arveret.

Din kollega kan undgå forviklinger, hvis din kollega opretter et testamente og en samejekontrakt, der præcist fortæller, hvad der skal ske med ejerbolig og de andre ting, din kollega ejer, hvis de går fra hinanden eller dør. Anbefal din kollega at kontakte en advokat.
Vigtige spørgsmål som din kollega bør overveje, når han/hun får børn

 • Har din kollega forsikret sig selv og ægtefællen eller samleveren, hvis den ene mister arbejdsevnen eller dør?
 • Hvis din kollega ikke er gift, hvem får så pengene, hvis vedkommende dør? Det kan være nødvendigt at udfylde en begunstigelseserklæring
 • Har din kollega sikret sit barn med en børnepension?

Din kollega flytter sammen med en ægtefælle eller samlever

Når en kollega flytter sammen, skal han/hun overveje de samme emner, som ved ægteskab. Det kan desuden være nødvendigt at udfylde en begunstigelseserklæring, hvis han/hun vil være sikker på, at det er samleveren, som får pengene.

Der kan oprettes et testamente eller samejekontrakt, som præcist fortæller, hvad der skal ske med eksempelvis en ejerbolig og de andre ting, der ejes, hvis de går fra hinanden. Anbefal din kollega at kontakte en advokat, hvis han/hun vil vide mere.

Din kollega skal skilles

 

En skilsmisse kan have mange konsekvenser, og for mange ændrer det også den økonomiske situation markant.

Som udgangspunkt skal din kollega ikke dele sin pensionsordning med sin ægtefælle, hvis de bliver skilt. Hvis der er stor forskel på deres pensioner, kan skifteretten dog bestemme, at din kollega skal betale en kompensation til sin ægtefælle.

Ved skilsmisse er det godt at huske på:
 • Hvis din kollega har indsat ægtefælle som modtagere af udbetalinger fra pensionsordninger og livsforsikringer, skal dette evt. ændres. Nye begunstigelseserklæringer skal udfyldes.
 • Har din kollega skrevet testamente, skal det evt. ændres. Anbefal din kollega at kontakte en advokat.
 • Hvis din kollega har oprettet en krydslivsforsikring, skal den eventuelt opsiges eller ændres.

Din kollega flytter fra sin partner

  

Har din kollega boet sammen med en partner uden at være gift, skal din kollega være opmærksom på, at der kan være forhold i pensionsordningen, der skal ændres, hvis de går fra hinanden.

Godt at huske på, hvis din kollega flytter fra sin partner
 • Har din kollega tidligere besluttet, at den tidligere partner skal have pengene fra pensionsopsparingen ved sin død, skal der udfyldes en ny begunstigelseserklæring for at sikre, at den tidligere partner ikke får pengene. Det sker ikke automatisk.
 • Din kollega skal tjekke sine forsikringer. Er din kollega dækket godt nok i forhold til sin nye situation?
 • Sparer din kollega nok op til pension?

Når en kollega bliver ansat

Jeres pensionsordning er et vigtigt og attraktivt personalegode, som kollegaen gerne skal have indblik i fra starten af. Din kollega får automatisk en velkomstpakke med en pensionsoversigt, som giver overblik over både opsparing og forsikringsdækninger.

Tip din kollega om:

Mit PFA er en personlig portal, hvor man har adgang til alle oplysninger om sin pensionsordning. Her kan man følge med i, hvor meget man har sparet op, hvilket afkast.

Din kollega kan altid kontakte en PFA Rådgiver på 70 12 50 00 og få en kvalificeret anbefaling om personlige tilpasninger af ordningen ud fra hans/hendes livssituation og behov.

Husk at minde din kollega om, at han/hun kan overføre de opsparinger, der ikke længere betales til, til PFA. Ved at samle opsparingerne opnår man et bedre overblik og sparer omkostninger.

En opsparing, der ikke betales til, kan fx være fra et tidligere job, hvor din nyansatte kollega havde en anden pensionsordning.

PFA hjælper selvfølgelig med rådgivning og alt det praktiske, så det er nemt at få mere ud af pensionen. Få din kollega til at ringe til PFA på 70 12 50 00.

Din kollega tager orlov

 

Det kan have betydning for pensionsindbetalingerne, hvis din kollega skal på orlov. Skal der fortsat indbetales i perioden? Er det orlov uden løn, hvor forsikringsdækningerne bliver ført videre? Eller vælger din kollega selv at indbetale til sin pension under orloven?

Fortsætter pensionsindbetalingen uændret under din kollegas orlov, behøver du ikke foretage dig noget. Hvis der er ændringer, skal din kollega kontakte PFA.

Tip kollegaen om:
 • Man kan selv indbetale til pension i orlovsperioden, hvis man tager orlov uden løn.
 • Når din kollega kommer retur fra orlov, er det en god idé at få en snak med PFA’s Rådgivningscenter, så pensionsordningen kan tilpasses eventuelle ændringer i livet, fx at man er blevet forælder.       

Din kollega fratræder

Når en kollega fratræder, stopper pensionsindbetalingerne også. PFA får enten besked om fratrædelsen eller reagerer automatisk på, at der ikke kommer flere pensionsindbetalinger.

Tip din kollega om:
 • at pensionsordningen bliver ændret til en såkaldt ”indbetalingsfri ordning”, og at din kollega automatisk modtager information fra PFA om mulighederne for at fortsætte både opsparing og forsikringsdækninger.
 • at han/hun har mulighed for at overføre sin pensionsordning i PFA til en ny arbejdsgiver.

 

Fratrædelse af helbredsmæssige årsager
Hvis en kollega bliver nødt til at stoppe af helbredsmæssige årsager, kan du hjælpe ved at henvise til
 • PFA’s Sundhedscenter for en dialog om udbetaling af forsikringsdækninger på 70 24 50 01.
 • PFA’s rådgivningscenter for en dialog om fordelen ved at fortsætte sine forsikringsdækninger. Det kan nemlig blive både svært og dyrt at tegne nye forsikringer efter et længerevarende sygdoms- eller behandlingsforløb. Rådgivningscentret kan kontaktes på 70 12 50 00.

Din kollega går på pension

I god tid før sidste arbejdsdag modtager din kollega automatisk al relevant information fra PFA om udbetaling af pensionen.

Vigtigt for din kollega:

Anbefal din kollega om at kontakte PFA Rådgivningscenter gerne et eller flere år, før han/hun går på pension. Det er nemlig en økonomisk fordel i at planlægge udbetaling af pension i forhold til skat og offentlige ydelser – og ikke mindst skal der også tages hensyn til din kollegas ønsker og behov i seniortilværelsen.

Som tillidsrepræsentant kan du inspirere din kollega med følgende 10 spørgsmål:
 1. Hvor længe vil (og kan) du fortsætte med at arbejde?
 2. Hvor meget vil du arbejde?
 3. Vil du gå på efterløn, hvis du har mulighed for dette
  eller evt. supplere nedsat tid med efterløn?
 4. Hvordan og hvor vil du gerne bo?
 5. Går du og din ægtefælle/samlever på pension samtidig?
 6. Skal du bruge flere penge i én periode og færre i en anden?
 7. Hvor gammel forventer du at blive – dvs. hvor længe skal pengene holde?
 8. Har du drømme eller ønsker, som du gerne vil realisere, når du stopper på arbejdet?
 9. Har du familie, kolleger, venner eller bekendte, som du kan sparre med/lade dig inspirere af?
 10. Vil du gemme noget til arvingerne?

Din kollega bliver syg

Når der sker dramatiske helbredsmæssige ændringer i en kollegas liv, kan du som tillidsrepræsentant hjælpe din kollega med at få det fulde udbytte af sin pensionsordning ved at henvise til PFA Sundhedscenter, som står klar til at vejlede din kollega om de gældende forsikringsdækninger og hjælper med at planlægge det videre forløb.

Hvis din kollega kommer ud for en ulykke eller får en alvorlig sygdom, som kræver sygemelding i længere tid, kan du hjælpe din kollega ved at henvise til PFA EarlyCareTM på 70 80 75 05, hvor din kollega kan få hjælp og sparring af PFA's social- og sundhedsfaglige specialister. PFA hjælper med at afdække den helbredsmæssige situation og vurderer, om en tidlig indsats kan hjælpe din kollega med at komme hurtigere tilbage.

Du er også velkommen til at kontakte PFA Sundhedscenter, hvis du har spørgsmål til sundhed eller helbred i virksomheden generelt.