Gruppeforsikring i PFA

I oversigten kan du se de beløb, som du og eventuelle efterladte kan få udbetalt fra gruppeforsikringen, hvis du bliver syg eller dør, inden du går på pension. Hvis din folkepensionsalder er højere end 67 år, gælder dine forsikringer til din folkepensionsalder.

Gruppeforsikring - dækninger

Forsikring
 
Minimumdækning
 
Standarddækning
 
Maksimumdækning
 
Maksimumdækning hvis du har pensionsordning i PFA 

PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling

125.000 kr. 250.000 kr. 375.000 kr. Op til samlet 80 % af din løn
PFA Erhvervsevne
– forhøjet udbetaling under ressourceforløb
196.584 kr. (2024) 196.584 kr. (2024) 196.584 kr. (2024) 80 % af din løn 
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
0 kr.   0 kr. 100.000 kr. Op til 400.000 kr. i alt 
PFA Kritisk sygdom 150.000 kr. 150.000 kr. 200.000 kr. Op til 750.000 kr. i alt
PFA Kritisk sygdom 
– børn
0 kr. 0 kr. 200.000 kr. Op til 750.000 kr. i alt 
PFA Liv 225.000 kr. 500.000 kr. 1.350.000 kr. Op til samlet 500 % af din løn (dog maks. 5 mio. kr.) 
Børnepension til barnet fylder 24 år * 0 kr. 0 kr. 48.000 kr. Op til samlet 25 % af din løn 

*) Hvis du er offentlig ansat skal børnepensionen udgøre mindst 12.000 kr.

 

Du vil automatisk få gruppeforsikringens standarddækninger, men du har mulighed for at justere dækningerne på de enkelte forsikringer. Det kan dog være en forudsætning, at du skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Du kan ændre dine forsikringer i forbindelse med en rådgivningssamtale eller på mitpfa.dk.

Gruppeforsikring - priser


Forsikring dækning Pris pr. måned inkl. AMB

PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling

250.000 kr. (standard)

307,29 kr.

PFA Erhvervsevne
– Forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse 
Følger offentlig sats 32,00 kr.
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
Pr. 100.000 kr.  10,48 kr.
PFA Kritisk sygdom Pr. 150.000 kr. 82,50 kr.
PFA Kritisk sygdom
– børn
Pr. 100.000 kr. 8,00 kr.
PFA Liv

500.000 kr. (standard)

83,33 kr.

Børnepension til barnet fylder 24 år

Pr. 10.000 kr. (ekstra)

7,24 kr.

*Kun muligt at tilvælge, hvis du har din opsparing i PFA.

I tillæg til ovennævnte priser for gruppeforsikringsdækningerne betales et service- og rådgivningsgebyr på 40 kr. pr. måned