PFA Helbredssikring

Mediernes Pension har en frivillig aftale om en sundhedssikring med PFA Pension, som du kan gøre brug af, hvis du ønsker det. Aftalen er frivillig, da mange arbejdsgivere i dag har en tilsvarende ordning for alle medarbejdere, hvilket du naturligvis skal undersøge, inden du eventuelt tilmelder dig PFA Helbredssikring.

PFA Helbredssikring sikrer dig hurtig undersøgelse, behandling og operation på klinikker, hospitaler og hos speciallæger, hvis du har smerter, bliver syg eller kommer til skade.

Se, hvad PFA Helbredssikring dækker

PFA Helbredssikring omfatter bl.a.:

 • Udgifter til forundersøgelser, behandlinger og efterkontrol på hospitaler, klinikker eller hos speciallæger
 • Behandling af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler (op til 132.000 kr.)
 • Behandling hos en psykiater (op til 12 konsultationer)
 • Genoptræning (op til 24 måneder)
 • Rekreationsophold (op til 3 måneder)
 • Medicin (op til 6 måneder)
 • Behandling af ludomani (op til 3 måneder og maks. 60.000 kr. i alt)
 • Kiropraktor og fysioterapeut (behovsbestemt)
 • Diætist (op til 12 konsultationer ved BMI under 18 eller over 30)
 • Akupunktur og zoneterapi (op til 12 behandlinger samlet)
 • Psykolog (behovsbestemt)
 • Hurtig stresshjælp uden lægehenvisning
 • Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske (op til 3 måneder)
 • Sygetransport til og fra indlæggelse eller operation på privathospital 
 • Second opinion ved ny speciallæge
Få hurtig hjælp ved symptomer på stress
Du har mulighed for at få hurtig hjælp, hvis du oplever symptomer på stress. Jo hurtigere du kommer i behandling, des større sandsynlighed er der for, at omfanget bliver begrænset. Du behøver derfor ingen lægehenvisning, du skal blot kontakte PFA, så henviser vi dig til en erhvervsrettet psykolog med speciale i stress.

Helbredssikringen koster 1.500 kr. om året og udløber, senest når du fylder 70 år.
Dine børn under 24 år er automatisk omfattet af din Helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn. 

Din ægtefælle/samlever og børn mellem 24 og 28 år kan også købe en PFA Helbredssikring til en fordelagtig pris, hvis du selv opretter en Helbredssikring. Helbredssikringerne til din familie betales én gang om året via Betalingsservice.
 

Se, hvad PFA Helbredssikring ikke dækker

Dét dækker PFA Helbredssikring bl.a. ikke:

 • Kroniske sygdomme
 • Kosmetiske operationer
 • Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
 • Behandling af barnløshed
 • Akutbehandlinger (fx vagtlæge eller skadestuesituationer)
 • Alternativ behandling
 • Afhængighed (fx ludomani)
 • Behandlingsbehov, der opstået, før du fik PFA Helbredssikring

   

 

Helbredssikringen koster 1.500,00 kr. om året og udløber, senest når du fylder 70 år.

Dine børn under 24 år er omfattet af Helbredssikringen, og du har mulighed for at tegne en Helbredssikring til din ægtefælle/samlever på de samme attraktive vilkår, hvis du selv opretter en Helbredssikring.

Online Læge

Som en del af PFA Helbredssikring har du mulighed for at få rådgivning af en praktiserende læge via video, telefon eller mail alle hverdage fra kl. 8-22 og i weekend/helligdage fra kl. 8-18. Rådgivningen leveres af Hejdoktor, og adgangen gælder også eventuel ægtefælle/samlever samt børn under 24 år.

Online-lægen kan bl.a.:
 • Give dig lægefaglig rådgivning og behandling via telefon eller video
 • Svare på spørgsmål via e-mail inden for 1 time i åbningstiden
 • Udstede og forny recepter til dig.
Sådan kommer du i kontakt med en Online Læge:
 1. Log på mitpfa.dk
 2. Vælg Online Læge under Dine Forsikringer
 3. Vælg, om du vil have konsultation via telefon, video eller mail
 4. Hvis du vælger en konsultation via telefon eller video, kan du selv bestemme, om du vil bestille en tid eller stille dig i kø og få en tid inden for max. 15 min.
 5. Lægen ringer til dig
 6. Lægen sender eventuel recept mv.

Du kan som udgangspunkt få samme rådgivning og behandling som hos din egen læge i det omfang, det ikke kræver fysisk undersøgelse eller laboratorieprøver mv., og derudover kan Online Læge ikke udstede recepter til fx vanedannende eller afhængighedsskabende præparater. 

Sådan køber du en PFA Helbredssikring

Du kan købe en PFA Helbredssikring til dig selv ved at udfylde denne blanket og sende den til PFA via pfa.dk/blanket eller med almindelig post. Vær opmærksom på, at du skal have en gruppeforsikring via Mediernes Pension for at kunne købe en PFA Helbredssikring.

Hvis du ønsker at købe en PFA Helbredssikring til din ægtefælle eller samlever eller børn mellem 24 og 28 år, skal du indsende denne blanket

PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag. Det kan både være problemstillinger fra dit arbejdsliv og dit privatliv, som fx omhandler trivsel, stress, personlige kriser, livsstilsændringer, alvorlig sygdom, dødsfald eller misbrug. Rådgiverne fra Sundhedslinjen har en sundhedsfaglig baggrund og kan hjælpe dig med at håndtere både fysiske, psykiske og sociale problemer – store som små. 

Du kan ringe til sundhedslinjen på 70 12 50 00 mandag til torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag fra kl. 9.00 til 16.00.

PFA Erhvervsevne

Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke og ikke længere kan arbejde, er din erhvervsevne nedsat. Den kan være nedsat lidt eller meget alt efter, hvor alvorligt du er kommet til skade, eller hvor meget du er påvirket af din sygdom. Du kan få udbetaling fra PFA Erhvervsevne, hvis din generelle erhvervsevne - baseret på en lægelig vurdering – har været nedsat med minimum 50 procent i mindst tre måneder, og din indtjening er nedsat med minimum 10 procent.

Du kan få en udbetaling fra PFA Erhvervsevne hver måned, så længe din generelle erhvervsevne og indtjening er nedsat, og indtil du fylder 67 år. Hvis din folkepensionsalder er højere end 67 år, når du bliver syg, vil du få udbetaling, indtil du når denne folkepensionsalder. Udbetalingen udgør det valgte beløb fra gruppeforsikringen samt en eventuel ekstra dækning, du kan have valgt som en del af din pensionsordning.

Forhøjet dækning under ressourceforløb

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne er blevet udvidet, så du har mulighed for at få en ekstra udbetaling på 196.584 kr. om året, hvis du modtager ressourceforløbsydelse fra kommunen – uanset hvilken dækning, du har valgt.

Så længe du kan beholde dit job

Hvis din forsikringsordning er oprettet via din arbejdsgiver, vil forsikringen bliver udbetalt til din arbejdsgiver, så længe du stadig er ansat og får udbetalt din hidtidige løn. Fordelen er, at du har bedre mulighed for at beholde dit job, også selv om du er syg i længere tid. Er du ikke længere ansat, udbetales forsikringen naturligvis til dig. Der gælder særlige regler, hvis du er i fleksjob eller under revalidering.

PFA Pension overtager indbetalingen

Hvis du får udbetaling ved nedsat erhvervsevne, overtager PFA indbetalingen til din pensionsordning hos PFA. Hvis du har pensionsopsparing hos anden pensionsleverandør, er det vigtigt, at du selv sikrer dig en tilsvarende dækning.

Skatteregler PFA Erhvervsevne – løbende udbetaling

Indbetaling – hvis du er ansat
Prisen på PFA Erhvervsevne fratrækkes i den samlede pensionsindbetaling, der indbetales via din arbejdsgiver. Der er fradrag for hele prisen, men bemærk, at prisen ikke medregnes i din personlige indkomst. Du skal således heller ikke trække noget fra på selvangivelsen/årsopgørelsen.

Indbetaling – hvis du er freelancer
Prisen på PFA Erhvervsevne er fradragsberettiget i din personlige indkomst og skal trækkes fra på selvangivelsen/årsopgørelsen.

Udbetaling
Udbetaling fra PFA Erhvervsevne sker månedligt og beskattes som personlig indkomst. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

PFA Erhvervsevne – engangsudbetaling

Du har mulighed for at købe en ekstra forsikring, som sikrer dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, hvis du er under 67 år, og din erhvervsevne har været nedsat uafbrudt i 12 måneder. Hvis din folkepensionsalder er højere end 67 år, vil du være dækket, indtil du når din folkepensionsalder. Du kan vælge en dækning på op til 100.000 kr., og hvis du har en pensionsordning i PFA, kan du vælge en dækning op til 400.000 kr.

Udbetalingen udgør den valgte dækning.

Skatteregler PFA Erhvervsevne – engangsudbetaling

Indbetaling – hvis du er ansat
Prisen på PFA Erhvervsevne, engangsudbetaling fratrækkes i den samlede pensionsindbetaling, der indbetales via din arbejdsgiver. Da udbetalingen er skattefri, bliver du beskattet af prisen på forsikringen. Den bliver automatisk indberettet til SKAT, så du skal ikke foretage dig noget i den forbindelse.

Indbetaling – hvis du er freelancer
Prisen på PFA Erhvervsevne, engangsudbetaling er ikke fradragsberettiget, da udbetalingen er skattefri. Den bliver automatisk indberettet til SKAT, så du skal ikke foretage dig noget i forhold til din selvangivelse/årsopgørelse.

Udbetaling
Engangsudbetalingen fra PFA Erhvervsevne er skattefri.

PFA Kritisk sygdom

Hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom, er der mange spørgsmål, der melder sig. Det er ikke alene bekymringerne for helbredet, men også økonomiske spørgsmål og valg af behandlingsmuligheder.

Hvis du får en af de sygdomme, som er dækket af PFA Kritisk sygdom, har du mulighed for at få udbetalt det valgte beløb fra gruppeforsikringen. Du skal være opmærksom på, at der ved hver diagnose er nogle kriterier, som skal være opfyldt, for at du kan få en udbetaling. Du kan frit anvende udbetalingen eksempelvis til at foretage en drømmerejse, specialindrette din bolig eller købe din ægtefælle fri fra arbejde i en periode.

Se hvilke diagnoser, der er omfattet af PFA Kritisk sygdom

PFA er tilmeldt Sundhedsstyrelsens samkørsel af data med Landspatientregisteret. Det sikrer, at du modtager et brev, hvor du opfordres til at kontakte PFA Pension med henblik på at søge udbetaling ved kritisk sygdom, hvis du er blevet behandlet for en sygdom, som potentielt kan være omfattet af en forsikring ved kritisk sygdom.

PFA Kritisk sygdom - børn

Du kan udvide forsikringen til også at omfatte en børnedækning, som er en engangsudbetaling, hvis dine børn under 24 år får stillet én af de dækningsberettigede diagnoser, og de øvrige betingelser for dækning er opfyldt. Udbetaling sker til dig og kan fx anvendes til at frikøbe dig fra arbejdet i den periode, hvor dit barn eventuelt har behov for ekstra pleje og omsorg.

Skatteregler PFA Kritisk sygdom

Indbetaling - hvis du er ansat
Prisen på PFA Kritisk sygdom fratrækkes den samlede pensionsindbetaling, der indbetales via din arbejdsgiver. Da udbetalingen er skattefri, bliver du beskattet af prisen på forsikringen. Den bliver automatisk indberettet til SKAT, så du skal ikke foretage dig noget i den forbindelse.

Indbetaling - hvis du er freelancer

Prisen på PFA Kritisk sygdom er ikke fradragsberettiget, da udbetalingen er skattefri. Den bliver automatisk indberettet til SKAT, så du skal ikke foretage dig noget i forhold til din selvangivelse/årsopgørelse.

Udbetaling
Udbetalingen er skattefri.

PFA Liv

Livsforsikringen bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du går på pension. Dermed er dine nærmeste sikret økonomisk, hvis du ikke længere kan bidrage. Hvis din folkepensionsalder er højere end 67 år, gælder din livsforsikring, indtil du når din folkepensionsalder.

Dine efterladte får udbetalt det beløb, du har valgt i gruppeforsikringen samt eventuelle ekstra dækninger. Udbetalingen er skattefri.

Hvem er dine efterladte?

Pengene bliver udbetalt til dine nærmeste pårørende eller andre, som du har begunstiget. Nærmeste pårørende er din ægtefælle eller registrerede partner. Din samlever kan få udbetalt pengene, hvis I har boet sammen i to år eller bor sammen og venter, har eller har haft barn sammen. Hvis du ikke har nogen ægtefælle/registreret partner eller samlever, er det dine eventuelle børn, der vil få udbetalt pengene. Hvis du ikke har nogen børn, vil pengene blive udbetalt til dine arvinger ifølge testamente eller arvelovens regler.

Læs mere om begunstigelse

Skatteregler PFA Liv

Indbetaling - hvis du er ansat
Prisen på PFA Liv fratrækkes den samlede pensionsindbetaling, der indbetales via din arbejdsgiver. Da udbetalingen er skattefri, bliver du beskattet af prisen. Den bliver automatisk indberettet til SKAT, så du skal ikke foretage dig noget i den forbindelse.

Indbetaling - hvis du er freelancer

Prisen på PFA Liv er ikke fradragsberettiget, da udbetalingen er skattefri. Den bliver automatisk indberettet til SKAT, så du skal ikke foretage dig noget i forhold til din selvangivelse/årsopgørelse.

Udbetaling
Udbetalingen er skattefri.

Børnepension

Du kan sikre dine børns økonomiske fremtid ved at supplere PFA Liv med en børnepension. På den måde er dine børn sikret en månedlig udbetaling, hvis du dør, inden du går på pension. Det månedlige beløb bliver udbetalt, indtil børnene er fyldt 24 år. Hvis du har en højere folkepensionsalder end 67 år, vil forsikringen gælde, indtil du når din folkepensionsalder. 

Børnepensionen dækker alle dine børn - uanset antal

Børnepensionen omfatter alle dine børn under 24 år, det vil sige dine biologiske børn, adoptivbørn samt eventuelle stedbørn (det vil sige ægtefælles/registreret partners børn). Det er ikke et krav, at dine børn bor hos dig.