Dine muligheder

Hvis du er medlem af Dansk Journalistforbund eller ansat i en virksomhed under Danske Erhverv, har du mulighed for at få en gruppeforsikring eller en pensionsordning med både opsparing og forsikringer gennem Mediernes Pension.

Pensionsordningen gennem Mediernes Pension

Pensionsordningen gennem Mediernes Pension indeholder en gruppeforsikring med en række billige og fleksible forsikringer samt attraktive opsparingsmuligheder, der kan give dig og din familie tryghed såvel før som efter pensionsalderen.

Forsikring

Hvis du er ansat under en overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ) og Dansk Erhverv, er du forpligtet til at være med i gruppeforsikringen. Det samme gælder for hovedparten af de overenskomster, som Dansk Journalistforbund har indgået med andre virksomheder end Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Du har ligeledes mulighed for at blive omfattet af gruppeforsikringen, hvis du er medlem af Dansk Journalistforbund.

Opsparing

De penge, der er tilbage fra din egen og din arbejdsgivers pensionsindbetaling, når gruppeforsikringen er betalt, går til pensionsopsparing.

Du bestemmer som udgangspunkt selv hvilket pensionsselskab eller bank, du vil have din opsparing i. Hvis du ikke gør noget, vil din opsparing blive placeret i PFA Pension. Hvis du vælger at have din pensionsopsparing i PFA Pension, har du mulighed for at øge dine forsikringsdækninger yderligere. Vælger du et andet pensionsselskab eller bank, sørger PFA for at sende den resterende  del af pensionsindbetalingen (efter betaling af gruppeforsikring) til den ønskede leverandør.

Hvis du er ansat i staten, kan du vælge at placere din pensionsopsparing hos PFA eller Danica. Hvis du er ansat i en kommune eller i en af de danske regioner, skal din pensionsopsparing placeres hos PFA.

Du kan også frivilligt lave en aftale om indbetaling til gruppeforsikring og en pensionsopsparing.

Hvis du er freelancer

Som freelancer skal du selv sørge for at indbetale til din pensionsordning hver måned. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af prisen for dine forsikringer, men har i øvrigt adgang til valgmulighederne inden for ordningen.

Hvis du fratræder

Hvis du fratræder din stilling, bør du se nærmere på din pension. Uanset om du er på orlov, fortsætter i et andet job eller står uden job, har du nogle valgmuligheder, som du skal tage stilling til.

Dine indbetalinger, forsikringer og udgifter til administration kan nemlig ændre sig, når du stopper. Du kan blandt andet vælge

 • at fortsætte din pensionsordning på andre vilkår hos en ny arbejdsgiver
 • at fortsætte din pensionsordning som en privat ordning
 • at stille din pensionsordning i bero.

Vi opfordrer dig til at kontakte din pensionsrådgiver hurtigst muligt. Det kan nemlig godt betale sig at bruge et par minutter på at finde ud af, hvad konsekvenserne er i netop din situation.

Hvis du fortsat er medlem af Dansk Journalistforbund (DJ)

Ofte vil du fortsat være medlem af DJ efter fratrædelse, og vi har via vores pensionsaftaler om Pension i PFA og Pension i Danica sikret os, at du kan fortsætte med de attraktive vilkår - med eksempelvis lave satser for omkostninger samt lempelige krav for helbredsoplysninger - selvom du fortsætter pensionsordningen som en selvstændig ordning via en ny arbejdsgiver eller privat.

Hvad med din Helbredssikring?

Du skal kontakte PFA eller Danica Pension for at høre mere om dine muligheder ved fratrædelse.

Hvis du går på orlov

Ved orlov med løn fortsætter din gruppeforsikringsordning uændret. Ved orlov uden løn, bør du kontakte din pensionsrådgiver.

Hvis du er medlem af Dansk Journalistforbund og går på barselsorlov, kan din gruppeforsikring og eventuelle tilvalgsdækninger muligvis blive betalt af Mediernes Pension. Det forudsætter, at du er tilkendt fuld kontingentnedsættelse hos Dansk Journalistforbund og samtidig er på barselsorlov. Hvis du opfylder dette krav, så kan du søge om en indbetalingsfri periode ved at udfylde denne blanket. Kontakt Dansk Journalistforbund, hvis du er i tvivl, om du opfylder kravet.

Hvis du bliver ledig

Hvis du er medlem af Dansk Journalistforbund og bliver ledig, kan din gruppeforsikring og eventuelle tilvalgsdækninger muligvis blive betalt af Mediernes Pension i de første 24 måneder, du er ledig. Det forudsætter, at du er tilkendt fuld kontingentnedsættelse hos Dansk Journalistforbund og samtidig er registret ledig. Hvis du opfylder disse krav, kan du søge om en indbetalingsfri periode ved at udfylde denne blanket. Kontakt Dansk Journalistforbund, hvis du er i tvivl, om du opfylder kravet.

Dansk Journalistforbund kan fortsætte med at betale din gruppeforsikring, hvis du fortsat er ledig efter 24 måneder og fortsat har kontingentnedsættelse. Dine forsikringsdækninger vil dog blive sat ned til gruppeforsikringens standarddækninger. Du kan søge om en indbetalingsfri periode ved at udfylde denne blanket.

Hvis du bliver syg

Hvis du er medlem af Dansk Journalistforbund og bliver syg, kan din gruppeforsikring og eventuelle tilvalgsdækninger muligvis blive betalt af Mediernes Pension i de første 24 måneder, du er syg. Det forudsætter, at du er tilkendt fuld kontingentnedsættelse hos Dansk Journalistforbund og samtidig er registret syg. Hvis du opfylder dette krav, kan du søge om en indbetalingsfri periode ved at udfylde denne blanket. Kontakt Dansk Journalistforbund, hvis du er i tvivl, om du opfylder kravet.

Dansk Journalistforbund kan fortsætte med at betale din gruppeforsikring, hvis du fortsat er syg efter 24 måneder og fortsat har kontingentnedsættelse. Dine forsikringsdækninger vil dog blive sat ned til gruppeforsikringens standarddækninger. Du kan søge om en indbetalingsfri periode ved at udfylde denne blanket.

Specielt om mulighed for at få udbetalt opsparing før pensionering

Du skal være opmærksom på, at der er et særligt forbehold på din pensionsopsparing om, at du ikke har mulighed for at få udbetalt din pensionsopsparing, før du går på pension. Forbeholdet er et overenskomstkrav og skal fremgå af din police.

 

Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. april 1996, gælder der andre regler om tilbagekøb (udbetaling af pensionsordning før pensionering). Se reglerne for pensionsaftaler oprettet før 1. april 1996.

Tilbagekøb af pensionsordninger oprettet før 1. april 1996

Et medlem vil – hvis Mediernes Pension giver sit samtykke – kunne ophæve sin pensionsordning mod udbetaling af tilbagekøbsværdien i følgende tilfælde:

 1. Hvis medlemmet tager varigt ophold i udlandet uden tilknytning til dansk virksomhed. I dette tilfælde kan ophævelse finde sted 12 måneder efter afrejsen mod fornøden dokumentation.
 2. Et medlem kan tilbagekøbe ordningen, når der er forløbet mindst 1 år efter fratrædelsen, og det dokumenteres, at medlemmet på tilbagekøbstidspunktet:
  1. ikke længere er – og ikke inden for de sidste 12 måneder har været – medlem (hverken aktiv eller passiv) af Dansk Journalistforbund, eller A-kassen for journalistik, kommunikation & sprog*, og
  2. ikke har ansættelse i en stilling, hvor medlemmet beskæftiger sig med journalistik eller kommunikation, og
  3. ikke har ansættelse i en med pensionsret forbunden tjenestemandsstilling enten i staten eller i en kommune (herunder også som aspirant eller på prøve), og
  4. ikke har ansættelse i en stilling, hvor medlemmet er optaget eller skal optages i en pensionsforsikringsordning eller pensionskasse, og
  5. ikke har ansættelse i en stilling, hvor arbejdsgiveren vil indbetale til en pensionsordning
* der kan gives dispensation for fortsat medlemskab af A-kassen, hvis tilbagekøb ønskes i forbindelse med overgang til efterløn.