Indbetaling til din pensionsordning

Indbetalingen til pension udgør de fleste steder mellem 5 og 19 procent af din løn afhængig af, hvilken overenskomst du er omfattet af.

Din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsordning hver måned - i forbindelse med lønkørslen - til PFA. Gruppeforsikringen bliver betalt af pensionsindbetalingen, og det resterende beløb bliver anvendt til din pensionsopsparing.

Hvis din arbejdsgivers indbetaling til din pensionsordning ikke dækker prisen for din gruppeforsikring, eller der er andre forhold, der gør sig gældende, kan hovedbestyrelsen hos Dansk Journalistforbund vælge at give dispensation.

Hvis du har valgt en anden pensionsopsparingsleverandør end PFA Pension, sender PFA automatisk det resterende beløb efter betaling for gruppeforsikringen videre til den pensionsopsparingsleverandør, som du har valgt.

Hvis du har kontingentnedsættelse

Medlemmer af Dansk Journalistforbund, der har kontingentnedsættelse på grund af ledighed, barselsorlov eller sygdom, får betalt deres gruppeforsikring. Hvis du ønsker at få betalt din gruppeforsikring, skal du kontakte PFA, når du har fået bevilget din kontingentnedsættelse. Vær opmærksom på, at du skal have haft gruppeforsikringsordningen i minimum tre måneder, før du kan få betalt din gruppeforsikring.