Mediernes Pension

Mediernes Pension er et samarbejde mellem Dansk Journalistforbund og Danske Erhverv. Formålet er at sikre de bedst mulige pensionsvilkår for ansatte, freelancere og ledere i mediebranchen. Det sker ved, at Mediernes Pension indgår aftaler med et eller flere pensionsselskaber om gruppeforsikring og pensionsopsparing. Vores pensionsordning er Danmarks ældste arbejdsmarkedspension. Mediernes Pension har indgået en aftale om gruppeforsikring og pensionsopsparing med PFA Pension. Denne aftale omfatter op mod 7000 personer i mediebranchen. Desuden er der indgået en aftale med Danica Pension om pensionsopsparing.

Mediernes Pension ledes af en bestyrelse, som er sammensat med fem medlemmer udpeget af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse og fem medlemmer udpeget af Danske Erhverv.

Se bestyrelsen i Mediernes Pension

Udpeget af Dansk Erhverv Udpeget af Dansk Journalistforbund (DJ)
Pia Rude Truelsen, Personalejuridisk chef, Advokat. Formand for Mediernes Pension Tine Johansen, Formand for Dansk Journalistforbund
Anette Villum Pedersen, Advokat Liselotte Olsen, Advokat
Nanna Abildstrøm, Forhandlings- og Vilkårschef DR Frederik M. Juel, Journalist, Berlingske
Lise Glerup, HR direktør, Berlingske Media Anders Stoffer, Journalist
Mia Riedel, HR direktør, JP/Politikens Hus Henrik Vilmar, Journalist, Formand for journalistgruppen

 

 

Mediernes Pensions sekretariatsadresse: c/o Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

Kontaktpersoner:

Overenskomstchef Pia Rude Truelsen, prtr@danskerhverv.dk
Jurist Liselotte Lindberg Olsen, llo@journalistforbundet.dk

Her kan du se vedtægterne for Mediernes Pension