Opsparingsformer

Du kan spare op til pension på forskellige måder. Det handler både om at få optimeret i forhold til skat og om dine ønsker til udbetaling.

  Oversigt over opsparingsformer

Opsparingsform Livspension Ratepension Kapitalpension Aldersopsparing
Udbetaling En månedlig udbetaling, så længe du lever. En månedlig udbetaling i 10 til 30 år. Udbetales som engangsbeløb, men kan udbetales af flere omgange. Udbetales som engangsbeløb, men kan udbetales af flere omgange.
Maksimal indbetaling - årligt Ubegrænset 63.100 kr. Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension.

Har du mere end 5 år til folkepension må du indbetale 9.100 kr.

Har du mindre end 5 år til folkepension må du indbetale 58.900 kr.

Maksimal fradragsværdi Topskat 52,06 % ** Topskat 52,06 % ** - Intet fradrag
Beskatning Indkomstskat Indkomstskat 40 % Ingen skat 
Kan oprettes eller forhøjes efter 62 år Ja Ja Nej Ja
Kan ændres til - Livspension Ratepension og livspension -
Kan tidligst udbetales fra* 60/5 år før folkepension/3 år før folkepension 60/5 år før folkepension/3 år før folkepension 60/5 år før folkepension/3 år før folkepension 60/5 år før folkepension/3 år før folkepension
Seneste udbetaling Ingen grænse Tidligste udbetalingsalder + 30 år Tidligste udbetalingsalder + 20 år Tidligste udbetalingsalder + 20 år
Hvem får opsparingen, hvis du dør, inden du går på pension Opsparingen går til dine efterladte.  Opsparingen går til dine efterladte. Opsparingen går til dine efterladte.  Opsparingen går til dine efterladte.
Hvem får opsparingen, hvis du dør efter pensionering Opsparingen går til de kunder i PFA, der lever videre.  Opsparingen går til dine efterladte. Opsparingen går til dine efterladte.  Opsparingen går til dine efterladte.
Fordele
 • Penge hele livet - uanset hvor længe du lever
 • Du kan indbetale så meget, du vil
 • Fradrag i topskat 
 • Er kreditorbeskyttet indtil den udbetales.
 • Vil sikre dig en indkomst i en lang periode 
 • Fradrag i topskat 
 • Er kreditorbeskyttet indtil den udbetales.
 • Større engangsudbetaling  
 • Du kan ændre til løbende udbetaling 
 • Afgift på 40 % i stedet for indkomstskat 
 • Modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb
 • Større engangsudbetaling
 • Modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb

Ulemper

 • Du kan ikke få alle pengene udbetalt på én gang 
 • En livsvarig livspension kan ikke konverteres til andre udbetalingsformer, mens en ophørende livspension kan konverteres til en livsvarig livspension eller en rateopsparing 
 • Hvis du vælger at hæve pensionen før tid og i øvrigt opfylder Mediernes Pensions betingelser, er afgiften 60 % 
 • Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.
 • Du kan ikke få alle pengene udbetalt på én gang 
 • Det er sandsynligt, at du lever længere end udbetalingen varer
 • Maksimalt 63.100 kr. i indbetaling om året
 • Hvis du vælger at hæve pensionen før tid og i øvrigt opfylder Mediernes Pensions betingelser, er afgiften 60 % 
 • Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.
 • Pengene kan være brugt for hurtigt 
 • Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension.
 • Hvis pension med fradrag ændres til at være uden fradrag, så skal du ændre din forskudsregistrering. Ellers vil du få en restskat året efter.
 • Der vil være en strafafgift på 40 pct, hvis du indbetaler til aldersopsparing, efter du har fået udbetaling fra en ratepension, livspension eller indeksordning

* Tidligste udbetalingsalder afhænger af policens oprettelsesdato og/eller forsikredes fødselsdato.

** Skatteværdien er beregnet i en gennemsnitskommune, der i 2019 har en samlet kommunal skatteprocent på 25,6 % inkl. kirkeskat. Heraf udgør kirkeskatten 0,7 %.

Hvis du vil gå på pension, før du fylder 70 år

I følge Mediernes Pensions vedtægter er pensionsalderen som udgangspunkt 70 år.
Du har dog mulighed for at få din pensionsordning udbetalt tidligere, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du er fyldt 60 år
 • Du forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension eller efterløn.

Hvis du er fyldt 60 år og ikke længere er ansat i en stilling, hvor der sker indbetaling til pensionsordning, vil Mediernes Pension ikke modsætte sig, at du starter udbetaling af pensionsordningen fra dette tidspunkt, hvis det i øvrigt kan ske i henhold til lovgivning og de respektive pensionsselskabers regler.

Læs mere om retningslinjerne for at få udbetalt din pension før tid i Mediernes Pensions vedtægter.

Sådan skal du gøre, hvis du ønsker at få udbetalt din pension, før du fylder 70 år

Du skal aflevere disse retningslinjer til dit pensionsselskab eller din bank, så det sikres, at Mediernes Pensions vedtægter bliver overholdt.

 1. Når du henvender dig til dit pensionsselskab (eller bank) for at igangsætte udbetaling af din pension, efter du er fyldt 60 år, skal dit pensionsselskab:
  1. Bekræfte, at pensionsindbetalingen er stoppet
  2. Undersøge, om du opfylder § 10, stk. 4 eller stk. 5 i vedtægterne.
 2. Dit pensionsselskab skal derefter bede din senest indbetalende arbejdsgiver bekræfte, at du er fratrådt stillingen, hvor der har været indbetaling til pensionsordning.
 3. Du skal underskrive en tro-og-love erklæring om,
  1. at du har forladt arbejdsmarkedet for at gå på pension eller efterløn (§ 10 stk. 4)
  2. at du ikke er tiltrådt en anden stilling med pensionsindbetaling (§ 10 stk. 5).