Saml dine opsparinger

Opsparing i andre selskaber/banker

PFA refunderer eventuelle overførselsgebyrer på op til 1.900 kr. pr. pensionsordning (min. 20.000 kr.), hvis du ønsker at flytte opsparing fra andre pensionsselskaber eller banker til PFA Plus. Dette tilbud gælder til den 31. december 2022. Beløbene vil blive indsat på din opsparing i PFA Plus det efterfølgende kvartal, efter overførslen er foretaget. PFA godtgør i den forbindelse ikke eventuelle udgifter i forbindelse med kursværn, spreadomkostninger og eventuelt tilbageført overførselstillæg, som er tilført i forbindelse med flytning af opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente hos tidligere leverandør.

Hvis du er omfattet af en overenskomst, vil dine muligheder afhænge af din overenskomst.

Pension i forvejen?

Har du en pensionsordning fra dit tidligere job, skal du tage stilling til, om det vil være fordelagtigt for dig at overføre den til din nye pensionsordning.

Du skal være opmærksom på disse generelle forhold:

  • Det giver normalt et bedre overblik at have mest muligt hos samme pensionsselskab.
  • Det vil typisk være dyrere for dig at have flere ordninger, da du skal betale omkostninger og evt. gebyrer flere steder.
  • Der er i langt de fleste situationer lempelige regler for overførsel ved jobskifte.
  • Et gebyr ved overførsel vil ofte være hurtigt tjent ind i sparede omkostninger på din pensionsordning fra tidligere job.
  • Beholder du din pensionsordning fra tidligere job, skal forsikringsdækningerne ændres, så du ikke er "dobbeltdækket".
  • Hvis din pensionsordning er fra før 1999, kan den være med en garanteret ydelse baseret på højere rente end den nuværende. Derfor kan den af det grund være en fordel at bevare din "gamle" pensionsordning.
  • Hvis du har opsparing i gennemsnitsrente vil dine muligheder for gode afkast i fremtiden være begrænsede.
  • Ved at have flere pensionsleverandører kan du "sprede risikoen".
PFA refunderer overførselsgebyret

PFA refunderer eventuelle overførselsgebyrer på op til 1.900 kr. pr. pensionsordning (min. 20.000 kr.), hvis du ønsker at flytte opsparing fra andre pensionsselskaber eller banker til PFA Plus. Dette tilbud gælder til den 31. december 2022. Beløbene vil blive indsat på din opsparing i PFA Plus det efterfølgende kvartal, efter overførslen er foretaget. PFA godtgør i den forbindelse ikke eventuelle udgifter i forbindelse med kursværn, spreadomkostninger og eventuelt tilbageført overførselstillæg, som er tilført i forbindelse med flytning af opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente hos tidligere leverandør.

Du har mulighed for at forhøje dine forsikringer uden at afgive helbredsoplysninger

Hvis du vælger at have din pensionsordning i PFA, så har du mulighed for at øge dine forsikringer uden at afgive helbredsoplysninger inden for de første seks måneder, såfremt du ikke opfylder et af kriterierne i Erklæring om erhvervsevne, der handler om førtidspension, fleksjob, kommunalt ressourceforløb og nedsat erhvervsevne. Du får erklæringen tilsendt sammen med din nye pensionsoversigt fra PFA Pension. Dette gælder også, hvis du har opsparing hos en anden leverandør og vælger at samle din opsparing i PFA.

Opsparing i gennemsnitsrente i PFA

Hvis du har opsparing i gennemsnitsrente, bør du overveje, om det stadig er den rigtige løsning for dig. I PFA Traditionel er din opsparing investeret i gennemsnitsrente, hvilket giver en stabil forrentning. De lave renteniveauer og øget regulering har betydet et lavere afkast, og du bør derfor overveje, om det stadig er den rigtige løsning for dig, eller om din opsparing i stedet skal investeres i markedsrente.

I gennemsnitsrente er du sikret en minimumsudbetaling. Vælger du at flytte din opsparing til markedsrente i PFA Plus, bortfalder minimumsudbetalingen, og dine fremtidige udbetalinger vil afhænge af afkastet på de finansielle markeder.

Læs mere om forskellen på PFA Traditionel og PFA Plus

I markedsrente følger afkastet udviklingen på de finansielle markeder, og du får løbende det fulde afkast ind på din opsparing. Sådan er det ikke i gennemsnitsrente. Her udjævnes afkastet over en årrække, så du får en stabil rente i både gode og dårlige år, og du er altid sikret en mindsteudbetaling.

Læs mere om investering i PFA Plus

 

”Der er selvfølgelig ingen, som med sikkerhed kan vide, hvordan finansmarkederne vil udvikle sig. Når det er sagt, så vurderer PFA generelt, at det er lettere at skabe afkast i markedsrente end i gennemsnitsrente, da PFA har større investeringsfrihed i markedsrente”, siger Carsten Holdum, der er forbrugerøkonom og kundetillidsmand i PFA.

Dine muligheder for at få et overførselstillæg

Du er ikke sikret en mindsteudbetaling i markedsrente. Hvis du overfører din opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente i PFA Plus, kan der ofte frigives penge til et individuelt beregnet overførselstillæg til din pensionsopsparing. Tillægget udgør sammen med din opsparing den samlede økonomiske værdi af din pensionsopsparing på overførselstidspunktet.

Overførselstillægget er et engangsbeløb, som bliver overført til din opsparing i PFA Plus. Du har mulighed for at se størrelsen på dit overførselstillæg og overføre din opsparing på mitpfa.dk. Overførselstillægget genberegnes i slutningen af hver måned ud fra de aktuelle markedsforhold mv. i overensstemmelse med regler fra Finanstilsynet.

Hvis du har opsparing i gennemsnitsrente, så kan du under Mine beskeder på mitpfa.dk læse, hvordan du samler dine opsparinger.