Spørgsmål og svar

1. Har jeg skattefradrag for indbetalingen?

Det er alene betalingen for forsikring ved nedsat erhvervsevne og børnepension, som er fradragsberettiget.

Hvis du er ansat i en virksomhed eller organisation, får du fradraget automatisk gennem din arbejdsgiver, og du skal ikke anføre noget fradrag på din selvangivelse. Betalingen til de øvrige forsikringer er ikke fradragsberettigede, da udbetalingerne fra disse forsikringer er skattefrie. Betalingen bliver indberettet som B-indkomst.

Hvis du er freelancer, betaler du gruppeforsikringen privat. PFA indberetter de fradragsberettigede beløb (betaling for forsikring ved nedsat erhvervsevne og børnepension) til SKAT hvert år, og de vil fremgå af din selvangivelse/årsopgørelse.

2. Hvad er en Børnepension?

Du kan sikre dine børns økonomiske fremtid ved at supplere din livsforsikring med en børnepension. På den måde er dine børn sikret en månedlig udbetaling, hvis du dør, inden du bliver 67 år. Det månedlige beløb bliver udbetalt, indtil børnene er fyldt 24 år.

Børnepensionen omfatter alle dine børn under 24 år, det vil sige dine biologiske børn samt børn, som du eventuelt har adopteret eller har forældremyndigheden over. Det er ikke et krav, at dine biologiske børn bor hos dig.

Du kan vælge en børnepension op til 48.000 kr. i årlig udbetaling pr. barn.       

3. Hvad er en engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne?

PFA Erhvervsevne, engangsudbetaling, er en frivillig forsikring, hvor du kan få udbetalt en engangssum på min. 100.000 kr., hvis din erhvervsevne nedsættes varigt med 2/3 som følge af sygdom eller ulykke, inden du fylder 60 år. Udbetalingen er skattefri.

4. Hvornår kan jeg få en udbetaling ved nedsat erhvervsevne og bliver udbetalingen beskattet?

Du har mulighed for at få en løbende udbetaling fra PFA Erhvervsevne, hvis du bliver syg, eller kommer ud for et ulykkestilfælde, og din erhvervsevne bliver nedsat med halvdelen eller mere i mindst 3 måneder. Du vil få udbetaling, så længe du er berettiget til udbetaling. Udbetalingen ophører dog, når du fylder 67 år. Hvis din folkepensionsalder er højere end 67 år, vil du få udbetaling, indtil du når din folkepensionsalder.

Udbetalingerne bliver beskattet som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du er ansat og modtager løn under sygdom, vil den løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne blive udbetalt til din arbejdsgiver.        

5. Skal der betales skat af engangssummen ved dødsfald?

Din livsforsikring bliver udbetalt, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Udbetalingen er skattefri og vil som udgangspunkt blive udbetalt til dine Nærmeste pårørende, medmindre du har indsat en anden begunstigelse.

Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge:

  1. Ægtefælle/registreret partner
  2. Samlever (som du har haft fælles bopæl med i minimum to år på dødsfaldstidspunktet, eller som du venter, har eller har haft et barn sammen med)
  3. Livsarvinger
  4. Arvinger efter testamente
  5. Arvinger efter arveloven.
  6. Efterlades ingen nærmeste pårørende, sker udbetalingen til boet.

 

6. Hvad er en kritisk sygdom?

Hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom, som er omfattet af forsikringen, vil du få udbetalt et skattefrit beløb på minimum 100.000 kr. Du kan se, hvilke sygdomme der er omfattet af forsikringen i dine pensionsvilkår på Mit PFA. Forsikringen udløber, når du fylder 67 år.

Du har mulighed for at købe en forsikring ved kritisk sygdom til dine børn, hvor du vil få udbetalt et engangsbeløb, hvis dit barn får en af de kritiske sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

7. Hvad er indbetalingssikring?

Indbetalingssikring betyder, at dine forsikringer fortsætter, og PFA overtager betalingen til din opsparing, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med 1/2 eller mere i mindst 3 måneder på grund af sygdom eller ulykke. Indbetalingssikringen gælder så længe, du er berettiget til udbetaling, eller til du fylder 67 år. Hvis din folkepensionsalder er højere end 67 år, vil du få udbetaling, indtil du når din folkepensionsalder.

8. Hvordan ændrer jeg mine forsikringer?

Du kan ændre dine forsikringer på Mit PFA under Forsikring. Du godkender dine valg med dit NemID. I visse tilfælde skal du aflevere helbredsoplysninger for at forhøje dækningen på dine forsikringer.

9. Jeg er gået på efterløn, kan jeg fravælge og ændre nogle forsikringer?

Hvis du er på efterløn, så har du mulighed for at fortsætte, ændre eller fravælge dine forsikringer ved nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald - det er især relevant, hvis du har arbejdsindtægt, når du går på efterløn. Du kan også fravælge din forsikring ved nedsat erhvervsevne og fortsætte eller ændre din livsforsikring eller forsikring ved kritisk sygdom. Du kan dog ikke fravælge livsforsikring eller forsikring ved kritisk sygdom, medmindre du fravælger alle forsikringer i gruppeforsikringen.

10. Hvorfor er Helbredssikring ikke en del af gruppeforsikringen?

Helbredssikringen er frivillig, da mange medlemmer har en helbredssikring via deres arbejdsgiver.

11. Hvordan får jeg Helbredssikring til mig selv og min familie?

Du tilmelder dig PFA Helbredssikring ved at udfylde denne blanket. Dine børn er automatisk omfattet af forsikringen.

Du kan tilmelde din ægtefælle/samlever ved at udfylde denne blanket.

12. Hvor længe kan jeg have en Helbredssikring?

Helbredssikringen dækker, så længe du betaler forsikringen, dog længst til du fylder 70 år. Du skal oprette forsikringen, inden du fylder 60 år.

13. Hvordan ændrer jeg begunstigede – kan jeg gøre det på nettet?

Mit PFA kan du se, hvem der er registreret som begunstiget på dine ordninger, og dine muligheder for at ændre begunstigelsen.

Hvis det drejer sig om din pensionsordning i Danica, skal du gå ind under Blanketter, udfylde blanketten og sende den til Danica.

14. Er det valgfrit, hvilket selskab/pengeinstitut jeg placerer min pensionsopsparing i?

Ja – det er som udgangspunkt valgfrit.

Din egen og arbejdsgivers indbetaling til pension indbetales til PFA. De penge, der er tilbage, når gruppeforsikringen er betalt, går til pensionsopsparing.
Du bestemmer som udgangspunkt selv hvilket pensionsselskab eller bank, du vil have din opsparing i – hvis du er ansat i staten, skal du vælge PFA eller Danica, og øvrige offentligt ansatte kan kun vælge PFA. Hvis du ikke gør noget, vil din opsparing blive placeret i PFA Pension. Hvis du vælger at have din pensionsopsparing i PFA Pension, har du mulighed for at øge dine forsikringsdækninger yderligere. Vælger du et andet pensionsselskab eller bank, sørger PFA for at sende den resterende del af pensionsindbetalingen (efter betaling af gruppeforsikring) til den ønskede leverandør.

Der gælder, jf. overenskomsten for Mediernes Pension, et særligt forbehold på pensionsopsparingen, nemlig at du ikke kan tilbagekøbe (hæve og få udbetalt) din pensionsopsparing, før du går på pension. Læs mere under Dine muligheder

15. Hvordan finder jeg ud af, om jeg sparer nok op?

Dit Pensionstal på Mit PFA giver dig et fingerpeg, om du sparer nok op. Pensionstallet er et udtryk for, hvor stor en andel af din nuværende løn, som du vil have til rådighed de første 20 år, når du går på pension. Har du fx et Pensionstal på 75, så vil du have 75 procent af din løn til rådighed, når du går på pension.

Jo flere oplysninger du indtaster under Dine oplysninger, des mere præcist bliver dit Pensionstal. Du kan også indhente data fra SKAT og PensionsInfo, hvis du ønsker at få et endnu mere præcist tal, eller hvis du ønsker at inkludere opsparing i andre pengeinstitutter eller pensionsselskaber i beregningen.

16. Kan man indbetale ekstra til sin pensionsopsparing?

Ja.

Hvis du er ansat i en virksomhed eller organisation, skal du bede din arbejdsgiver om at indbetale ekstra til din pensionsordning i forbindelse med lønkørslen. Samtidig skal du orientere dit pensionsselskab/pengeinstitut.

Hvis du er freelancer, bør du kontakte dit pensionsselskab/pengeinstitut for at aftale nærmere.       

17. Kan man overføre en pensionsopsparing fra en tidligere arbejdsgiver, og hvad koster det?

Ja det kan man godt. Er det inden for 36 måneder, kan man overføre i henhold til den såkaldte "Jobskifteaftale", hvor du har mulighed for at bevare dine dækninger på samme vilkår i et andet selskab uden at afgive helbredsoplysninger.

Hvis du overfører din pensionsopsparing til PFA, refunderer PFA gebyrer på op til 1.900 kr. pr. overført pensionsordning, som udgør minimum 20.000 kr. Derudover vil du have mulighed for at forhøje dine forsikringsdækninger uden afgivelse af helbredsoplysninger i seks måneder, efter pensionsordningen er overført til PFA, såfremt du ikke opfylder et af kriterierne i Erklæring om erhvervsevne, der handler om førtidspension, fleksjob, kommunalt ressourceforløb og nedsat erhvervsevne. Du får erklæringen tilsendt sammen med din nye pensionsoversigt fra PFA Pension.

Hvis du ønsker at overføre din pensionsordning til et andet selskab, bør du kontakte selskabet for at få oplyst, hvor meget det vil koste at overføre din pensionsordning.

18. Hvorfor har man ikke mulighed for at tale med en uvildig rådgiver?

Du har mulighed for at tale med rådgivere i PFA og Danica Pension, da Mediernes Pension har pensionsaftale med disse to selskaber. Som et ekstra tilbud har du indtil den 30. juni 2024 mulighed for at få rådgivning via AON. Kontakt Aon på 32 69 70 70 eller via mediernespension@aon.dk, hvis du ønsker at booke en rådgivningssamtale.

Erfaringen er, at du får en god og professionel rådgivning. Oplever du - mod forventning - andet, hører vi meget gerne fra dig.        

19. Opnår jeg fordele ved at placere min pensionsopsparing i PFA eller Danica Pension?

Ja, du vil normalt opnå nogle "stordriftsfordele", som eksempelvis:

  • Du får en professionel pensionsrådgivning, og pensionen tilpasses dine behov.
  • Du beholder din pensionsopsparing ved jobskifte inden for arbejdsgivere, som har indgået overenskomst med Dansk Journalistforbund.
  • Administrationsomkostningerne er generelt lave og konkurrencedygtige i forhold til markedet.
  • Investeringsomkostningerne i PFA og Danica Pension er meget konkurrencedygtige i forhold til markedet.