PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag. Det kan både være problemstillinger fra dit arbejdsliv og dit privatliv, som fx omhandler trivsel, stress, personlige kriser, livsstilsændringer, alvorlig sygdom, dødsfald eller misbrug. Rådgiverne fra Sundhedslinjen har en sundhedsfaglig baggrund og kan hjælpe dig med at håndtere både fysiske, psykiske og sociale problemer – store som små.

Du kan ringe til sundhedslinjen på 70 12 50 00 mandag til torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag fra kl. 9.00 til 16.00.

PFA EarlyCare

Hvis du har en forsikring ved nedsat erhvervsevne i PFA, kan du få hjælp ved at ringe til PFA EarlyCare på 70 12 50 00, hvis du bliver helt eller delvist sygemeldt. Med PFA EarlyCare har du mulighed for at få hjælp og sparring af PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister, hvis du oplever symptomer på stress, er i risiko for at blive sygemeldt af andre årsager eller allerede er sygemeldt. PFA hjælper dig med at afdække din helbredsmæssige situation og vurderer, om en tidlig indsats vil hjælpe dig med at komme hurtigere tilbage.

Læs mere om PFA EarlyCare

PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for hurtig behandling, operation eller genoptræning, hvis du har smerter, bliver syg eller kommer til skade.

Dine børn under 24 er automatisk omfattet af din Helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn.

Læs mere om PFA Helbredssikring 

Online Læge

Som en del af PFA Helbredssikring har du mulighed for at få rådgivning af en praktiserende læge via video, telefon eller mail alle hverdage fra kl. 8-22 og i weekend/helligdage fra kl. 8-18. Rådgivningen leveres af Hejdoktor, og adgangen gælder også eventuel ægtefælle/samlever samt børn under 24 år.

Læs mere om Online Læge

PFA Kritisk sygdom

PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Se hvilke diagnoser, der er omfattet af PFA Kritisk sygdom

Som udgangspunkt har du en dækning ved kritisk sygdom på 211.030 kr. (2022). Du har mulighed for at øge dækningen op til 750.000 kr. Det er helt op til dig, hvad du bruger pengene til – du kan fx købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet.

Se din dækning ved kritisk sygdom på Mit PFA

Udvid din forsikring med børnedækning

Du har mulighed for at udvide din forsikring ved kritisk sygdom med en børnedækning, hvor du vil få udbetalt en skattefri engangsudbetaling, hvis dine børn under 24 år får stillet en af de dækningsberettigede diagnoser.

PFA Erhvervsevne

Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, så har du mulighed for at få en løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder, og din indtjening er nedsat med minimum 10 procent. Forsikringen bliver udbetalt løbende, indtil din erhvervsevne forbedres, dog længst frem til du når den aftalte pensionsalder.

Dækningen på din forsikring er en fast procentdel af din løn. Hvis du har PFA Erhvervsevne med automatisk tilpasning, vil dækningsprocenten løbende blive tilpasset dit lønniveau. Hvis dit lønniveau stiger, vil din dækningsprocent automatisk blive sat op og tilsvarende sat ned, hvis dit lønniveau falder. Hvis du ikke er omfattet af den automatiske tilpasning, vil du som udgangspunkt have en dækning på 50 procent af din løn, og du har mulighed for at nedsætte den til 1 procent (dog min. 198.300 kr. (2022) eller forhøje den til 80 procent af din løn. Hvis du har en pensionsordning i gennemsnitsrente, vil du ikke have mulighed for at blive omfattet af PFA Erhvervsevne med automatisk tilpasning.

Som en del af din PFA Erhvervsevne har du mulighed for at få en forhøjet løbende udbetaling, hvis du kommer i ressourceforløb eller jobafklaring via kommunen og opfylder de øvrige udbetalingsbetingelser. Den forhøjede udbetaling består af en udbetaling, som modsvarer den modregning fra det offentlige, der sker i disse forløb, samt en udbetaling fra PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. Den forhøjede udbetaling kan maksimalt udgøre din hidtidige løn eksklusive arbejdsmarkedsbidrag og de indbetalinger til din pensionsordning, som er omfattet af indbetalingssikring. Hvis du er omfattet af den automatiske tilpasning af PFA Erhvervsevne, vil muligheden for den forhøjede udbetaling ved ressourceforløb automatisk blive koblet fra, hvis dit lønniveau er under et bestemt niveau (pt. 160.000 kr. eller derunder) og tilsvarende koblet på, hvis lønniveauet kommer over denne grænse. 

Er du bosat i Grønland?

Hvis du er bosat i Grønland, vil din dækning som udgangspunkt være 29 procent af din løn (dog min. 198.330 kr. (2022). Du kan maksimalt forhøje din dækning til 55 procent eller nedsætte den til 1 procent (dog min. 198.330 kr. (2022) af din løn. Du har ikke mulighed for at få automatisk tilpasning af din dækning. Du vil have mulighed for at få en forhøjet løbende udbetaling, hvis du kommer i ressourceforløb eller jobafklaring via kommunen og opfylder de øvrige udbetalingsbetingelser.

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din forsikring ved nedsat erhvervsevne bør være. Her kan du også søge om udbetaling fra PFA Erhvervsevne, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Indbetalingssikring giver ekstra tryghed

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne indeholder også en indbetalingssikring, som sikrer, at din pensionsordning fortsætter, mens du får en løbende udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Det betyder, at PFA Erhvervsevne, PFA Kritisk sygdom og PFA Liv fortsætter, og derudover indbetaler PFA til din opsparing, så du fortsat kan spare op til din pensionisttilværelse.

Udvid din forsikring med en engangsudbetaling

Du har mulighed for at købe en ekstra forsikring, som sikrer dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været nedsat i 12 måneder. Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

PFA Liv

PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, hvis du dør, før du skal på pension. PFA Liv udbetales som udgangspunkt til dine nærmeste pårørende.

Læs mere om nærmeste pårørende 

Udbetalingen er som udgangspunkt et skattefrit engangsbeløb på 100 procent af din løn (dog minimum 454.939 kr. (2022), men du har mulighed for at øge dækningen op til 800 procent af din løn.

PFA anbefaler som udgangspunkt, at din udbetaling fra PFA Liv har et niveau, som sikrer, at din familie kan opretholde levestandarden i op til fire år, hvis livet skal gå videre uden dig.

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din livsforsikring bør være

Børnepension – ekstra sikring af dine børn

Din livsforsikring giver dig mulighed for at tilvælge en børnepension, som sikrer dine børn under 24 år en løbende udbetaling, hvis du dør, før du skal på pension. Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene.

Du har mulighed for at øge dækningen op til 25 procent af din løn. PFA anbefaler, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne. Hvis du er bosat i Grønland, kan du maksimalt øge dækningen til 15 procent.

Du beholder din PFA Ægtefællepension, hvis du havde den umiddelbart før overgangen til PartnerPlus. Der er ikke mulighed for at oprette en ny PFA Ægtefællepension efter overgangen til PartnerPlus, men du kan tilvælge den, når du går på pension.

     

Er de rette sikrede, når du dør?

Tag stilling til, hvem der skal have pengene, når du ikke er her mere. Hvis du har indsat en begunstiget på den tidligere ordning og vil overføre den til den nye ordning, skal du udfylde en ny begunstigelseserklæring.

Ønsker du at forhøje dine forsikringer?

Du har mulighed for at søge om forhøjelse af dine forsikringer på mitpfa.dk. Her vil du også have mulighed for at indsende helbredsoplysninger, hvis der er behov for dette. I størstedelen af tilfældene vil du med det samme få svar på, om du har mulighed for at forhøje dine forsikringer.