Opsparing i markedsrente – PFA Plus

PFA Plus tilbyder 3 investeringskoncepter – PFA Investerer, PFA Valgfri og Du Investerer. I tilknytning til PFA Investerer og PFA Valgfri kan du vælge en tilsigtet andel i PFA Klima Plus. I PFA Investerer er det PFA, som står for investeringen af opsparingen, og du kan vælge mellem investeringsprofilerne A, B, C og D. Investeringsprofilerne har forskellige andele i høj risiko fonde og lav risiko fonde, hvilket afspejles i risikoen i den enkelte profil. Den enkelte investeringsprofils tilsigtet andel i høj og lav risiko fondene er fast, indtil du når en vis alder, herefter vil andelen i høj risiko fondene gradvist blive reduceret i takt med, du nærmer dig pensionsalderen. Opsparingen rebalanceres normalt halvårligt til de tilsigtede andele i fondene, men i de mellemliggende perioder kan de faktiske andele svinge som følge af markedsbevægelser.

Den enkelte investeringsprofils andel i høj og lav risiko fondene er fast, indtil du når en vis alder, hvorefter andelen i høj risiko fondene bliver gradvist reduceret i takt med, du nærmer dig pensionsalderen.

PFA Plus investeringskoncept - risikonedtrapning 

PFA Klima Plus - et ekstra klimavenligt alternativ

  
Du har mulighed for at placere en del eller hele din opsparing i PFA Klima Plus, som er et nyt opsparingsprodukt, der giver dig mulighed for at spare op til pension gennem målrettede klimavenlige investeringer. I PFA Klima Plus bliver din opsparing investeret i selskaber, som aktivt arbejder på at nedbringe verdens CO₂-udledning og have en positiv indvirkning på klimaet. Derudover vil den blive investeret i grønne aktiver og udvalgte projekter som eksempelvis havvindmølleparker og bæredygtige ejendomme. Aktierne i PFA Klima Plus vil som udgangspunkt udlede 60 procent mindre CO2 end verdensaktieindekset, og PFA Klima Plus forventes at være CO2-neutral senest i 2025.

Som udgangspunkt vil valg af Klima Plus ikke ændre dit risikoniveau og forventningerne til det langsigtede afkast af din opsparing. Afkastet i PFA Klima Plus vil dog variere fra det afkast, du ellers ville få i den øvrige del af din opsparing i enten PFA Investerer eller PFA Valgfri, og vil typisk svinge mere på den korte bane, da investeringerne på grund af de stærke klimahensyn er baseret på en mindre pulje af aktiver.

Hvordan skal din opsparing investeres?


A, B, C eller D? Hvilken profil er den helt rigtige for dig? Og skal en del af din opsparing investeres med ekstra fokus på klimavenlighed? Det kan du hurtigt få en idé om ved at svare på et par enkle spørgsmål i investeringsguiden på Mit PFA om dine forventninger til afkast, din risikovillighed og præferencer i forhold til klima.

PFA Valgfri


Hvis du ikke ønsker, at risikoen automatisk nedtrappes som i PFA Investerer, kan du vælge PFA Valgfri, hvor du selv kan bestemme fordelingen mellem høj og lav risiko fonde. Disse fonde er de samme, som anvendes til at danne investeringsprofilerne A, B, C og D i PFA Investerer. Du kan efterfølgende ændre på fordelingen mellem høj og lav risiko fondene eller andelen i PFA Klima Plus på mitpfa.dk. PFA Valgfri kan ikke kombineres med PFA Investerer. Opsparingen rebalanceres normalt halvårligt til de tilsigtede andele i fondene, men i mellemliggende perioder kan de faktiske andele svinge som følge af markedsbevægelser. Du har ikke mulighed for at vælge PFA Valgfri, hvis du er omfattet af en overenskomst.

Du Investerer

 
I Du Investerer kan du selv vælge, hvilke fonde din opsparing skal investeres i. De interne fonde forvaltes af PFA, mens de eksterne fonde forvaltes af andre fondsforvaltere. Du bestemmer selv om den løbende indbetaling automatisk skal investeres ud fra en fast fordeling, eller om investeringen skal ske manuelt fra gang til gang.

PFA KundeKapital – en unik overskuds- og risikodeling

Nogle pensionsselskaber har ejere eller aktionærer, som får overskuddet fra virksomheden udbetalt som udbytte. Sådan er det ikke i PFA Pension, hvor ejerne helt tilbage i 1917 besluttede, at det meste af overskuddet i stedet skal gå videre til kunderne. Det sker bl.a. gennem PFA KundeKapital, der kan sammenlignes med en investering i PFA Pension, der giver dig mulighed for at få en ekstra høj forrentning på en del af din opsparing. 

Ligesom andre investeringer er KundeKapital forbundet med en risiko. Sammen med egenkapitalen indgår den nemlig i PFA Pensions kapitalgrundlag, som skal være med til at dække, hvis PFA Pension kommer ud for tab. KundeKapital kan derfor blive mindre og i værste fald forsvinde.

Den del af KundeKapital, som indgår i din egen opsparing, kaldes Individuel KundeKapital, og den får mindst samme forrentning som egenkapitalen i PFA Pension. Derudover er der mulighed for en ekstra forrentning gennem den fællesreserve i PFA Pension, som kaldes Kollektiv KundeKapital, og hvor PFA Pension selv fastsætter en del af forrentningen. Når du har KundeKapital, går et beløb svarende til p.t. 2 procent af dine indbetalinger, indskud samt overførsler fra øvrige selskaber til opsparing i PFA Plus til Individuel KundeKapital. Forrentningen af Individuel KundeKapital overføres til den øvrige opsparing. Hvis forrentningen er negativ, nedsætter den dog den individuelle KundeKapital.

Læs mere om KundeKapital og se afkastet

Du kan fravælge KundeKapital

P.t. Indbetales 2 procent af dine indbetalinger til opsparing i PFA Investerer, PFA Valgfri og Du Investerer til Individuel KundeKapital. Hvis du ikke ønsker KundeKapital, kan du fravælge KundeKapital for dine fremtidige indbetalinger på mitpfa.dk. Fravælger du KundeKapital, vil der ikke længere ske indbetalinger til din individuelle KundeKapital. Du kan dog ikke ændre allerede opsparet Individuel KundeKapital til almindelige opsparing.