PFA Forebygger

Hvis du har ondt i ryggen, spændingshovedpine eller en anden mindre skavank i bevægeapparatet, der er opstået i forbindelse med dit arbejde, kan du bruge PFA Forebygger, så dine smågener ikke udvikler sig til en længerevarende sygemelding. Hvis du er kommet til skade i fritiden – fx i forbindelse med sport – kan du ikke bruge forsikringen.

  • Brug af forsikringen kræver ikke en henvisning fra din læge.
  • Du kan få behandling hos en fysioterapeut, massør, kiropraktor eller zoneterapeut. Det er muligt at kombinere behandlingsformer.
  • Du kan få behandling inden for 4 dage.*
  • PFA Forebygger leveres i samarbejde med Falck Healthcare.
  • PFA modtager ikke informationer om behandlingerne.
  • Book behandling direkte online. Akut tid (behandling inden for 24 timer) bestilles på 33 74 37 71 (ml. kl. 8 og 21).

*På helligdage og følgende dage er det ikke muligt at få behandling: Grundlovsdag, fra d. 23. december til d. 2. januar (begge dage inklusive), ugerne 29, 30 og 31, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og mandag til onsdag forud for Skærtorsdag.

Se, hvordan du bruger PFA Forebygger

PFA EarlyCare

Hvis du har en forsikring ved nedsat erhvervsevne i PFA, kan du få hjælp ved at ringe til PFA EarlyCare på 70 12 50 00, hvis du bliver helt eller delvist sygemeldt. Med PFA EarlyCare har du mulighed for at få hjælp og sparring af PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister, hvis du oplever symptomer på stress, er i risiko for at blive sygemeldt af andre årsager eller allerede er sygemeldt. PFA hjælper dig med at afdække din helbredsmæssige situation og vurderer, om en tidlig indsats vil hjælpe dig med at komme hurtigere tilbage. 

Læs mere om PFA EarlyCare

PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for hurtig behandling, operation eller genoptræning, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Dine og evt. samlevers børn under 24 år er automatisk omfattet af din Helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling.

Læs mere om PFA Helbredssikring

Udvid med PFA Helbredssikring til din partner

Du har mulighed for at købe en Helbredssikring til din ægtefælle eller samlever. Kontakt PFA Rådgivningscenter på 70 24 50 26, hvis du ønsker at købe en Helbredssikring til din partner.

Online Læge

Som en del af PFA Helbredssikring har du mulighed for at få rådgivning af en praktiserende læge via video, telefon eller mail alle hverdage fra kl. 8-22 og i weekend/helligdage fra kl. 8-18.

Rådgivningen leveres af Hejdoktor, og adgangen gælder også eventuel ægtefælle/samlever samt børn under 24 år.

Læs mere om Online Læge

PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag. Det kan både være problemstillinger fra dit arbejdsliv og dit privatliv, som fx omhandler trivsel, stress, personlige kriser, livsstilsændringer, alvorlig sygdom, dødfald eller misbrug. Rådgiverne fra Sundhedslinjen har en socialfaglig baggrund, og de kan hjælpe dig med at håndtere fysiske, psykiske og sociale problemer - store som små.

Du kan ringe til sundhedslinjen på 70 12 50 00 mandag til torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag fra kl. 9.00 til 16.00.

PFA Kritisk sygdom

PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Se hvilke diagnoser, der er omfattet af PFA Kritisk sygdom

Se din dækning ved kritisk sygdom på Mit PFA

PFA Erhvervsevne

Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, så har du mulighed for at få en udbetaling, hvis din generelle erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder, og din indtjening er nedsat med minimum 10 procent. Forsikringen bliver udbetalt, indtil din erhvervsevne forbedres, dog længst frem til du når den aftalte pensionsalder. Din erhvervsevneforsikring gennem SØ-ordningen indeholder også forsikring ved tab af sundhedsbevis - Loss of License. Læs om den her (pdf)

Hvis du er ansat i fleksjob, kan du få en løbende udbetaling, så du som udgangspunkt kan bevare dit hidtidige lønniveau. Udbetalingen er betinget af, at du opfylder de beskrevne udbetalingsbetingelser og kan ikke være større end dækningen på din forsikring.

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din forsikring ved nedsat erhvervsevne bør være

Udbetaling ved nedsat erhvervsevne

Se din udbetaling ved nedsat erhvervsevne

Menig
Hvis du er menig, kan du som udgangspunkt få udbetalt på 120.000 kr. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 800.000 kr., dækningen må dog maksimalt udgøre 80 procent af din løn. Du kan også vælge at sætte dækningen ned til 100.000 kr.

Officer, privatansat
Hvis du er officer, vil du som udgangspunkt få udbetalt op til 210.000 kr. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 800.000 kr., dækningen må dog maksimalt udgøre 80 procent af din løn. Du kan også vælge at sætte dækningen ned til 180.000 kr.

Officer, offentligt ansat
Hvis du er offentlig ansat officer, kan du som udgangspunkt få udbetalt op til 40 procent af din løn. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 80 procent af din løn.

VTS-og MAS-personel
Hvis du er VTS-og MAS-personel, kan du som udgangspunkt få udbetalt op til 40 procent af din løn. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 80 procent af din løn.

Lods
Hvis du er lods, vil du som udgangspunkt få udbetalt 50 procent af din løn. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 80 procent af din løn.

Medlemmer med bopæl på Grønland
Hvis du har bopæl på Grønland, vil din dækning som udgangspunkt være 119.700 kr. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 800.000 kr., dækningen må dog maksimalt udgøre 80 procent af din løn. Du har også mulighed for at nedsætte dækningen til 102.600 kr. Du har ikke mulighed for at få en ekstra udbetaling under udbetaling af ressourceforløbsydelse.

Mulighed for forhøjet udbetaling under ressourceforløb

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne er blevet udvidet, så du har mulighed for at få en ekstra udbetaling, hvis du modtager ressourceforløbsydelse fra kommunen – uanset hvilken dækning, du har valgt.

Indbetalingssikring giver ekstra tryghed

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne indeholder også en indbetalingssikring, som sikrer, at din pensionsordning fortsætter, mens du får udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Det betyder, at PFA Erhvervsevne, PFA Kritisk sygdom og PFA Liv fortsætter, og derudover indbetaler PFA til din opsparing, så du fortsat kan spare op til din pensionisttilværelse.

Udvid din forsikring med en engangsudbetaling

Du har mulighed for at købe en ekstra forsikring, som sikrer dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været nedsat i 12 måneder. Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

PFA Liv

PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, hvis du dør, før du skal på pension. PFA Liv udbetales som udgangspunkt til dine nærmeste pårørende.
Læs mere om nærmeste pårørende

PFA anbefaler som udgangspunkt, at din udbetaling fra PFA Liv har et niveau, som sikrer, at din familie kan opretholde levestandarden i op til fire år, hvis livet skal gå videre uden dig.

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din livsforsikring bør være

Udbetaling til dine nærmeste pårørende, hvis du dør før pensionstidspunktet

Se, hvad der gælder for dig og dine nærmeste pårørende

Menig
Udbetalingen er som udgangspunkt et skattefrit engangsbeløb på 500.000 kr. (2017). Du har mulighed for at øge dækningen op til 5. mio. kr. eller nedsætte den til 500.000 kr.

Officer, privatansat
Udbetalingen er som udgangspunkt et skattefrit engangsbeløb på 1 mio. kr. (2017). Du har mulighed for at øge dækningen op til 5. mio. kr. eller nedsætte den til 500.000 kr.

Officer, offentlig ansat
Hvis du er offentlig ansat officer, kan du som udgangspunkt få udbetalt 100 procent af din løn. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 800 procent af din løn.

VTS-og MAS-personel

Hvis du er VTS-og MAS-personel, kan du som udgangspunkt få udbetalt 100 procent af din løn. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 800 procent af din løn.

Lods
Hvis du er lods, vil du som udgangspunkt få udbetalt 125 procent af din løn. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 800 procent af din løn.

Medlemmer med bopæl på Grønland
Hvis du har bopæl på Grønland, vil din dækning som udgangspunkt være 570.000 kr. Du har mulighed for at forhøje dækningen op til 5 mio. kr. eller nedsætte den til 285.000 kr.

Børnepension - ekstra sikring af dine børn

Se, hvilke muligheder du har

Menig, lods eller privat ansat officer
Hvis du er menig, officer eller lods giver din livsforsikring dig mulighed for at tilvælge en børnepension, som sikrer dine børn under 21 år en løbende udbetaling, hvis du dør, før du skal på pension. Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene.

Du har mulighed for at sikre dine børn en udbetaling på op til 150.000 kr. om året. PFA anbefaler, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne.

VTS-og MAS-personel eller offentlig ansat officer
Hvis du er offentlig ansat officer, VTS-og MAS-personel indeholder din PFA Liv en børnepension, som sikrer dine børn under 21 år en årlig udbetaling på 1 procent af din løn (2017), hvis du dør, før du skal på pension. Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene.

Du har mulighed for at øge dækningen op til 25 procent af din løn. Vi anbefaler, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne.

  
Er de rette sikrede, når du dør?

Tag stilling til, hvem der skal have pengene, når du ikke er her mere. Hvis du har indsat en begunstiget på den tidligere ordning og vil overføre den til den nye ordning, skal du udfylde en ny begunstigelseserklæring.