Hurtig behandling og undersøgelse

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. Normalt vil undersøgelse og behandling være i gang inden for 2-10 hverdage.

PFA Helbredssikring

Hvis du er offentlig ansat, har du ikke PFA Helbredssikring som en del af din pensionsordning. Men du har mulighed for at købe forsikringen via dit medlemskab hos Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening eller CO-SEA.

PFA Helbredssikring består af to forsikringer:
 • PFA Helbredssikring, arbejde, som dækker behandling mv., hvis du får et arbejdsrelateret behov for behandling af en sygdom eller lidelse
 • PFA Helbredssikring, fritid, som dækker behandling mv., hvis du får et fritidsrelateret behov for behandling af en sygdom eller lidelse.

Sådan bruger du din Helbredssikring

Telefon1. Kontakt din læge

Du skal altid starte med at kontakte din egen læge for at få vurderet dine behandlingsbehov og eventuelt en henvisning eller anbefaling* til behandling.

*en anbefaling har du fx brug for, hvis din læge vurderer, at du kunne have gavn af zoneterapi eller akupunktur – de to behandlingsformer kan læger nemlig ikke lave en traditionel henvisning til.


Bliv ringet op2. Kontakt PFA Sundhedscenter 70 24 50 01 

Du får som regel godkendelse med det samme. Undersøgelse og behandling skal godkendes af PFA inden opstart. Du får desuden et brev med godkendelsen med posten eller i din e-Boks. Det gælder dog ikke psykologbehandling, hvor du bliver ringet op af psykologen for at aftale et tidpunkt for konsultationen.

Forsikring3. Kom i gang med undersøgelse og behandling

Vi anviser normalt til et behandlingssted inden for PFA's kvalitetssikrede netværk. Vi afregner normalt direkte med behandlingsstedet, så du slipper for selv at skulle lægge penge ud.

Din dækning

Se, hvad PFA Helbredssikring dækker

Din Helbredssikring omfatter bl.a.:
• Udgifter til forundersøgelser, behandlinger og efterkontrol på hospitaler, klinikker eller hos speciallæger
• Psykolog (behovsbestemt)
• Behandling hos en psykiater (op til 12 konsultationer)
• Kiropraktor og fysioterapeut (behovsbestemt)
• Akupunktur og zoneterapi (op til 12 behandlinger samlet)
• Behandling af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler (op til 132.000 kr.)
• Genoptræning (op til 6 måneder)
• Rekreationsophold (op til 3 måneder)
• Medicin (op til 6 måneder)
• Diætist (op til 12 konsultationer ved BMI over 30 samt under 18)
• Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske (op til 3 måneder)
• Transport

Hvad dækkes ikke?
• Kroniske sygdomme, som er opstået, før du fik PFA Helbredssikring
• Kosmetiske operationer
• Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
• Behandling af barnløshed
• Akutbehandling (fx vagtlæge eller skadestuesituationer)
• Behandlingsbehov, der er opstået, før du fik PFA Helbredssikring.

Få hurtig hjælp ved symptomer på stress

Du har mulighed for at få hjælp med det samme, hvis du oplever symptomer på stress. Jo hurtigere du kommer i behandling, des større sandsynlighed er der for, at omfanget bliver begrænset. Du behøver derfor ingen lægehenvisning, du skal blot kontakte PFA, så henviser vi dig til en erhvervsrettet psykolog med speciale i stress.

Dine børn har samme gode muligheder for undersøgelse og behandling

Dine børn under 21 år er automatisk omfattet af din Helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn.

Online Læge

Som en del af PFA Helbredssikring har du mulighed for at få rådgivning af en praktiserende læge via video, telefon eller mail alle hverdage fra kl. 8-22 og i weekend/helligdage fra kl. 8-18.

Rådgivningen leveres af Hejdoktor, og adgangen gælder også eventuel ægtefælle/samlever samt børn under 24 år. 

Online-lægen kan bl.a.:

 • Give dig lægefaglig rådgivning og behandling via telefon eller video
 • Svare på spørgsmål via e-mail inden for 1 time i åbningstiden 
 • Udstede og forny recepter til dig.

Sådan kommer du i kontakt med en Online Læge:

 1. Log på mitpfa.dk
 2. Vælg Online Læge under Dine Forsikringer
 3. Vælg, om du vil have konsultation via telefon, video eller mail
 4. Hvis du vælger en konsultation via telefon eller video, kan du selv bestemme, om du vil bestille en tid eller stille dig i kø og få en tid inden for max. 15 min.
 5. Lægen ringer til dig
 6. Lægen sender eventuel recept mv.
Du kan som udgangspunkt få samme rådgivning og behandling som hos din egen læge i det omfang, det ikke kræver fysisk undersøgelse eller laboratorieprøver mv., og derudover kan Online Læge ikke udstede recepter til fx vanedannende eller afhængighedsskabende præparater.  

  

PFA Helbredssikring til din partner

Hvis du har en PFA Helbredssikring, vil du ofte have mulighed for at tilkøbe en Helbredssikring til din ægtefælle eller samlever. Din partners helbredssikring betales en gang om året via Betalingsservice.

Du kan kun tilkøbe Helbredssikring til ægtefælle eller samlever, hvis denne mulighed ligger i aftalen mellem din arbejdsgiver og PFA.