Din pensions- og sundhedsordning

Din pensions- og sundhedsordning indeholder både opsparing til pension og forsikringer, som sikrer dig og din familie

Din pensionsordning

Som pensionskunde i PFA får du en attraktiv pensionsordning, som består af en række forsikringer og en opsparing. Din arbejdsgiver har som udgangspunkt valgt en investeringsprofil for dig. Men mennesker er forskellige og har forskellige holdninger til risiko. Derfor er det vigtigt, at du vælger en investeringsprofil, som passer til dig.

Til dig med opsparing i PFA Plus

Om PFA Plus (markedsrente)  

Med opsparing i markedsrente får du med det samme overført hele din del af det afkast, PFA opnår af investeringerne. I de gode perioder vokser opsparingen. I dårlige perioder bliver opsparingen mindre. I PFA Plus er der to investeringskoncepter, PFA Investerer og Du Investerer:

PFA Investerer

I PFA Investerer er det PFA, som investerer din pensionsopsparing. Du kan vælge mellem forskellige investeringsprofiler, som hver har forskellig risiko. Dit valg af investeringsprofil afgør hvor stor en risiko, din opsparing investeres til. Du kan derudover vælge at hele eller en del af din opsparing skal investeres med ekstra fokus på klimavenlige investeringer i PFA Klima Plus. I alle investeringsprofiler nedtrappes risikoen jo tættere, du kommer på pensionsalderen.

Du Investerer
Du Investerer er til dig, som er interesseret i investering. Du vælger hvilke fonde, dine penge skal investeres i. Det foregår på Mit PFA. Muligheden for Du Investerer afhænger af aftalen mellem PFA og din arbejdsgiver.
Hvad kan du gøre? 

Gå til Mit PFA for at:

  1. Få hjælp til at finde ud af, hvor risikovillig du er med PFA's investeringsguide
  2. Ændre din investeringsprofil og andel i PFA Klima Plus – vi guider dig gennem, og du afslutter med NemID
  3. Se dit afkast – dag for dag, år for år
  4. Vælge Du Investerer.

Se afkastet for de fire investeringsprofiler i PFA Plus

Se aktivsammensætningen for de fire investeringsprofiler

Til dig med opsparing i gennemsnitsrente

Om gennemsnitsrente  

I gennemsnitsrente får du en rente, som PFA løbende fastsætter. Gennemsnitsrenten findes ved at tage et gennemsnit af de faktiske afkast. På den måde bliver de årlige udsving udjævnet, og PFA’s afkast af investeringerne i de enkelte år har ikke umiddelbart betydning for størrelsen af din pension.

Du har ingen indflydelse på investeringsvalget i gennemsnitsrente.

Hvad kan du gøre?   

Gå på Mit PFA for at se din opsparing og afkast.

Se afkastet for gennemsnitsrente de seneste 10 år

Få rådgivningssamtale

Det er en god idé at bruge lidt tid på at sætte sig ind i den nye pensionsordning. Passer forsikringsdækninger til dine og familiens behov? Og afspejler investeringsprofilen din risikovillighed?

Vi anbefaler, at du som minimum får en rådgivningssamtale hvert 3. år eller hvis du fx bliver gift, skilt, får børn eller køber hus for at sikre, at din pensionsordning matcher dit liv og dine behov.

Læs mere om dine muligheder for pensionsrådgivning i PFA.