Markedskommentar: Kinas ledere låner sig til uholdbar vækst

Ved første øjekast ser Kinas økonomi ud til at være på rette spor. Den økonomiske vækst voksede i andet kvartal til 7,5 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Men væksten i den kinesiske økonomi er i vid udstrækning skabt med lånte penge. Det fortæller seniorstrateg i PFA Pension Witold Bahrke.

”Samtidig med stigningen i Kinas bruttonationalprodukt ser vi også en stigning i de offentlige udgifter i første halvår på hele 16 pct. i forhold til samme periode sidste år. Den logiske konsekvens af det er et betydeligt underskud på de offentlige finanser i juni,” siger Witold Bahrke.

Han mener, at kineserne igen er begyndt at ty til fortidens synder, nemlig at sætte gang i væksten ved hjælp af mere gæld. Den model er ifølge Witold Bahrke ikke holdbar i længden.

”Man kan spørge sig selv, om det er sundt at sætte gang i udlånet, når boligmarkedet i forvejen udviser tegn på overophedning. Det forbedrer næppe holdbarheden af den kinesiske økonomi. Tværtimod udskyder det en nødvendig rebalancering og gør ondt værre på lang sigt,” siger seniorstrategen.

Derfor mener Witold Bahrke, at de kinesiske ledere i stedet burde gå mindre op i at sikre den kortsigtede vækst verdens næststørste økonomi. I stedet burde Kinas ledere reducere landets gæld og dermed sikre Kina en mere stabil økonomi.

”Det, kinesisk økonomi i virkeligheden har brug for, er mindre gæld og mere moderat, men holdbart vækst. En kortsigtet acceleration i væksten sker på bekostning af den langsigtede økonomiske stabilitet i regionen. Vi mener derfor stadig, at Kina er inde i en strukturel afmatningsperiode, uagtet de mere positive tegn på kort sigt," siger han.