Tænketank lancerer samlet bud på fremtidens gode seniorliv

Efter mere end et års arbejde lancerer Tænketanken - Den nye 3. alder, som PFA står bag, et samlet bud på, hvordan man sikrer det gode seniorliv frem mod 2040, hvor der bliver markant flere ældre danskere. Resultatet er blevet en af de største kortlægninger af seniorlivet herhjemme, og hvad der skal gøres fremover. Udviklingen kræver gentænkning af samfundet inden for arbejdsliv, sundhed og boliger, lyder anbefalingerne.

Danskerne lever længere og længere, og om 25 år vil hver fjerde dansker være over 65 år. Nu præsenterer en tænketank for første gang et samlet bud på, hvordan vi i Danmark kan sikre det gode seniorliv fremover i lyset af den seniorrevolution, vi kommer til at opleve.

Tænketanken - Den nye 3. alder, som PFA står bag, har siden begyndelsen af 2017 analysereret denne udvikling, og hvad der skal til for, at fremtidens mange seniorer kan få et godt liv i den tredje alder. Resultatet er blevet en af de største kortlægninger i nyere tid af seniorlivet og samfundsudviklingen de kommende årtier samt mere end 30 anbefalinger til, hvordan man skaber rammerne for et godt seniorliv frem mod 2040, når det gælder arbejdsliv, sundhed og boliger.
Tænketankens endelige rapport med 33 anbefalinger lanceres i dag i Folketinget.

”Først og fremmest skal vi glæde os over, at vi lever længere. Det er indlysende en meget positiv udvikling. Men hvis vi også i fremtiden skal have et godt liv i den tredje alder, kræver det, at vi gentænker den måde, vi arbejder på, bor på og holder os sunde på. Med tænketankens anbefalinger har vi nu et samlet bud på, hvordan det kan lade sig gøre, og hvilke muligheder ny viden og teknologi giver os. Dem skal vi gribe, for potentialet er enormt. Men vi skal i gang nu,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA og næstformand i tænketanken.

33 konkrete anbefalinger til fremtidens udfordringer

Tænketanken har med hjælp fra Instituttet for Fremtidsforskning kortlagt syv centrale udfordringer, som Danmark skal finde svar på for at sikre et godt seniorliv frem mod 2040, og i den forbindelse udviklet fire scenarier for, hvordan Danmark kan udvikle sig i perioden. På den baggrund er tænketanken kommet frem til 33 anbefalinger.

Arbejdslivet er et af de områder, hvor der er størst brug for at gøre op med vanetænkningen og anskue fremtidens arbejdsmarked helt anderledes:

”Nøgleordet er ”cyklusser”. I fremtiden er det de færreste, der vil have én karriere fra uddannelse til pension. De fleste vil i stedet opleve at skulle planlægge efter flere faser og karrierer i arbejdslivet, som formentlig vil være mere forskellige. Nye funktioner, nye arbejdsområder og ny faglighed undervejs – og det vil kræve fleksibilitet og nye modeller for tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet,” siger Claus Kjeldsen, formand for tænketanken og administrerende direktør på Instituttet for Fremtidsforskning.

Ved dagens lancering i Folketinget vil anbefalingerne blive præsenteret af tænketankens medlemmer og debatteret af udvalgte politikere. Der vil desuden være indlæg fra bl.a. beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og ældreminister Thyra Frank (LA).

Lanceringen af tænketankens anbefalinger finder sted:

Fredag d. 2. februar kl. 13.30-17
Folketinget, Fællessalen

Anbefalinger til det gode liv i den tredje alder frem mod 2040

OVERGANG FRA ARBEJDE TIL PENSIONSTILVÆRELSE
Et godt arbejdsliv i den tredje alder og fleksibilitet i tilbagetrækningen
1. Fleksible rammer for tilbagetrækning
2. Fleksible delpensionsmodeller

Arbejdsmarked og arbejdsliv
3. Forebyggelse af psykiske lidelser
4. Partnerskaber for bedre trivsel

Iværksætteri og opsparing
5. Investering i iværksætteri
6. Attraktive pensionsordninger for selvstændige

Uddannelse og kompetencer
7. Gentænkning af uddannelsessystemet
8. Livslang læring som pligt for den enkelte
9. Uddannelsesopsparing til karriereskift

BOLIG OG SOCIALE RELATIONER
Nye attraktive boligformer, der matcher borgernes livsfasebehov
10. Flere seniorboligfællesskaber
11. Nye boligformer for seniorer
12. Flere billige lejeboliger til seniorer
13. Rådgivning om boliger

Byudvikling og rammer for fællesskaber
14. Seniorer skal tænkes ind i byrummet
15. Bo- og interessefællesskaber skal styrkes

Øget mobilitet for at mindske ensomhed og styrke økonomi
16. Mobilitetspulje til seniorer
17. Danmark skal gå forrest for brugen af selvkørende biler
18. Flere investeringer i fremtidens infrastruktur
19. Partnerskaber skal udvikle innovative platformsøkonomiske modeller

SUNDHED OG LIVSKVALITET
Forebyggelse og bedre koordinerede sundhedsindsatser
20. Flere kommunale sundhedshuse
21. Teknologi skal understøtte sundhed i eget hjem
22. Bedre udredning og koordinering på tværs af lidelser
23. Udbygning af prioriteringsråd
24. Mål for forebyggelse af livsstilssygdomme skal udbygges
25. Styringsparadigme skal have mere fokus på outcome

Frivillighed, relationer og livskvalitet
26. Bedre muligheder for at udføre frivilligt arbejde
27. Sundhedspersonale skal bidrage til at mindske ensomhed

Velfærdsteknologi og telemedicin
28. Bedre og hurtigere udbredelse af velfærdsteknologi
29. Teknologisk efteruddannelse af sundhedspersonale

Stigende sundhedsomkostninger
30. Øget transparens i sundhedsudgifter

POLITISKE OG SAMFUNDSMÆSSIGE RAMMER
Politiske og samfundsmæssige rammer med indflydelse på det gode liv i den 3. alder
31. Internationale netværk til vidensdeling
32. Fast-track-enhed for udrulning af ny teknologi
33. Skattemæssige udfordringer for deleøkonomien skal undersøges
 

Medlemmer af Tænketanken - Den nye 3. alder, som PFA står bag:
 

•  Claus Kjeldsen, formand for Tænketanken og adm. direktør Instituttet for Fremtidsforskning
•  Allan Polack, næstformand for Tænketanken og Group CEO PFA
•  Anne Skovbro, filantropidirektør, CPO RealDania
•  Aske Juul Lassen, Phd., Post Doc, Center for Sund Aldring, København Universitet
•  Bente Sorgenfrey, formand for FTF
•  Bjarne Hastrup, adm. direktør Ældre Sagen
•  Ib Enevoldsen, adm. direktør Rambøll
•  Inger-Lise Katballe, tidl. sundhedsdirektør i Ikast-Brande Kommune
•  Jacob Holbraad, adm. direktør DA
•  Jesper Buch, iværksætter og investor
•  Jørgen Løkkegaard, Centerchef Velfærds-og Interaktionsteknologi, Teknologisk Institut
•  Knud Romer, forfatter og debattør