PFA modtager påbud fra Finanstilsynet efter funktionsinspektion

Finanstilsynet foretog en funktionsinspektion af PFA’s alternative investeringer fra den 16. marts 2021 til den 25. marts 2021. Med afsæt i denne modtager PFA følgende fem påbud.

  • PFA’s strategiske tilgang til alternative investeringer og risikostyring 
  • Risikoprofil og afgrænsning af risici 
  • Kreditpolitik 
  • Måling af risici 
  • Overvågning og rapportering

PFA vil som pålagt udarbejde en redegørelse og dokumentation for, hvordan PFA efterlever Finanstilsynets påbud.