Tid er penge. Rigtig mange penge...

Jo tidligere, du begynder at spare op, des mindre behøver du at indbetale for at gå velhavende på pension. Begynder du fx at spare op som 25-årig, og kan du undvære ca. 900 kr. månedligt, så kan du opnå en opsparing før skat på 2 mio. kr. ved pension. Og det bedste er, at dine egne indbetalinger blot vil udgøre 40 procent af beløbet, mens resten vil være kommet via renters rente-effekten.

Bliv klogere i videoen med PFA’s privatøkonom, Camilla Schjølin Poulsen, som fortæller mere om betydningen af renters rente-effekten, som Albert Einstein har kaldt verdens ottende vidunder.


Det betaler sig at begynde tidligt på pensionsindbetalingen
Hvor meget skal du undvære til pension om måneden for at opnå en opsparing på 2 mio. kr., når du går på pension? Og hvor tidligt skal du begynde indbetalingen? Få svar i tabellen herunder:

Tal er baseret på investeringsprofil C i PFA Plus (moderat risiko), men uden risikonedtrapning. Det forventede afkast bygger på vejledende prognoser (Kilde: Rådet fra Afkastforventninger, 2023), men fratrukket investeringsomkostninger (Kilde: Forsikring & Pension). De 2 mio. er i fremtidskroner. Det månedlige opsparingsbeløb fratrækkes AMB og kan trækkes fra i skat, her er regnet med bundskat på 38%.

Få et fingerpeg om fremtiden på mitpfa.dk
På mitpfa.dk kan du altid se, hvor meget du har sparet op, og om du er på rette vej med at sikre dig en god pensionsøkonomi. Dét fremgår nemlig af dit Pensionstal, som viser, hvor meget af din nuværende indtægt efter skat, du kan forvente at have til rådighed de første 20 år af din pension. Er tallet på 70, så betyder det, at du vil have ca. 70 procent af din nuværende indtægt efter skat til rådighed. Pensionstallet er et bedste fingerpeg, der bygger på dit nuværende opsparingsniveau samt de øvrige oplysninger, vi har om fx din økonomi og alder. Jo bedre oplysninger, vi har, des mere præcist bliver tallet.

På mitpfa.dk kan du også lege med dine tal og se, hvad det vil betyde for din pensionsøkonomi - og dit Pensionstal -, hvis du fx forhøjer din indbetaling eller går senere eller tidligere på pension.

 

Renters rente-effekten
Ser man på, hvad der har størst betydning for opsparingens størrelse, når du går på pension, så er svaret ubetinget: tid. Det skyldes den såkaldte renters-rente effekt, som betyder, at din opsparing over tid vokser i stadig stigende tempo. For jo længere tid pengene står, des større beløb vil du gradvist opbygge gennem dine løbende afkast. Præcis som en snebold, der tager til i størrelse i takt med, at den ruller ned af en bakke.