Pensionister kan nu arbejde uden modregning

Lovændring betyder, at pensionister nu kan arbejde, uden at indtægten modregnes i folkepensionen. Det kan give en ekstra indtægt på op til 173.000 kr. årligt før skat sammenlignet med tidligere regler.

Regeringen har netop vedtaget et lovforslag, som betyder, at arbejdende pensionisters løn ikke længere vil blive modregnet deres folkepension. Forslaget vækker begejstring hos PFA’s privatøkonom, Camilla Schjølin Poulsen, som glæder sig på vegne af de arbejdende pensionister.

”De nye regler gør det langt mere attraktivt at arbejde efter pensionsdagen, og er en win-win-situation for både den enkelte og samfundet. Der kan blive tale om en betydelig gevinst for den enkelte hver måned. Og mange af de pensionister, der lige nu udsætter folkepensionen, vil ikke behøve at gøre det mere,” siger Camilla Schjølin Poulsen, PFA.

Beregningerne fra PFA viser, at en enlig med en månedsløn på 45.000 kr. før skat, som modtager både folkepension og ATP, hidtil har fået udbetalt 30.361 kr. om måneden. Det beløb stiger nu til 35.820. For den gifte på fuld tid med en ægtefælle, der fortsat arbejder, stiger indkomst efter skat fra 30.361 til 34.038 kr. om måneden. Gevinsten er mindst for den gifte på deltid.

”Når gevinsten stiger, jo højere lønnen er, er det fordi dem med høj løn nu også vil kunne få udbetalt fuldt pensionstillæg,” forklarer Camilla Schjølin Poulsen.

Flere ønsker at arbejde efter pension
Hun nævner, at der i de næste årtier vil blive færre danskere i den erhvervsaktive alder, og at det derfor er afgørende for arbejdsudbuddet, at vi bliver bedre til at bevare værdifulde seniorkompetencer på arbejdspladsen. Herudover giver det ifølge PFA’s privatøkonom også god mening i betragtning af, at mange i dag både kan og ønsker at arbejde videre selv i en sen alder.

”Vi har netop gennemført en undersøgelse blandt danskerne, hvor hele 42 procent svarer, at de godt kunne forestille sig at arbejde videre efter pensionen. Lovændringen vil helt sikkert øge interessen - og især hvis det økonomiske incitament suppleres af fleksible og attraktive delpensionsløsninger af forskellige karakter. Det tilbyder vi i PFA allerede i dag, og jeg er sikker på, at disse blot vil tiltage i popularitet,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

 

Kom til webinar og bliv klogere på dine muligheder

Vil du vide mere om lovændringen, så byder PFA i løbet sommeren på webinar, hvor du kan høre mere om konsekvenser og muligheder. Dato for webinar er endnu et fastsat, men vil blive meldt ud på pfa.dk. Her kan du også se/gense webinaret, når det har været afholdt.