Behandling af personoplysninger

I PFA Pension passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse mere om, hvilke rettigheder du har, og hvem du kan kontakte i PFA, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger. 

1. PFA er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forhold til din pensions- og forsikringsordning, er:

PFA Pension, Forsikringsaktieselskab
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon: + 45 70 12 50 00
CVR-nr. 13 59 43 76

 

2. Kontaktoplysninger på PFA's databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

På e-mail: databeskyttelse@pfa.dk

På telefon: +45 70 20 75 15 
Ved brev: 
PFA Pension, Forsikringsaktieselskab,
Sundkrogsgade 4, 
2100 København Ø, 
att: databeskyttelsesrådgiver

 

3. Formål med behandling af personoplysninger

PFA behandler dine personoplysninger til de forskellige formål, som er beskrevet nedenfor. 

 1. Når du tilmelder dig et webinar, spørger vi om et par enkelte oplysninger, fx dit navn og mailadresse. Oplysningerne bliver brugt til at sende dig mails i forbindelse med webinaret, fx en reminder kort før webinaret, og  til at genkende dig, når du skal logge ind og deltage i webinaret. 

  Desuden gemmer vi din tilmelding og deltagelse i et givent webinar, herunder hvor længe, du deltog samt evt. spørgsmål og chatbeskeder, du har skrevet. Dette gør vi for at kunne følge op på webinaret i forhold til evt. ubesvarede spørgsmål samt evaluere og dermed forbedre vores webinarer.

  Endelig registrerer vi din ip-adresse i en såkaldt hashed version, dvs. ip-adressen er blevet omskrevet til en helt anden værdi, der ikke er genkendelig som en ip-adresse. Denne information bliver brugt til at tælle antallet af gange en optagelse af et webinar efterfølgende bliver set. 

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, mailadresse og ip-adresse (i en hashed version, dvs. ip-adressen er blevet omskrevet til en helt anden værdi, der ikke er genkendelig som en ip-adresse) samt tilmelding og deltagelse i et givent webinar, herunder deltagelsestid og evt. deltagelsesaktiviteter (spørgsmål og chat).

 

5. Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

PFA indsamler og anvender  dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag: Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at gøre det muligt for dig at deltage i de webinarer, som PFA udbyder, evt. opfølgning på webinaret, evaluering af webinaret og statistik (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

 

6. Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

De oplysninger, PFA har og anvender om dig i forbindelse med din tilmelding til et webinar, er de oplysninger, du selv har oplyst i forbindelse med din tilmelding og evt. undervejs i din deltagelse i webinaret.

 

7. Videregivelse af dine personoplysninger

PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategori af modtagere:

 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og leverandørydelser. Samarbejdspartnerne handler alene på vegne af PFA, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

 

8. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

PFA overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS

 

9. Opbevaring af dine personoplysninger

PFA opbevarer dine personoplysninger i op til 2 år, hvorefter de automatisk bliver slettet. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med respekt for PFA’s forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen i de tilfælde, hvor der er opkrævet betaling for et webinar.

 

10. Dine rettigheder

Når PFA behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger PFA behandler om dig. 
 • Ret til at gøre indsigelse
  Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring. 
 • Retten til berigtigelse
  Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
 • Retten til sletning
  Du kan se, hvornår PFA sletter dine personoplysninger under afsnit 9 – Opbevaring af dine personoplysninger. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet i PFA inden de angivne frister. 
 • Retten til begrænset behandling
  Du har ret til at begrænse PFA’s behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.
 • Retten til dataportabilitet
  Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til PFA, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I samme tilfælde har du en ret til at få dine personoplysninger overdraget fra PFA til en anden dataansvarlig, fx til et andet pensions- og forsikringsselskab.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe til PFA eller skrive på ovenstående adresse.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

 

11. Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over PFA’s behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til PFA, hvis du mener PFA har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få PFA’s forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.