Forudsætninger og forbehold

Vær opmærksom på

Oplysningerne her på hjemmesiden er vejledende og bygger på informationer, som er kendt ved redaktionens slutning.

Vi tager forbehold for fejl og for, at vi eventuelt ændrer i vores produkter, omfanget af dækninger og i forsikringsbetingelser.

Du kan læse mere i aftaler, policer, pensionsbevis, forsikringsbetingelser og pensionsvilkår om de betingelser og forudsætninger, der gælder i dit konkrete tilfælde.