Kontakt PFA

PFA Pension

Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

70 12 50 00

Vores adresser i Jylland:

PFA Pension – Vejle
Havneparken 14 A
7100 Vejle

PFA Pension – Århus Pakhusene
Mariane Thomsens Gade 4B, 1 sal.
8000 Århus C

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 9.00-16.00
 
Åbningstider Skadecenter:

Mandag til fredag: 9.00-15.00


Lukkedage
PFA holder lukket alle lørdage, søn/helligdage, samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 5. juni, 24. december og 31. december.

Hjælp til pension og forsikringer

Har du spørgsmål til din pensionsordning eller dine forsikringer? Så kan du altid ringe til vores rådgivningscenter og sundhedscenter på:

70 12 50 00

Ønsker du at anmelde en skade, kan du gøre det online på Mit PFA:

Anmeld skade

PFA Erhvervscenter

Er du arbejdsgiver og har spørgsmål til jeres firmaordning, kan du altid ringe til vores erhvervscenter på: 

70 80 90 30

Skriv til PFA Erhvervscenter

Åbningstider Erhvervscenter:

Mandag til fredag: 9.00-15.00


Din kundeoplevelse med PFA

Her kan du dele ris og ros, kontakte vores tillidsrepræsentanter eller klage over et forløb.

Se her, hvordan du kontakter os

 

Spørgsmål & svar

Nedenfor kan du hurtigt selv søge svar på dine spørgsmål ved at klikke på den kategori, der passer bedst til din henvendelse. Ønsker du at skrive til os, skal du logge på Mit PFA, hvor du kan sende os en sikker besked. 

Har du konkrete spørgsmål, eller ønsker du rådgivning, er vi også altid klar til at hjælpe dig på telefonerne. 

Pension

Opsparing

Sparer jeg nok op?

Pensionstallet kan give dig et fingerpeg, om du sparer nok op til pension. 

Pensionstallet er ét enkelt tal, der fortæller, hvor stærk din pensionsopsparing er. Vi beregner Pensionstallet ud fra oplysninger om din økonomi. 

Pensionstallet er en del af Pensionsplanen, som du finder, når du logger ind på Mit PFA. Her har du mulighed for at få overblik over hele din pensionsøkonomi – både opsparing og udbetalinger. 

Ring til os på 70 12 50 00, hvis du vil spare mere op til pension.  

Hvilken type pension har jeg?

Du kan spare op til pension på forskellige måder: ratepension, livspension, kapitalpension og aldersopsparing.

Du kan se de forskellige opsparingsformer samt fordele, ulemper og vilkår her 

Du kan se, hvordan du sparer op til din pension på Mit PFA under Mine indbetalinger

Hvornår kan jeg senest starte udbetaling?

Du bestemmer selv, hvornår du ønsker at gå på pension, dog er der regler for, hvornår du senest kan påbegynde udbetalingen. Læs mere her

I dit pensionsbevis kan du se det aftalte udbetalingstidspunkt for din opsparing fx 67 år. Du kan sagtens vælge, at udbetalingen først skal ske senere end det angivne tidspunkt.

Hvis du ønsker at dine udbetalinger skal ske senere, skal du blot vente med at kontakte os, til det bliver relevant for netop dig. Når datoen for dit aftalte udbetalingstidspunkt overskrides, får din pensionsordning et nyt aftalt udbetalingstidspunkt.

Husk at du skal give os besked 1,5 måned før, du vil starte udbetaling, så vi kan sikre os, at du får udbetalingen på det tidspunkt, som du ønsker 

Hvornår kan jeg tidligst starte udbetaling?

Du bestemmer selv, hvornår du ønsker at starte udbetaling.

I dit pensionsbevis kan du se det aftalte udbetalingstidspunkt for din opspring fx 67 år. Du kan dog sagtens vælge, at udbetalingen skal ske tidligere.

Der gælder regler for, hvornår du tidligst kan starte udbetaling af din pension, og disse regler afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din opsparing er oprettet.
Se reglerne for, hvornår du kan starte udbetaling

Husk at du skal give os besked 1,5 måned før, du vil starte udbetalingerne, så vi kan sikre os, at dine udbetalinger starter på det tidspunkt, du ønsker.

Log på Mit PFA og brug Pensionsplanen til at planlægge, hvornår og hvordan du skal have din pension udbetalt.  

Kan jeg få udbetalt min pension før tid?

Hvis du har en pensionsordning gennem din nuværende eller tidligere arbejdsgiver, er det mest almindelige, at du ikke har mulighed for at få din opsparing udbetalt før den aftalte pensionsalder.

Hvis du har mulighed for at få udbetalt din opsparing før den aftalte pensionsalder, skal du betale en afgift til staten på 60 %. Derudover tager PFA et gebyr på 1.995 kr.

Hvis du vil høre nærmere om muligheden for udbetaling før tid, kan du ringe til os på 70 12 50 00.  

Hvem får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du er gift, er det som udgangspunkt din ægtefælle, som får udbetalt din livsforsikring og opsparing, hvis du dør inden pensionstidspunktet. Med mindre du har oprettet en begunstigelse.

En begunstigelse er en aftale om, hvem vi skal udbetale pengene til ved din død. Med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem.
Det er vigtigt, at du overvejer, hvem der skal have pengene udbetalt. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser for dine efterladte.

Medmindre du aftaler noget andet med os, får dine nærmeste pårørende pengene fra pensionsordningen. 'Nærmeste pårørende' betyder noget forskelligt alt efter, om policen/begunstigelsen er oprettet før eller efter 1. januar 2008. Læs mere om begunstigelse og nærmeste pårørende

Er du i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, kontakt os på 70 12 50 00.  


Indbetaling

Er der begrænsninger for, hvor meget jeg må indbetale på min ordning?

Rent skattemæssigt er der nogle grænser for, hvor meget du må indbetale på de forskellige opsparingsformer, hvis du skal have fradrag for indbetalingerne.

Ratepension
Du må i 2024 indbetale 63.100 kr. på en ratepension eller ophørende livspension. Dette gælder uanset, om indbetalingerne sker privat eller via din arbejdsgiver.

Livsvarig livspension
Du kan i 2024 indbetale op til 58.100 kr. på din private livspension. Indbetaler du mere, vil fradraget blive lige fordelt fra i år og 10 år frem. Hvis indskuddet er mindre end 526.000 kr., kan indskuddet fratrækkes med opfyldningsfradraget (58.100 kr. i 2024) til indskuddet er opbrugt. Du bestemmer selv i din forskudsregistrering.
Hvis du indbetaler ekstra på din livsvarige livspension via din arbejdsgiver, er der ingen begrænsning for, hvor meget du må indbetale.

Aldersopsparing
Beløbsgrænsen afhænger af, hvor mange år du har til din folkepensionsalder.

Hvis du har mere end fem år til din folkepensionsalder, kan du indbetale 9.100 kr. på din aldersopsparing.

Hvis du har 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du indbetale 58.900 kr. på din aldersopsparing. 

Hvor ser jeg mine indbetalinger?

På Mit PFA kan du se en indbetalingsoversigt for indeværende og tidligere år. 

Hvordan ændrer jeg mine indbetalinger?

Hvad enten du ønsker at indbetale mere eller mindre, vil vi meget gerne tale med dig.

Vi vil gerne sikre, at du får den rigtige rådgivning, da der kan være flere ting, du skal være opmærksom på, når du ændrer din indbetaling.

Hvis du indbetaler til pension via din arbejdsgiver, er det vigtigt, at du udover at tale med os, informerer dit lønkontor om eventuelle ændringer i din indbetaling. 

Hvordan laver jeg en indbetaling (engangsindbetaling)?

Hvis du ønsker at foretage en engangsindbetaling på din pensionsordning, vil vi meget gerne tale med dig.

Vi vil gerne sikre, at du bliver rådgivet om fradragsregler og den mest optimale placering af dine penge. Ring til os på 70 12 50 00.

Læs om at undgå ekstra skat her         

Hvem giver SKAT besked om mine indbetalinger?

PFA indberetter hvert år til SKAT, hvor meget du har indbetalt til din pensionsordning.

Hvis indbetalingerne sker via din arbejdsgiver, skal du ikke betale skat af indbetalingerne. De bliver trukket fra din løn, før skatten bliver regnet ud, og derfor er de ikke med i den løn, der opgives til skattevæsenet. Beløbene skal altså heller ikke med på din selvangivelse. Når du skal have pensionsopsparingen udbetalt, bliver den beskattet som personlig indkomst.

Hvis du indbetaler privat, skal du registrere dine indbetalinger på din forskudsopgørelse. På den måde får du løbende fradrag for dine indbetalinger til pension.
Hvis du har brug for hjælp til at forskudsregistre dine indbetalinger, er du velkommen til at ringe til os på 70 12 50 00.  

Min indbetaling er stoppet. Skal jeg gøre noget?

Hvis dine indbetalinger via din arbejdsgiver er stoppet, fordi du er fratrådt, vil du modtage et brev fra os, der kort beskriver dine muligheder.

Alt efter din aktuelle situation, kan du vælge at fortsætte indbetalingerne privat, at sætte ordningen på pause i en periode og derved beholde dine forsikringsdækninger, eller du kan få en indbetalingsfri ordning uden forsikringsdækninger.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du vil fortsætte din ordning, er du velkommen til at ringe til os på 70 12 50 00.  

Hvordan stopper jeg min indbetaling?

Hvis du indbetaler privat eller frivilligt til en pensionsordning, kan du stoppe dine indbetalinger ved at give os besked skriftligt. Du kan sende os en besked ved at logge ind på Mit PFA.

Når du giver os besked, er det en hjælp, hvis du oplyser dit kunde- eller policenummer. 

Sparer jeg nok op?

Pensionstallet kan give dig et fingerpeg, om du sparer nok op til pension. 

Pensionstallet er ét enkelt tal, der fortæller, hvor stærk din pensionsopsparing er. Vi beregner Pensionstallet ud fra oplysninger om din økonomi. 

Pensionstallet er en del af Pensionsplanen, som du finder, når du logger ind på Mit PFA. Her har du mulighed for at få overblik over hele din pensionsøkonomi – både opsparing og udbetalinger. 

Ring til os på 70 12 50 00, hvis du vil spare mere op til pension.  


KundeKapital og Pensionstallet

Hvad er KundeKapital?

PFA har en unik overskudsfordeling, som adskiller sig fra de andre kommercielle pensionsselskabers, fordi den sender mest mulig værdi tilbage til kunderne. Det sker gennem KundeKapital, som giver vores kunder en ekstra høj forrentning på en del af deres opsparing.

Læs mere om KundeKapital her         

Hvor ser jeg, om jeg har KundeKapital?

På Mit PFA kan du se, om du har KundeKapital på din pensionsordning. Du kan også se, hvor meget du har sparet op i KundeKapital, og hvilket afkast det har givet.  

Hvorfor skal jeg vælge KundeKapital?

KundeKapital er en unik overskudsfordeling, som giver vores kunder en ekstra høj forrentning på en del af deres opsparing.

Historisk set har KundeKapital givet et rigtig godt afkast. Du kan læse mere om PFA KundeKapital her

Hvordan kan jeg til-/fravælge KundeKapital?

Hvis du har en opsparing med løbende indbetaling, og hvis den ordning, du indbetaler til, åbner op for muligheden for KundeKapital, så kan du vælge KundeKapital til på Mit PFA.

Hvis du ikke længere ønsker at have KundeKapital, kan du fravælge det på Mit PFA.

Hvad er Pensionstallet?

Pensionstallet kan give dig et fingerpeg, om du sparer nok op til pension. 

Pensionstallet er ét enkelt tal, der fortæller, hvor stærk din pensionsopsparing er. Vi beregner Pensionstallet ud fra oplysninger om din økonomi. 

Pensionstallet er en del af Pensionsplanen, som du finder, når du logger ind på Mit PFA. Her har du mulighed for at få overblik over hele din pensionsøkonomi – både opsparing og udbetalinger. 

Ring til os på 70 12 50 00, hvis du vil spare mere op til pension.  


Forventede udbetalinger ved pensionering

Hvor meget får jeg udbetalt, når jeg går på pension?

Mit PFA i Pensionsplanen kan du se, hvad du kan forvente at få udbetalt ved det aftalte pensioneringstidspunkt.

Hvad skal jeg betale i skat af min udbetaling?

Ratepension
Ved udbetaling af din ratepension eller ophørende livspension skal du betale personlig indkomstskat.

Hvis din ratepension er meget lille, kan du få den udbetalt på én gang mod en afgift på 60 %.

Livsvarig livspension
Ved udbetaling af din livsvarige livspension skal du betale personlig indkomstskat.
Du kan konvertere din arbejdsgiverbetalte livspension til en engangsudbetaling ved pensionering, hvis den årlige udbetaling er beregnet til 12.300 kr. eller derunder. Afgiften på udbetalingen er i så fald 40 %.

Aldersopsparing
Ved udbetaling af din aldersopsparing skal du ikke betale afgift, idet du ikke har fået fradrag for indbetalingerne.

Kapitalpension
I 2024 er afgiften ved udbetaling af din kapitalpension på 40 %.  


Lovgivning og skatteregler

Kan jeg blive fritaget for at betale pensionsafkastskat?

Hvis du er bosat i udlandet, har du mulighed for at ansøge om fritagelse for at betale pensionsafkastskat.

Det er SKAT, der afgør, om du kan blive fritaget for at betale pensionsafkastskat.

Du skal derfor kontakte SKAT for nærmere information.

Hvis SKAT vurderer, at du kan blive fritaget for pensionsafkastskat, modtager du en fritagelseserklæring, som du skal sende til os.
Læs mere om pensionsafkastskat  

Hvad skal jeg betale i skat af min udbetaling?

Ratepension
Ved udbetaling af din ratepension eller ophørende livspension skal du betale personlig indkomstskat.

Hvis din ratepension er meget lille, kan du få den udbetalt på én gang mod en afgift på 60 %.

Livsvarig livspension
Ved udbetaling af din livsvarige livspension skal du betale personlig indkomstskat.
Du kan konvertere din arbejdsgiverbetalte livspension til en engangsudbetaling ved pensionering, hvis den årlige udbetaling er beregnet til 12.300 kr. eller derunder. Afgiften på udbetalingen er i så fald 40 %.

Aldersopsparing
Ved udbetaling af din aldersopsparing skal du ikke betale afgift, idet du ikke har fået fradrag for indbetalingerne.

Kapitalpension
I 2024 er afgiften ved udbetaling af din kapitalpension på 40 %.  

Er der begrænsninger for, hvor meget jeg må indbetale på min ordning?

Rent skattemæssigt er der nogle grænser for, hvor meget du må indbetale på de forskellige opsparingsformer, hvis du skal have fradrag for indbetalingerne.

Ratepension
Du må i 2024 indbetale 63.100 kr. på en ratepension eller ophørende livspension. Dette gælder uanset, om indbetalingerne sker privat eller via din arbejdsgiver.

Livsvarig livspension
Du kan i 2024 indbetale op til 58.100 kr. på din private livspension. Indbetaler du mere, vil fradraget blive lige fordelt fra i år og 10 år frem. Hvis indskuddet er mindre end 526.000 kr., kan indskuddet fratrækkes med opfyldningsfradraget (58.100 kr. i 2024) til indskuddet er opbrugt. Du bestemmer selv i din forskudsregistrering.
Hvis du indbetaler ekstra på din livsvarige livspension via din arbejdsgiver, er der ingen begrænsning for, hvor meget du må indbetale.

Aldersopsparing
Beløbsgrænsen afhænger af, hvor mange år du har til din folkepensionsalder.

Hvis du har mere end fem år til din folkepensionsalder, kan du indbetale 9.100 kr. på din aldersopsparing.

Hvis du har 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du indbetale 58.900 kr. på din aldersopsparing. 

Hvem giver SKAT besked om mine indbetalinger?

PFA indberetter hvert år til SKAT, hvor meget du har indbetalt til din pensionsordning.

Hvis indbetalingerne sker via din arbejdsgiver, skal du ikke betale skat af indbetalingerne. De bliver trukket fra din løn, før skatten bliver regnet ud, og derfor er de ikke med i den løn, der opgives til skattevæsenet. Beløbene skal altså heller ikke med på din selvangivelse. Når du skal have pensionsopsparingen udbetalt, bliver den beskattet som personlig indkomst.

Hvis du indbetaler privat, skal du registrere dine indbetalinger på din forskudsopgørelse. På den måde får du løbende fradrag for dine indbetalinger til pension.
Hvis du har brug for hjælp til at forskudsregistre dine indbetalinger, er du velkommen til at ringe til os på 70 12 50 00.  

Investering og afkast

Hvad er markedsrente?

Når du har en opsparing i markedsrente, investerer vi dine penge i aktier og obligationer og lign. ud fra den investeringsprofil, du har valgt.

I markedsrente er du ikke garanteret et bestemt afkast og dermed heller ikke en bestemt udbetaling.

Til gengæld kan PFA investere dine penge mere frit og med en større andel i aktier, ejendomme m.v. Det er vores erfaring, at det i det lange løb giver et bedre afkast end de traditionelle ordninger i gennemsnitsrente.

PFA’s markedsrenteprodukt hedder PFA Plus. Læs mere om markedsrente

Hvad er gennemsnitsrente?

Med en pensionsopsparing i gennemsnitsrente bliver din opsparing forrentet med den depotrente, som PFA fastsætter løbende.

Samtidig er du garanteret en bestemt udbetaling ved pensionering.

Når du har en opsparing i gennemsnitsrente, er du altså sikker på, hvad du som minimum vil få udbetalt ved pensionering. Til gengæld er der ikke det samme potentiale for et højt afkast som i markedsrente.

Læs mere om gennemsnitsrente         

Hvad er grundlagsrente?

Når vi beregner størrelsen af de garanterede udbetalinger, sker det ud fra forudsætninger om størrelsen af bl.a. rente, risiko og omkostninger.

Den forudsatte rente kaldes for grundlagsrenten. Størrelsen på grundlagsrenten afhænger af, hvornår pensionsordningen blev oprettet, og hvornår eventuelle forhøjelser af indbetalingen er sket.

Grundlagsrenten kan ikke sidestilles med en garanteret rente. Depotrenten, som er den gældende rente, kan godt i perioder være lavere eller højere end grundlagsrenten, så længe vi ved udbetalingstidspunktet kan give pensionskunden den garanterede udbetaling. 

Har jeg en rentegaranti på min opsparing?

Når du har en opsparing i gennemsnitsrente, er du ikke en garanteret en rente, men derimod en minimumsudbetaling ved pensionering.

Når vi beregner størrelsen af de garanterede udbetalinger, sker det ud fra forudsætninger om størrelsen af bl.a. rente, risiko og omkostninger.

Den forudsatte rente kaldes for grundlagsrenten. Størrelsen på grundlagsrenten afhænger af, hvornår pensionsordningen blev oprettet, og hvornår eventuelle forhøjelser af indbetalingen er sket. 

Hvorfor er renten som den er?

Vi fastsætter depotrenten løbende med udgangspunkt i de finansielle markeder og med hensyntagen til, at vi skal kunne overholde vores forpligtelser over for vores kunder.

Vi er ifølge loven forpligtet til at have netop så mange midler reserveret, så alle vores kunder har sikkerhed for at få deres garanterede minimumsydelser ved pensionering. 

Kan jeg flytte min opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente?

Vi oplever, at flere og flere af vores kunder er interesserede i at flytte deres opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente, og derfor er vi også begyndt at åbne op for denne mulighed.

Hvis du både har en opsparing i gennemsnitsrente og markedsrente, kan du på Mit PFA se, om du kan flytte din ordning fra gennemsnitsrente til markedsrente.
Her kan du også se en beregning af dit overførselstillæg.

Overførselstillægget modtager du, fordi du giver afkald på din garanterede udbetaling ved overgangen til markedsrente. 

Hvad har jeg fået i afkast på min opsparing?

Du kan se, hvad du har fået i afkast på din opsparing på Mit PFA.

Du kan også følge med i afkastet på de forskellige investeringsprofiler her 

Hvordan ser jeg, hvordan min pensionsopsparing er investeret?

På Mit PFA kan du se, hvilken investeringsprofil du har, og her kan du også skifte til en anden investeringsprofil. 

Hvilken type investeringsprofil har jeg?

Hvis du har PFA Plus, kan du se, hvilken investeringsprofil du har på Mit PFA. Her kan du også skifte til en anden investeringsprofil. 

Du kan typisk vælge mellem fire forskellige investeringsprofiler, alt efter hvor risikovillig du er. Læs om de fire investeringsprofiler her  

Hvordan ændrer jeg investeringsprofil, og hvilken skal jeg vælge?

Du kan skifte investeringsprofil på Mit PFA.

Hvilken investeringsprofil, du skal vælge, afhænger af, hvor stort et potentiale for afkast, du ønsker, og dermed hvor stor en risiko for tab, du vil løbe. Før du tager stilling til, hvilken investeringsprofil, du bør vælge, kan du bruge vores investeringsguide på Mit PFA

Du er også meget velkommen til at ringe til os på 70 12 50 00, hvis du har brug for hjælp til at vælge den rette investeringsprofil for dig.  

Kan jeg selv investere min penge?

Ja, hvis du har interesse i investering og selv ønsker at tage ansvaret for din opsparing, har du mulighed for at vælge ’Du Investerer’.

Med ’Du Investerer’ bestemmer du hvilke fonde, du vil placere dine penge i samt fordelingen mellem de forskellige fonde. Det hele foregår på Mit PFA.

Med ’Du Investerer’ er investeringen helt dit eget ansvar, og PFA yder ikke personlig investeringsrådgivning.

Ikke alle har mulighed for at vælge ’Du Investerer’. På Mit PFA kan du se, om du har muligheden. 


Ændring af mine oplysninger

Hvordan ændrer jeg min adresse?

Vi får som udgangspunkt automatisk oplysninger om din adresse via Folkeregisteret, og du behøver derfor ikke kontakte os, når du flytter.

Hvis du har hemmelig adresse, modtager vi ikke oplysninger om din adresse, og derfor skal du selv kontakte os, hvis du flytter.

Hvis du bor i udlandet, skal du udfylde en blanket, før vi kan ændre din adresse.
Vi vil derfor bede dig kontakte os for udlevering af blanketten. 

Hvordan ændrer jeg mit kontonummer?

Hvis du modtager udbetaling fra PFA Pension og ønsker at ændre det kontonummer, vi udbetaler til, beder vi dig sende en besked til os via Mit PFA. 

Hvordan ændrer jeg min mail, telefonnummer, mv.

Hvis du vil ændre din mailadresse eller dit telefonnummer, kan du gøre det på Mit PFA under ’Mine oplysninger’. 

Hvordan ændrer jeg, hvem der får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du vil ændre på, hvem der får pengene, når du dør, skal du udfylde en begunstigelseserklæring.
Hent begunstigelseserklæring

Hvis du er i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, så ring til os på 70 12 50 00.  


Omkostninger og priser

Hvad betaler jeg i omkostninger på min opsparing?

Der gælder forskellige omkostninger, alt efter hvilken type opsparing, du har.

Du kan læse mere om omkostninger her

På Mit PFA kan du se, hvad netop du betaler i omkostninger. 

Hvad koster det at overføre min opsparing til PFA?

Hvis du indbetaler til din pensionsordning i PFA, tager vi ikke gebyr for at tage imod dine pensionsopsparinger fra andre selskaber.

Typisk vil det selskab, der overfører opsparingen til PFA, tage et gebyr for overførslen.

Det er forskelligt fra selskab til selskab, hvor meget det koster at overføre din opsparing. Du kan med fordel kontakte det selskab, som skal overføre din opsparing, hvis du vil vide, hvad det koster.  

Hvad koster mine forsikringer?

På Mit PFA kan du se, hvad du betaler for de forsikringsdækninger, som din pensionsordning indeholder. 


Samling af mine pensionsordninger

Hvordan samler jeg mine opsparinger hos PFA?

Der er meget, du skal tage højde for, hvis du overvejer at overføre dine pensionsordninger fra andre selskaber til PFA.

Der kan være omkostninger forbundet med overførslerne, eller din opsparing hos det andet selskab kan være oprettet på nogle vilkår, der er værd at bevare.

Vi vil gerne sikre os, at du får den bedste rådgivning om overførsel af dine opsparinger, så derfor beder vi dig ringe til os på 70 12 50 00.

Inden du ringer til os, kan du logge på Mit PFA og hente oplysninger om dine andre ordninger. Så har du et samlet overblik over alle dine ordninger.  

Hvorfor skal jeg samle mine opsparinger hos PFA?

Når du samler dine pensionsopsparinger ét sted, sparer du administrative omkostninger, hvilket vil give dig flere penge, når du går på pension. Samtidig vil du få et bedre overblik over din pensionsopsparing, når alt er samlet på ét sted. 

Hvad bør jeg være opmærksom på ved overførsel til PFA?

Når du vil overføre en eller flere opsparinger til PFA, er der et par ting, du skal være opmærksom på.

Der kan være omkostninger forbundet med overførslerne, eller din opsparing hos det andet selskab kan være oprettet på nogle vilkår, der er værd at bevare.

Vi vil gerne sikre os, at du får den bedste rådgivning om overførsel af dine opsparinger, så derfor beder vi dig ringe til os på 70 12 50 00. 

Hvordan flytter jeg min opsparing til et andet selskab?

Hvis du vil overføre din opsparing fra PFA til et andet selskab, skal du rette henvendelse til det selskab, som skal modtage pengene. Det pågældende selskab vil tage sig af alt det praktiske i forbindelse med overførslen.

Vær opmærksom på at det koster 1.995 kr. (2024) at overføre en opsparing fra PFA til et andet selskab. 

Hvad koster det at overføre min opsparing til PFA?

Hvis du indbetaler til din pensionsordning i PFA, tager vi ikke gebyr for at tage imod dine pensionsopsparinger fra andre selskaber.

Typisk vil det selskab, der overfører opsparingen til PFA, tage et gebyr for overførslen.

Det er forskelligt fra selskab til selskab, hvor meget det koster at overføre din opsparing. Du kan med fordel kontakte det selskab, som skal overføre din opsparing, hvis du vil vide, hvad det koster.  


Udbetaling af opsparingen ved død

Hvor ser jeg, hvordan jeg er dækket?

Din pensionsordning indeholder forskellige forsikringer, som er med til at sikre dine pårørende, hvis du dør.

På Mit PFA kan du se, hvilke forsikringer du har, og hvordan de dækker. 

Hvem får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du er gift, er det som udgangspunkt din ægtefælle, som får udbetalt din livsforsikring og opsparing, hvis du dør inden pensionstidspunktet. Med mindre du har oprettet en begunstigelse.

En begunstigelse er en aftale om, hvem vi skal udbetale pengene til ved din død. Med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem.
Det er vigtigt, at du overvejer, hvem der skal have pengene udbetalt. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser for dine efterladte.

Medmindre du aftaler noget andet med os, får dine nærmeste pårørende pengene fra pensionsordningen. 'Nærmeste pårørende' betyder noget forskelligt alt efter, om policen/begunstigelsen er oprettet før eller efter 1. januar 2008. Læs mere om begunstigelse og nærmeste pårørende.

Er du i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, så ring til os på 70 12 50 00. 

Hvordan ændrer jeg, hvem der får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du vil ændre på, hvem der får pengene, når du dør, skal du udfylde en begunstigelseserklæring.
Hent begunstigelseserklæring

Hvis du er i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, så ring til os på 70 12 50 00.  

Hvor meget kommer til udbetaling i tilfælde af min død?

De fleste pensionsopsparinger i dag er som udgangspunkt depotsikret.

Det betyder, at det, du har sparet op, vil komme til udbetaling til dine efterladte, hvis du dør.

Derudover kan din pensionsordning indeholde andre forsikringer, der kommer til udbetaling, hvis du dør.

På Mit PFA kan du se præcis hvor meget, der vil blive udbetalt, hvis du dør. 

Hvordan sikrer jeg mine børn i tilfælde af min død?

Du kan sikre dine børn i tilfælde af din død ved at indsætte dem som begunstigede på din pensionsordning. På den måde sikrer du, at de får pengene, hvis du dør. 

Du kan selv bestemme, om dine børn skal have hele udbetalingen, eller om de eventuelt skal dele den med fx din ægtefælle.

Du kan udfylde en begunstigelseserklæring her

Visse pensionsaftaler giver også mulighed for, at du kan tilknytte en børnepension.
Børnepensionen kommer til udbetaling løbende hver måned fra det tidspunkt, hvor du dør, og frem til dine børn fylder 21 eller 24 år.

Hvis du vil høre nærmere om muligheden for at tilknytte en børnepension, kan du ringe til os på 70 12 50 00. 

Hvordan ændrer jeg mine forsikringer?

Hvis du vil ændre dine forsikringer, kan du ringe til os på 70 12 50 00, så vi kan hjælpe dig med råd og vejledning til den bedste sammensætning af dine forsikringer.  

Jeg er efterladt, hvad gør jeg?

Når vi får besked om et dødsfald fra CPR-registret, sender vi en blanket til boet, som skal udfyldes af de efterladte. Vi sender blanketten med posten, da vi skal bruge dokumentation for, hvem de efterladte er. Når vi har modtaget den udfyldte blanket, kontakter vi de efterladte, hvis der er brug for supplerende oplysninger eller en skifteretsattest.

Var den afdøde bosat i udlandet, beder vi dig ringe til os på 70 12 50 00.  

Forsikringer

Jeg vil bruge mine forsikringer

Hvordan bruger jeg mine forsikringer?

Du kan bruge dine forsikringer ved at logge ind på Mit PFA eller du kan ringe til os på 70 12 50 00 for at anmelde skade.

Hvordan er jeg dækket?

Mit PFA kan du se, hvordan du er dækket.

Skal jeg gå til min egen læge først?

Det er altid en god idé at involvere egen læge. Det er din egen læge, der kender dig bedst og er bedst til at vurdere, om du skal henvises til undersøgelse, eller hvilken behandling du behøver.

Det er dog ikke altid, at lægen kan lave en henvisning, fx til kiropraktor. Har du brug for behandling hos en kiropraktor, kan du derfor i stedet kontakte os, inden du påbegynder behandlingen. 

Skal jeg have en henvisning fra min egen læge?

Det er ikke alle undersøgelser og behandlinger, som din læge kan lave en henvisning til, men det er altid en god idé at involvere din egen læge. Det er din egen læge, der kender dig bedst og ved, hvilken behandling du har brug for.

Har din læge allerede lavet en henvisning, og er du i tvivl, om hvad du er henvist til, så kan du se din henvisning på www.sundhed.dk ved at logge på med dit MitID.

PFA har ikke adgang til at se dine elektroniske henvisninger. 

Skal jeg sende noget ind til jer?

Hvis du har en henvisning, kan du indsende den via Mit PFA, når du opretter en forsikringssag.

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre, om det nødvendigt. 

Hvor kan jeg bliver undersøgt/behandlet?

Hvis du får godkendt undersøgelse eller behandling ved speciallæge, har PFA Pension et kvalitetssikret netværk, som du får kontaktoplysninger på. Herefter kontakter du selv privathospitalet eller klinikken.

Du skal derfor ikke igangsætte undersøgelse og behandling uden forudgående accept fra PFA Pension. 

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan se på Mit PFA, hvilke dækninger du har. Du kan se mere om dækningerne her

Hvis du har tilmeldt dig en frivillig helbredssikring, skal du være opmærksom på, at der ikke er dækning de første to år for sygdomme, som er opstået, før din forsikring blev oprettet eller sygdomme, der er opstået som følge heraf. 


PFA Helbredssikring

Hvad dækker min PFA Helbredssikring?

PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, som giver dig mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger.

Du kan her se, hvad PFA Helbredssikring dækker og ikke dækker

Hvor ser jeg om, jeg har PFA Helbredssikring?

Mit PFA kan du se, om du er dækket af PFA Helbredssikring. 

Jeg skal bruge min PFA Helbredssikring, hvad gør jeg?

Du skal kontakte vores Sundhedscenter på 70 12 50 00.

Du kan også anmelde din skade her 

Hvilke behandlere kan jeg benytte?

PFA har et kvalitetssikret netværk, som vi normalvis henviser til, når du får godkendt en undersøgelse eller behandling. 

Hvordan tilmelder jeg min ægtefælle og børn?

I nogle tilfælde kan dine børn være omfattet af din helbredssikring, forudsat at din arbejdsgiver har besluttet dette. Er dine børn ikke omfattet af din helbredssikring, kan du tilkøbe dækningen, hvis aftalen mellem din arbejdsgiver og PFA åbner op for denne mulighed.

Hvis du har en PFA Helbredssikring, vil du ofte have mulighed for at tilkøbe en Helbredssikring til din ægtefælle eller samlever – igen afhænger muligheden af aftalen mellem din arbejdsgiver og PFA.

Hvis du vil se, om du har en PFA Helbredssikring, kan du logge på Mit PFA. Her kan du også se, om dine børn er omfattet af forsikringen.

Hvis du vil forhøre dig om muligheden for at tilkøbe Helbredssikring til dine børn og/eller din ægtefælle, beder vi dig ringe til os på 70 12 50 00. 

Kan jeg beholde min forsikring, hvis jeg fratræder?

Hvis du fratræder din stilling hos den arbejdsgiver, der indbetaler til din pensionsordning, bortfalder dine forsikringsdækninger efter 3 måneder.

PFA giver dig muligheden for at videreføre din pensionsordning og dermed bevare din PFA helbredssikring, når du fratræder.

For nærmere information om priser og vilkår beder vi dig ringe til os på 70 12 50 00. 


PFA Erhvervsevne

Hvordan er jeg dækket?

Hvis du bliver ramt af en længerevarende sygdom, og du ikke kan passe dit arbejde, kan du få glæde af en erhvervsevneforsikring.

Læs mere om PFA Erhvervsevne

Log på Mit PFA og se, hvordan du er dækket af din erhvervsevneforsikring. 

Jeg har mistet min erhvervsevne, hvad gør jeg?

Hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 eller mindst 50 procent, kan du få udbetalt et månedligt beløb afhængigt af, hvilken pensionsordning du har.

Du kan tidligst få udbetalt pengene 3 måneder efter, du er blevet sygemeldt. I nogle pensionsordninger er det 6 eller 12 måneder.

Dine muligheder for udbetaling afhænger af din pensionsordning.

Log på Mit PFA og se, hvad der gælder for dig.

I PFA lægger vi vægt på personlig kontakt. Ring 70 80 78 70, hvis du har brug for din forsikring.

Du kan også anmelde din skade og læse mere om ansøgningsprocessen online. 

Hvordan ændrer jeg min erhvervsevneforsikring?

Hvis du vil ændre din erhvervsevneforsikring, kan du ringe på 70 12 50 00. 

Hvordan udbetaler I min tab af erhvervevneforsikring?

PFA Erhvervsevne er en månedlig udbetaling, der udbetales den 1. i måneden. Beløbet udbetales før skat, og der vil blive trukket personlig indkomstskat af udbetalingen.

Udbetalingen fra forsikringen kan påvirke/påvirkes af størrelsen af offentlige ydelser. 

Hvor længe kan jeg få udbetaling?

Udbetaling ved nedsat erhvervsevne vil finde sted, så længe betingelserne herfor er opfyldt.

Ud fra de modtagne oplysninger vil vi foretage en vurdering af erhvervsevnen.

Vi vil tilkende udbetaling i den periode, hvor der er dokumentation for, at erhvervsevnen er nedsat. 

Hvordan kan jeg få min invalidesum udbetalt?

Nogle policer omfatter invalidesum (engangsbeløb ved varigt nedsat erhvervsevne).

Hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst to tredjedele i mere end et år, og tilstanden er varig, kan du få udbetalt din invalidesum. Beløbet afhænger af, hvilken pensionsordning du har. Der kan også være krav om indtægtstab.

Du kan tjekke, om du har en invalidesum på Mit PFA

Du kan også anmelde din skade og læse mere om ansøgningsprocessen her

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Der en sagsbehandlingstid på ca. 6-8 uger, fra vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger. 

Hvornår modtager jeg første udbetaling?

Udbetalingen forventes at være på din Nemkonto ca. 14 dage efter, at vi har afgjort din sag. 

Min udbetaling af erhvervsevneforsikringen stopper, hvad nu?

Vi har vurderet din erhvervsevne nedsat, og du har modtaget udbetaling af tab af erhvervsevne i en periode. Hvis din erhvervsevne fortsat nedsat med mindst halvdelen eller to tredjedele, har du mulighed for at søge om genoptagelse af din udbetaling.

Du kan ansøge om genoptagelse af udbetaling af tab af erhvervsevne ved at logge på Mit PFA og vælge "Skriv ny besked". Eller du kan ringe til os på 70 24 50 01.

Hvis din erhvervsevne ikke længere er nedsat, og du ikke længere er berettiget til udbetaling fra forsikringen, skal der ske indbetaling til ordningen for at bevare forsikringsdækningerne. 

Jeg er stadig syg, og ønsker at søge om genoptagelse af udbetaling.

Vi har vurderet din erhvervsevne nedsat, og du har modtaget udbetaling af tab af erhvervsevne i en periode.

Hvis din erhvervsevne efter udløbet af den tilkendte periode fortsat er nedsat med mindst halvdelen eller to tredjedele, har du mulighed for at søge om genoptagelse af din udbetaling.

Du kan ansøge om genoptagelse af udbetaling af tab af erhvervsevne ved at logge på Mit PFA og klikke på "Skriv ny besked", eller du kan ringe til os på 70 24 50 01.

Hvordan bliver udbetalingen udregnet?

Udbetaling fra en tab af erhvervsevneforsikring varierer, alt efter hvilken forsikringsdækning du har. Der kan være tale om en forsikring, der yder dækning med et aftalt fastsat beløb, eller en forsikring der fylder op til hidtidig løn (maksimalt den aftalte dækning).

Udbetalingen fra forsikringen kan påvirke/påvirkes af størrelsen af offentlige ydelser.

Har du spørgsmål til den konkrete beregning, beder vi dig kontakte os på 70 80 71 33 eller skrive til os via Mit PFA. 

Hvilke oplysninger er nødvendige for at træffe en afgørelse?

Sagen skal være tilstrækkeligt belyst, før PFA Pension kan træffe en afgørelse. Vi skal som minimum have et ansøgningsskema og en lægeattest (gerne vedlagt bilag). Vi forsøger at træffe en afgørelse, når vi har modtaget disse oplysninger.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at vurdere din ansøgning, kan vi indhente fx kommunale oplysninger, en speciallægeerklæring, journal fra egen læge, journaler fra hospitaler eller andet. I nogle tilfælde beder vi også vores lægekonsulent om at se på sagen. Derfor kan sagsbehandlingstiden variere. 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig i afgørelsen?

Hvis du ikke er enig i den afgørelse, der er truffet, kan du bede om, at vi foretager en ny vurdering af din sag. 

Ønsker du, at vi foretager en revurdering af din sag, kan du skrive til os via nedenstående formular. Vi beder dig uddybe, hvorfor du er uenig i vores afgørelse og vedhæfte eventuelle nye oplysninger.

Ved fortsat uenighed om en afgørelse vil du blive henvist til Ankenævnet for Forsikring. 


PFA Kritisk sygdom

Hvilke sygdomme dækker PFA Kritisk sygdom?

Hvis du vil se hvilke sygdomme og diagnoser netop din forsikring dækker, kan du se en liste i dine pensionsvilkår på Mit PFA

Vær opmærksom på, at forsikringen ved visse kritiske sygdomme, ikke dækker samtlige kritiske sygdomme. Det betyder, at du godt kan være ramt af meget alvorlig sygdom, uden at du nødvendigvis har krav på en udbetaling. 

Hvor ser jeg, om jeg er dækket?

Mit PFA kan du se, om du har PFA Kritisk sygdom, samt hvor stor en dækning du har. 

Hvordan ændrer jeg min forsikring?

Hvis du vil ændre din dækning ved kritisk sygdom, kan du ringe til os på 70 12 50 00. 

Jeg har fået en kritisk sygdom, hvad gør jeg?

I PFA lægger vi vægt på personlig kontakt. Ring til os på 70 80 78 70, hvis du har brug for din forsikring.

Anmeld din skade på Mit PFA og læs mere om ansøgningsprocessen. 

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Vi har i gennemsnit en sagsbehandlingstid på 8-10 dage, når vi har modtaget alle relevante oplysninger.

Du opnår den hurtigste sagsbehandling, hvis du vedlægger en kopi af din journal sammen med ansøgningsblanketten og samtykkeerklæringen. Journalen skal helst indeholde en beskrivelse af sygdomsforløbet inklusive resultat af de undersøgelser, du har fået foretaget, fx resultat af biopsier eller scanninger. Hvis du sender journal fra Sundhed.dk, skal du være opmærksom på, at vi kun kan bruge sider med navn og CPR-nummer. 

Er der frister for anmeldelse?

Dit krav om udbetaling kan blive forældet, og det er derfor vigtigt at anmelde i tide. Det følger af §29 i Lov om forsikringsaftaler, at et krav typisk bliver forældet efter 3 år.

Er din forsikring ophørt eller ved at ophøre, er det ekstra vigtigt at sørge for at kontakte os hurtigt, da fristen for at rejse krav overfor os udløber allerede efter 6 måneder (regnet fra forsikringens ophør).

Der er særlige regler ved dødsfald, hvor man skal sørge for, at der er rejst et krav overfor os om udbetaling, inden den forsikredes død. Er det ikke sket, anses kravet som bortfaldet. 

Kan I hjælpe med at få oplysninger fra læger og sygehuse?

Hvis du ikke vedlægger journal, beder vi om relevante journaloplysninger fra de læger/hospitaler, hvor du er blevet undersøgt eller behandlet for den anmeldte sygdom. Det sker pr. brev, da vi ikke selv kan trække disse oplysninger elektronisk.  Det forlænger som regel sagsbehandlingstiden med 2-4 uger. 

Har det betydning, at jeg har haft en kritisk sygdom før?

Du kan ikke få udbetalt et beløb for din kritiske sygdom, hvis du tidligere i dit liv har haft den samme kritiske sygdom eller en lignende sygdom.

Du kan eksempelvis ikke få erstatning for en blodprop i hjertet, hvis du tidligere har haft en blodprop i dit hjerte. 

Har det betydning, hvis jeg har haft kræft inden tegning af forsikringen?

Hvis du har fået diagnosticeret en kræftsygdom, inden du kom ind i ordningen, kan der kun ske udbetaling for én kræftsygdom i forsikringstiden, og kun hvis den nye diagnose er stillet mindst syv år efter, at behandlingen af den første kræftlidelse er afsluttet.

Udbetaling for en kræftlidelse kan dog aldrig finde sted, hvis der er tale om metastaser eller tilbagefald (recidiv) fra en tidligere diagnosticeret kræftlidelse. 

Er der specielle regler for kræft?

Der kan ske udbetaling for op til to kræftlidelser, der diagnosticeres i forsikringstiden, og som opfylder vilkårene, men kun hvis den nye diagnose er stillet mindst syv år, efter at behandlingen af den første kræftlidelse er afsluttet. 

PFA Forebygger

Hvad dækker PFA Forebygger?

PFA Forebygger gør det nemt at sætte ind, før en mindre skavank bliver til et stort problem. Du skal blot vælge en forebyggende behandling og bestille en tid på nettet.

Hvis du har smerter eller andre problemer i ryg, skuldre, nakke, arme og ben, som er opstået i forbindelse med dit arbejde, kan du få en række behandlinger med PFA Forebygger. Det kræver ikke en lægehenvisning.

Du kan dog ikke bruge forsikringen, hvis du er kommet til skade i fritiden fx i forbindelse med sport.

Læs mere om PFA Forebygger 

Hvor ser jeg, om jeg har PFA Forebygger?

Mit PFA kan du se, om du har PFA Forebygger. 

Hvordan bruger jeg PFA Forebygger?

Med PFA Forebygger kan du få zoneterapi, fysioterapi, massage samt behandling hos en kiropraktor.

Du kan bestille en tid til behandling på Mit PFA eller ved at ringe til Falck Healthcare på 70 10 20 42. 


PFA Liv

Hvordan ser jeg, hvordan jeg er dækket?

Din pensionsordning indeholder forskellige forsikringer, som er med til at sikre dine pårørende, hvis du dør.

På Mit PFA kan du se, hvilke forsikringer du har, og hvordan de dækker. 

Hvem får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du er gift, er det som udgangspunkt din ægtefælle, som får udbetalt din livsforsikring og opsparing, hvis du dør inden pensionstidspunktet. Med mindre du har oprettet en begunstigelse.

En begunstigelse er en aftale om, hvem vi skal udbetale pengene til ved din død. Med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem.

Det er vigtigt, at du overvejer, hvem der skal have pengene udbetalt. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser for dine efterladte.

Medmindre du aftaler noget andet med os, får dine nærmeste pårørende pengene fra pensionsordningen. 'Nærmeste pårørende' betyder noget forskelligt alt efter, om policen/begunstigelsen er oprettet før eller efter 1. januar 2008. Læs mere om begunstigelse og nærmeste pårørende

Er du i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, så ring til os på 70 12 50 00. 

Hvordan ændrer jeg, hvem der får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du vil ændre på, hvem der får pengene, når du dør, skal du udfylde en begunstigelseserklæring.
Hent begunstigelseserklæring

Hvis du er i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, så ring til os på 70 12 50 00.  

Hvor meget kommer til udbetaling i tilfælde af min død?

De fleste pensionsopsparinger i dag er som udgangspunkt depotsikret.

Det betyder, at det, du har sparet op, vil komme til udbetaling til dine efterladte, hvis du dør.

Derudover kan din pensionsordning indeholde andre forsikringer, der kommer til udbetaling, hvis du dør.

På Mit PFA kan du se præcis hvor meget, der vil blive udbetalt, hvis du dør. 

Hvordan sikrer jeg mine børn i tilfælde af min død?

Du kan sikre dine børn i tilfælde af din død ved at indsætte dem som begunstigede på din pensionsordning. På den måde sikrer du, at de får pengene, hvis du dør. 

Du kan selv bestemme, om dine børn skal have hele udbetalingen, eller om de eventuelt skal dele den med fx din ægtefælle.

Du kan udfylde en begunstigelseserklæring her

Visse pensionsaftaler giver også mulighed for, at du kan tilknytte en børnepension.
Børnepensionen kommer til udbetaling løbende hver måned fra det tidspunkt, hvor du dør, og frem til dine børn fylder 21 eller 24 år.

Hvis du vil høre nærmere om muligheden for at tilknytte en børnepension, kan du ringe til os på 70 12 50 00. 

Jeg er efterladt, hvad gør jeg?

Når vi får besked om et dødsfald fra CPR-registret, sender vi en blanket til boet, som skal udfyldes af de efterladte. Vi sender blanketten med posten, da vi skal bruge dokumentation for, hvem de efterladte er. Når vi har modtaget den udfyldte blanket, kontakter vi de efterladte, hvis der er brug for supplerende oplysninger eller en skifteretsattest.

Var den afdøde bosat i udlandet, beder vi dig ringe til os på 70 12 50 00.  


Ændring af mine forsikringer

Hvordan ændrer jeg mine forsikringer?

Hvis du vil ændre dine forsikringer, kan du ringe til os på 70 12 50 00, så vi kan hjælpe dig med råd og vejledning til den bedste sammensætning af dine forsikringer.  

Hvor ser jeg, hvordan jeg er dækket?

Mit PFA kan du se en oversigt over dine forsikringsdækninger. 

Oversigten viser dækningernes størrelse, hvordan forsikringerne virker, og hvordan du gør, hvis du får brug for dine forsikringer.

Mit PFA i forsikringsguiden kan du også se, hvordan PFA anbefaler, at du er dækket. 

Hvordan opsiger jeg mine forsikringer?

Hvis du betaler privat eller frivilligt til dine forsikringer, kan du opsige forsikringerne, hvis du ikke længere har behov for dem.

Opsigelsesvarslet er løbende måned + en måned.

Hvis du har betalt for et helt år af gangen, tilbagebetaler vi det beløb, som du har betalt for meget.

Opsigelsen skal ske skriftligt. Du kan med fordel benytte dette link
Det er vigtigt, at du angiver dit kunde- eller policenummer, når du opsiger forsikringen. 

Jeg er fratrådt, og jeg ønsker, at mine forsikringer stopper med det samme

Når du fratræder, har du som standard tre måneders indbetalingspause, hvor du bevarer dine forsikringer, selvom du ikke indbetaler til din ordning. Prisen for forsikringerne bliver i perioden trukket fra din opsparing.

Hvis du allerede ved din fratrædelse ved, at du ikke har behov for at være omfattet af dine forsikringer i tre måneder, kan du opsige forsikringerne pr. den 1. i næstkommende måned.

Hvis du ønsker, at dine forsikringer skal bortfalde inden de tre måneders indbetalingspause, skal vi have besked skriftligt, og du skal derfor sende os en besked via Mit PFA. 


Forsikringsbetingelser

Hvor finder jeg forsikringsbetingelserne for mine forsikringer?

Du finder dine pensionsvilkår/forsikringsbetingelser på Mit PFA under ’Dokumenter’.

Hvis du har en opsparing i gennemsnitsrente, vil du under ’Mine dokumenter’ finde en vejledning til, hvordan du finder forsikringsbetingelserne. 

Livssituationer

Du fratræder

Jeg har modtaget et brev fra PFA om min fratrædelse, hvad gør jeg?

Brevet, du har modtaget, beskriver kort dine muligheder, nu da dine indbetalinger er stoppet.

Hvad der skal ske, afhænger af din aktuelle situation, og hvorvidt du skifter til nyt job, eller om du fratræder uden at have et nyt job.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du vil fortsætte din ordning, er du velkommen til at ringe til os på 70 12 50 00.  

Du har fået nyt job og en ny pensionsordning i et andet selskab

Hvis du har fået et nyt job, som benytter et andet pensionsselskab end PFA, bør du undersøge, om dine nye forsikringer dækker dig lige så godt, som da du var i PFA.

Hvis det er tilfældet, kan du ændre din ordning hos PFA til en indbetalingsfri ordning uden forsikringer.

Således betaler du et minimum af omkostninger, og vi fortsætter med at investere dine penge.

Læs mere om indbetalingsfri pensionsordning

Du kan også overveje, om din pensionsordning hos PFA skal flyttes til dit nye pensionsselskab, så du har dine opsparinger samlet på ét sted. 

Kan jeg selv fortsætte med at indbetale?

Hvis du har mulighed for det, kan du selv indbetale til din pensionsordning efter din fratrædelse.

På den måde fortsætter din opsparing, og du kan beholde dine forsikringsdækninger.

For nærmere information om priser og vilkår beder vi dig ringe til os på 70 12 50 00. 

Jeg har ikke mulighed for selv at indbetale, hvad gør jeg?

Hvis du ikke selv har mulighed for at fortsætte indbetalingerne til din pensionsordning, når du fratræder, kan du vælge at sætte ordningen på pause i en periode.

En indbetalingspause betyder, at du ikke betaler til ordningen, men du bevarer dine forsikringsdækninger, og prisen for forsikringerne bliver trukket fra din opsparing.
Indbetalingspause kan være en fin løsning, hvis du ønsker at være dækket af dine forsikringer, mens du får afklaret, hvordan din jobsituation vil se ud fremadrettet.

Du kan også ændre din ordning til en indbetalingsfri ordning uden forsikringer. Således betaler du et minimum af omkostninger, og vi fortsætter med at investere dine penge.

Læs mere om indbetalingsfri pensionsordning         

Jeg er fratrådt og ønsker at mine forsikringer stopper med det samme

Når du fratræder, har du som standard tre måneders indbetalingspause, hvor du bevarer dine forsikringer, selvom du ikke indbetaler til din ordning. Prisen for forsikringerne bliver i perioden trukket fra din opsparing.

Hvis du allerede ved din fratrædelse ved, at du ikke har behov for at være omfattet af dine forsikringer i tre måneder, kan du opsige forsikringerne pr. den 1. i næstkommende måned.

Hvis du ønsker, at dine forsikringer skal bortfalde inden de tre måneders indbetalingspause, skal vi have besked skriftligt, og du skal derfor sende os en besked via Mit PFA. 

Kan jeg få udbetalt min opsparing, når jeg fratræder?

Fratrædelse er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi kan udbetale din pensionsordning.

Hvis du har en pensionsordning gennem din nuværende eller tidligere arbejdsgiver, er det mest almindelige, at du ikke har mulighed for at få din opsparing udbetalt før den aftalte pensionsalder.

Hvis du har mulighed for at få udbetalt din opsparing før den aftalte pensionsalder, skal du betale en afgift til staten på 60 %. Derudover tager PFA et gebyr på 1.995 kr.

Hvis du vil høre nærmere om muligheden for udbetaling før tid, beder vi dig ringe til os på 70 12 50 00.  


I tilfælde af død

Hvem får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du er gift, er det som udgangspunkt din ægtefælle, som får udbetalt din livsforsikring og opsparing, hvis du dør inden pensionstidspunktet. Med mindre du har oprettet en begunstigelse.

En begunstigelse er en aftale om, hvem vi skal udbetale pengene til ved din død. Med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem.
Det er vigtigt, at du overvejer, hvem der skal have pengene udbetalt. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser for dine efterladte.

Medmindre du aftaler noget andet med os, får dine nærmeste pårørende pengene fra pensionsordningen. 'Nærmeste pårørende' betyder noget forskelligt alt efter, om policen/begunstigelsen er oprettet før eller efter 1. januar 2008. Læs mere om begunstigelse og nærmeste pårørende

Er du i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, ring til os på 70 12 50 00.         

Jeg er efterladt, hvad bliver der udbetalt?

Udbetalingen fra pensionsordningen afhænger af, hvem der er begunstiget på ordningen, da der er forskellige regler for, hvor meget der skal betales i bo afgift.

Ring til os på 70 12 50 00, hvis du ønsker at høre nærmere om størrelsen på udbetalingen. 

Jeg er efterladt, hvad skal i bruge fra mig?

Når vi får besked om et dødsfald fra CPR-registret, sender vi en blanket til boet, som skal udfyldes af de efterladte. Vi sender blanketten med posten, da vi skal bruge dokumentation for, hvem de efterladte er.

Når vi har modtaget den udfyldte blanket retur, kontakter vi de efterladte, hvis der er brug for supplerende oplysninger eller en skifteretsattest.

Var den afdøde bosat i udlandet, beder vi dig ringe til os på 70 12 50 00.  


Du bliver gift/skilt

Hvordan sikrer jeg min ægtefælle bedst muligt?

Hvordan du skal sikre din ægtefælle afhænger blandt andet af, om I har børn og/eller gæld i jeres bolig.

Hvis du har brug for råd og vejledning om, hvordan du sikrer din ægtefælle bedst muligt, kan du ringe til os på 70 12 50 00.  

Hvem får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du er gift, er det som udgangspunkt din ægtefælle, som får udbetalt din livsforsikring og opsparing, hvis du dør inden pensionstidspunktet. Med mindre du har oprettet en begunstigelse.

En begunstigelse er en aftale om, hvem vi skal udbetale pengene til ved din død. Med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem.
Det er vigtigt, at du overvejer, hvem der skal have pengene udbetalt. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser for dine efterladte.

Medmindre du aftaler noget andet med os, får dine nærmeste pårørende pengene fra pensionsordningen. 'Nærmeste pårørende' betyder noget forskelligt alt efter, om policen/begunstigelsen er oprettet før eller efter 1. januar 2008. Læs mere om begunstigelse og nærmeste pårørende

Er du i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, så ring til os på 70 12 50 00.         

Hvordan ændrer jeg, hvem der får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du vil ændre på, hvem der får pengene, når du dør, skal du udfylde en begunstigelseserklæring.
Hent begunstigelseserklæring

Hvis du er i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, så ring til os på 70 12 50 00.  

Hvilke overvejelser skal jeg gøre, hvis jeg bliver skilt?

Hvis du bliver skilt, skal du tage stilling til, om du skal ændre på, hvem der får pengene, når du dør.

Du bør også tage stilling til, om du skal ændre dine forsikringsdækninger, da dit behov kan være anderledes.

Hvis du og din tidligere ægtefælle aftaler, at I skal dele jeres pensionsordninger, skal du ringe til os på 70 12 50 00. 


Du skal udstationeres

Jeg skal udstationeres – hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du får arbejde i udlandet gennem din arbejdsgiver, skal du som regel ikke betale skat af din løn i Danmark. Du kan derfor heller ikke længere få skattefradrag i Danmark for dine indbetalinger til pension. Du kan oprette en særlig ordning, som du kan indbetale til, mens du er i udlandet – en såkaldt §53A-ordning.

Læs mere om udstationering         

Skal jeg betale skat af mine udbetalinger?

Hvis du ved udstationering opretter en ikke-fradragsberettiget ordning (§ 53A), får du ikke fradrag for indbetalingerne til ordningen. Det betyder, at du ikke skal betale skat ved udbetaling.

Vær opmærksom på at du ved udbetaling skal kunne dokumentere, at du ikke har fået fradrag i udlandet, da du var udstationeret. 

Skal jeg oplyse mine indbetalinger til SKAT?

Idet du ikke får fradrag for dine indbetalinger i Danmark, skal du heller ikke oplyse dem til SKAT.

Læs om de gældende skatteregler ved udstationering    

Hvem giver min arbejdsgiver besked, hvis indbetalingen skal ændres til indbetaling uden fradrag?

Når du skal udstationeres, skal vi bruge en aftale med din og din arbejdsgivers underskrift, hvis din ordning skal ændres til en ikke-fradragsberettiget pensionsordning (§ 53A).

Vær opmærksom på at vi kun kan ændre indbetalingen frem i tid og ikke med tilbagevirkende kraft med mindre, at der er særlige forhold, som gør sig gældende.

Aftalen, som du og din arbejdsgiver skal underskrive, kan du få udleveret ved at ringe til os på 70 12 50 00.  

Kan jeg blive fritaget for at betale pensionsafkastskat?

Hvis du er bosat i udlandet, har du mulighed for at ansøge om fritagelse for at betale pensionsafkastskat.

Det er SKAT, der afgør, om du kan blive fritaget for at betale pensionsafkastskat.

Du skal derfor kontakte SKAT for nærmere information.

Hvis SKAT vurderer, at du kan blive fritaget for pensionsafkastskat, modtager du en fritagelseserklæring, som du skal sende til os.

Læs mere om pensionsafkastskat


Du får børn eller skal på barsel/orlov

Hvordan sikrer jeg mine børn i tilfælde af min død?

Du kan sikre dine børn i tilfælde af din død ved at indsætte dem som begunstigede på din pensionsordning. På den måde sikrer du, at de får pengene, hvis du dør. 

Du kan selv bestemme, om dine børn skal have hele udbetalingen, eller om de eventuelt skal dele den med fx din ægtefælle.

Du kan udfylde en begunstigelseserklæring her

Visse pensionsaftaler giver også mulighed for, at du kan tilknytte en børnepension.
Børnepensionen kommer til udbetaling løbende hver måned fra det tidspunkt, hvor du dør, og frem til dine børn fylder 21 eller 24 år.

Hvis du vil høre nærmere om muligheden for at tilknytte en børnepension, kan du ringe til os på 70 12 50 00. 

Hvem får pengene i tilfælde af min død?

Hvis du er gift, er det som udgangspunkt din ægtefælle, som får udbetalt din livsforsikring og opsparing, hvis du dør inden pensionstidspunktet. Med mindre du har oprettet en begunstigelse.

En begunstigelse er en aftale om, hvem vi skal udbetale pengene til ved din død. Med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem.
Det er vigtigt, at du overvejer, hvem der skal have pengene udbetalt. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser for dine efterladte.

Medmindre du aftaler noget andet med os, får dine nærmeste pårørende pengene fra pensionsordningen. 'Nærmeste pårørende' betyder noget forskelligt alt efter, om policen/begunstigelsen er oprettet før eller efter 1. januar 2008. Læs mere om begunstigelse og nærmeste pårørende

Er du i tvivl om, hvem der får pengene fra din pensionsordning, når du dør, så ring til os på 70 12 50 00.         

Er min nyfødte omfattet af min Helbredssikring?

Hvis du har en Helbredssikring, som også omfatter dine børn, er børnene dækket, fra de fylder 1 år.

Mit PFA kan du se, om dine børn er omfattet af din Helbredssikring.

Hvis du vil forhøre dig om din mulighed for at tilkøbe Helbredssikring til dine børn, så ring til os på 70 12 50 00.  

Jeg går på barsel – hvad gør jeg?

Når du går på barsel, er det vigtigt, at vi får besked om dette, når din arbejdsgiver ikke længere indbetaler ind til din pensionsordning.

Vi registrerer, hvornår dine indbetalinger skal starte igen og sætter ordningen på indbetalingspause indtal da, så du fortsat er dækket af dine forsikringer under din orlov.  

Jeg skal på orlov uden løn, hvad gør jeg?

Når du tager orlov uden løn, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning.

Du kan fortsætte pensionsordningen og dine forsikringer ved selv at indbetale i den periode, hvor du er på orlov.

Hvis du ikke selv har mulighed for at fortsætte indbetalingerne til din pensionsordning, mens du har orlov, kan du vælge at sætte ordningen på pause i en periode. En indbetalingspause betyder, at du ikke betaler til ordningen, men du bevarer dine forsikringsdækninger, og prisen for forsikringerne bliver trukket fra din opsparing.

Det er vigtigt, at du tager stilling senest tre måneder efter, indbetalingerne fra din arbejdsgiver stopper.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du vil fortsætte din ordning, er du velkommen til at ringe til os på 70 12 50 00.  

Du går på pension/efterløn

Hvordan starter jeg udbetaling?

Når du går på pension og ønsker at starte udbetaling af din opsparing, vil vi gerne sikre os, at udbetalingerne forløber, som du ønsker det.

Start med at logge på Mit PFA og gå ind på Pensionsplanen. Her kan du se en udbetalingsplan, og du kan prøve dig frem med forskellige pensionsaldre og udbetalingsperioder og sætte en plan sammen, som passer til dig.

Ring til os på 70 12 50 00, så vi kan rådgive dig om din udbetalingsplan og hjælpe dig med at sætte udbetalingerne i gang.  

Hvornår skal jeg senest give besked om udbetalingsstart?

For at vi kan sikre os, at du får udbetalingen på det tidspunkt, du ønsker, skal du give os besked 2,5 måned før, du vil starte udbetaling.
Herefter vil vi sende dig en aftale, som du skal underskrive, inden udbetalingen kan finde sted. 

Hvor meget får jeg udbetalt, når jeg går på pension?

Mit PFA i Pensionsplanen kan du se, hvad du kan forvente at få udbetalt ved det aftalte pensioneringstidspunkt. 

Hvad skal jeg betale i skat af min udbetaling?

Ratepension
Ved udbetaling af din ratepension eller ophørende livspension skal du betale personlig indkomstskat.

Hvis din ratepension er meget lille, kan du få den udbetalt på én gang mod en afgift på 60 %.

Livsvarig livspension
Ved udbetaling af din livsvarige livspension skal du betale personlig indkomstskat.
Du kan konvertere din arbejdsgiverbetalte livspension til en engangsudbetaling ved pensionering, hvis den årlige udbetaling er beregnet til 12.300 kr. eller derunder. Afgiften på udbetalingen er i så fald 40 %.

Aldersopsparing
Ved udbetaling af din aldersopsparing skal du ikke betale afgift, idet du ikke har fået fradrag for indbetalingerne.

Kapitalpension
I 2024 er afgiften ved udbetaling af din kapitalpension på 40 % 

Hvornår kan jeg tidligst starte udbetaling?

Du bestemmer selv, hvornår du ønsker at starte udbetaling.

I dit pensionsbevis kan du se det aftalte udbetalingstidspunkt for din opspring fx 67 år. Du kan dog sagtens vælge, at udbetalingen skal ske tidligere.

Der gælder regler for, hvornår du tidligst kan starte udbetaling af din pension, og disse regler afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din opsparing er oprettet.
Se reglerne for, hvornår du kan starte udbetaling

Husk at du skal give os besked 1,5 måned før, du vil starte udbetalingerne, så vi kan sikre os, at dine udbetalinger starter på det tidspunkt, du ønsker.

Log på Mit PFA og brug Pensionsplanen til at planlægge, hvornår og hvordan du skal have din pension udbetalt.  

Hvornår kan jeg senest starte udbetaling?

Du bestemmer selv, hvornår du ønsker at gå på pension, dog er der regler for, hvornår du senest kan påbegynde udbetalingen. Læs mere her

I dit pensionsbevis kan du se det aftalte udbetalingstidspunkt for din opsparing fx 67 år. Du kan sagtens vælge, at udbetalingen først skal ske senere end det angivne tidspunkt.

Hvis du ønsker at dine udbetalinger skal ske senere, skal du blot vente med at kontakte os, til det bliver relevant for netop dig. Når datoen for dit aftalte udbetalingstidspunkt overskrides, får din pensionsordning et nyt aftalt udbetalingstidspunkt.

Husk at du skal give os besked 1,5 måned før, du vil starte udbetaling, så vi kan sikre os, at du får udbetalingen på det tidspunkt, som du ønsker.         


I tilfælde af sygdom

Har du været sygemeldt i over 3 måneder?

Hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen eller to tredjedele, kan du få udbetalt et månedligt beløb afhængigt af, hvilken pensionsordning du har. Der kan være krav om, at du har et indtægtstab, eller at du skal være tilkendt førtidspension.
Du kan tidligst få udbetalt pengene fra udløb af karens efter, din erhvervsevne er blevet nedsat med mindst halvdelen eller to tredjedele. Karensperioden er typisk 3 måneder, men kan også være 6 eller 12 måneder.

Er du fortsat ansat hos din arbejdsgiver og modtager fuld løn, kan der være mulighed for, at der kan ske udbetaling til din arbejdsgiver.

Dine muligheder for udbetaling afhænger af din pensionsordning. Se hvad der gælder for dig på Mit PFA.

Du kan anmelde din skade her

Hvordan starter jeg en sag op?

Du kan starte en sag op ved at logge på Mit PFA, og klikke på 'Dine forsikringer', hvor du kan anmelde en skade. Du kan også ringe til os på  70 12 50 00 og bede om en ansøgningsblanket.  

Hvilke sygdomme dækker min PFA Kritisk sygdom?

Hvis du vil se, hvilke sygdomme og diagnoser netop din forsikring dækker, kan du se en liste i dine pensionsvilkår på Mit PFA.

Vær opmærksom på, at forsikringen ved visse kritiske sygdomme ikke dækker samtlige kritiske sygdomme. Det betyder, at du godt kan være ramt af meget alvorlig sygdom, uden at du nødvendigvis har krav på en udbetaling. 


I tilfælde af raskmelding/fleksjob

Jeg er blevet raskmeldt – hvad gør jeg?

Hvis du modtager udbetaling fra din tab af erhvervsevne forsikring, og du bliver raskmeldt hos arbejdsgiver, jobcenter og/eller a-kasse, beder vi dig give os besked ved at logge på Mit PFA. Når du er logget på, skal du klikke på 'Ny besked' og herefter vælge den relevante kategori, som din henvendelse drejer sig om. 

Jeg er delvist raskmeldt – hvad gør jeg?

Hvis du er startet delvist med at arbejde eller gået op i tid, og du modtager udbetaling fra din tab af erhvervsevne forsikring, beder vi dig oplyse, hvor mange timer du arbejder.

Du kan give os besked ved at logge på Mit PFA. Når du er logget på, skal du klikke på 'Ny besked' og herefter vælge den relevante kategori, som din henvendelse drejer sig om. 

Jeg er kommet i fleksjob – hvad gør jeg?

Nogle ordninger giver ikke ret til udbetaling ved ansættelse i fleksjob. Andre ordninger giver ret til udbetaling under ansættelse i fleksjob, og så skal udbetalingen eventuelt reguleres. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, hvis bliver ansat i fleksjob og samtidig modtager udbetaling fra din tab af erhvervsevne forsikring. Det kan have konsekvenser for din udbetaling, hvis du ikke informerer os om ændringen. 

Vi beder dig derfor indsende din fleksjobansættelseskontrakt og din udbetalingsmeddelelse fra kommunen ved at logge på Mit PFA. Når du er logget på, skal du klikke på 'Ny besked' og herefter vælge den relevante kategori, som din henvendelse drejer sig om.  

Jeg har mistet mit fleksjob – hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du mister dit fleksjob, uanset om du modtager udbetaling fra din tab af erhvervsevne forsikring eller ej.

Kontakt os ved at logge på Mit PFA. Når du er logget på, skal du klikke på 'Ny besked' og herefter vælge den relevante kategori, som din henvendelse drejer sig om. Du kan også ringe til os på 70 12 50 00.        


Ændring i indkomst og/eller off. ydelser

Jeg har ændringer i offentlige ydelser eller indkomst – hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at du meddeler os, hvis du fx mister retten til sygedagpenge, bliver ansat i job på ordinære vilkår, får bevilliget fleksjob, bliver ansat i fleksjob, får tilkendt førtidspension, får revalideringsydelse, får ressourceforløbsydelse eller får anden indtægt end offentlige ydelser.

Hvis du ikke giver os besked, risikerer du at få udbetalt for lidt eller at komme til at betale penge tilbage.

Vi gør opmærksom på, hvis du modtager ressourceforløbsydelse fra kommunen, og ydelsen er på samme størrelse/niveau som dækningen af din tab af erhvervsevneforsikring, vil udbetalingen fra din tab af erhvervsevne forsikring stoppe i den periode, du modtager ressourceforløbsydelse fra kommunen.

Du kan oplyse os om ændringen ved at logge på Mit PFA. Når du er logget på, skal du klikke på 'Ny besked' og herefter vælge den relevante kategori, som din henvendelse drejer sig om.   

Jeg er selvstændig. Der er sket ændringer i min indkomst – hvad gør jeg?

Hvis der er sket ændringer i din indtjening, når du som selvstændig erhvervsdrivende er sygemeldt, kan det påvirke udbetalingen fra din tab af erhvervsevne forsikring.

I tilfælde af ændringer i din indtjening, beder vi dig indsende dokumentation i form af:

- Lønsedler
- Årsopgørelse
- Årsregnskab
- Og/eller udskrift af driftsregnskab for indeværende år.

Du kan indsende dokumentation ved t logge på Mit PFA. Når du er logget på, skal du klikke på 'Ny besked' og herefter vælge den relevante kategori, som din henvendelse drejer sig om.    

Teknisk support

Mit PFA

Hvilke systemkrav er der til Mit PFA?

Computer med Windows styresystem:
- Microsoft Edge, nyeste version
- Mozilla Firefox, nyeste version
- Google Chrome, nyeste version
- Safari, nyeste version

Mac computer med iOS styresystem:
- Mozilla Firefox, nyeste version
- Google Chrome, nyeste version
- Safari, nyeste version

Tablet:
- Mozilla Firefox, nyeste version
- Google Chrome, nyeste version
- Safari, nyeste version

Smartphone:
- Microsoft Edge, nyeste version
- Mozilla Firefox, nyeste version
- Google Chrome, nyeste version
- Safari, nyeste version

App, iPhone/iPad:
- iOS 12 eller nyere 

Spærret eller glemt password – hvad gør jeg?

Har du glemt dit password, eller er dit password blevet spærret, kan du logge på Mit PFA med MitID og låse dit login op. 

Har du ikke MitID, kan du ringe til os på 70 12 50 00 og få tilsendt et nyt password.

Jeg får fejl, når jeg logger på Mit PFA. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan logge på Mit PFA, eller hvis du får en fejlmeddelelse, når du benytter Mit PFA, kan der være flere forskellige årsager.

For at vi bedst muligt kan løse det problem, du oplever, beder vi dig oplyse os om følgende:
- En beskrivelse af den fejlmeddelelse du får
- Dato og tidspunkt for det problem du oplever
- Hvilken browser bruger du? (Chrome, Safari, Explorer etc.)
- Forsøger du at logge på/er du logget på med MitID eller password?

Hvorfor vises min pensionsordning ikke på Mit PFA?

Hvis du ikke kan se en eller flere af dine pensionsordninger, når du logger på Mit PFA, kan der være flere forskellige årsager.

For at vi kan hjælpe dig, skal du kontakte os på 70 12 50 00. 


e-Boks

Hvordan tilmelder jeg mig e-Boks?

Du kan tilmelde dig e-Boks på eboks.dk. 

Læs mere her

Er jeg tilmeldt e-Boks?

For at se om du har tilmeldt PFA i din e-Boks, skal du logge på e-Boks.

Hvis du ikke er tilmeldt, kan du gøre det, når du er logget på e-Boks.

Læs mere her

pfa.dk

Jeg oplever fejl på pfa.dk – hvad gør jeg?

For at vi bedst muligt kan løse det problem, du oplever, beder vi dig indsende følgende til os:
- Et skærmprint af den fejlmeddelelse du får
- Dato og tidspunkt for det problem du oplever
- Hvilken browser bruger du? (Chrome, Safari, Explorer etc.)

Når vi har modtaget din henvendelse, vil vi undersøge sagen nærmere og vende tilbage hurtigst muligt.

Du kan logge på Mit PFA og sende os en besked med oplysningerne. 

Hvilke systemkrav er der til pfa.dk?

Computer med Windows styresystem:
- Microsoft Edge, nyeste version
- Mozilla Firefox, nyeste version
- Google Chrome, nyeste version
- Safari, nyeste version

Mac computer med iOS styresystem:
- Mozilla Firefox, nyeste version
- Google Chrome, nyeste version
- Safari, nyeste version

Tablet:
- Mozilla Firefox, nyeste version
- Google Chrome, nyeste version
- Safari, nyeste version

Smartphone:
- Microsoft Edge, nyeste version
- Mozilla Firefox, nyeste version
- Google Chrome, nyeste version
- Safari, nyeste version


PensionsInfo

Udbetalingerne på PensionsInfo stemmer ikke med udbetalingerne på Mit PFA

Vi leverer en række oplysninger om din pensionsordning til PensionsInfo, men vi styrer ikke, hvordan PensionsInfo behandler de oplysninger, de får fra os.

Vores måde at beregne prognosen for dine udbetalinger på er fx forskellig, og derfor vil du bl.a. opleve, at disse tal ikke stemmer overens.  

Hvorfor vises min pensionsordning ikke på PensionsInfo?

Hvis du har mulighed for at se dine pensionsordninger på Mit PFA, bør du også kunne se dem på PensionsInfo, da det er Mit PFA, der leverer oplysningerne til PensionsInfo.

PensionsInfo giver os kun cirka 60 sekunder til at sende oplysninger, når du logger på.

Det er ikke altid, at 60 sekunder er nok tid, og derfor sker det en gang i mellem, at det ikke er alle oplysninger fra PFA, som kommer med i første omgang.

Hvis du logger af PensionsInfo og venter i ca. 30 sekunder og så prøver at logge på igen, vil alle oplysningerne som regel blive vist.

Hvis det ikke hjælper at logge af og på igen, kan vi undersøge, om der skulle være en anden årsag til de manglende oplysninger på PensionsInfo. Ring til os på 70 12 50 00.