Markederne vil se centralbank trække kanin op af hatten

Tine Choi Danielsen er chefstrateg i PFA

Selvom investorerne har store forventninger til mødet i Den Europæiske Centralbanks, ECB’s, styrelsesråd torsdag d. 12. september, og finansmarkederne har brug for stimuli og en positiv overraskelse, så er det bedst, at den helt store bazooka gemmes til en egentlig krisesituation

Det mener chefstrateg i PFA Tine Choi Danielsen, der her opridser tre scenarier for, hvordan mødet i ECB kan udvikle sig på torsdag, og hvad det betyder for finansmarkederne. 

”Der er kort sagt tre forventede reaktioner på torsdagens møde: Skuffer ECB, så får vi rentestigninger og sure aktiemarkeder. Indfrier de forventningerne, vil reaktionen være behersket, netop fordi, der p.t. er priset så meget ind i markedet. Overrasker de derimod positivt, vil markedseffekterne være positive, formentlig relativt mere på aktiemarkedet end i renterne, der allerede er presset godt i bund,” siger Tine Choi Danielsen.  

Store forventninger udløser risiko for skuffelser

Denne uges absolut største markedsdrivkraft er ECB-mødet den 12. september, og det store spørgsmål er, om centralbanken kan overraske investorerne. I tråd med ECB’s præsident Mario Draghi og andre rådsmedlemmers udmeldinger de seneste måneder er konsensusforventningerne ifølge Reuters, at ECB vil nedsætte styringsrenten til -0,5 pct., lave tiltag, der kan afbøde omkostningerne for banksektoren og annoncere et ny opkøbsprogram på EUR 30 mia. pr. mdr. Markedet forventer pt. i runde tal 2x0,10 pct.-point rentenedsættelse i 2019 og yderligere 4x0,1 pct.-point i 2020.

”Lever ECB ikke som minimum op til forventningerne, vil resultatet sandsynligvis blive en negativ reaktion og høj bølgegang på finansmarkederne den kommende ugers tid. I lyset af den senere tids massive rentefald er der rigeligt med plads til, at renterne kan skyde til vejrs, hvis ECB skuffer. Det vil forventeligt smitte af på aktiemarkedet, som siden juni har været drevet af en udvidelse af pris/indtjeningsforholdet på aktier og ikke indtjeningsvækst i virksomhederne. Med andre ord har aktiemarkedet været godt understøttet af forventningerne om fornyet lempelse fra de to store centralbanker, og materialiserer dette sig ikke, skal aktierne også korrigere herfor,” siger Tine Choi Danielsen

Men hvordan skal ECB kunne overraske positivt, når forventningerne allerede er skruet godt i vejret, og centralbankens manøvrerum allerede er under pres? ECB har et arsenal af instrumenter at gøre godt med, og der er stadig muligheder som fx at annoncere et større end forventet opkøbsprogram, nedsætte renten med 0,2 pct.-point allerede i september eller gøre vilkårene for at hente likviditet (TLTRO) i centralbanken endnu mere attraktiv. Derudover kan de udvide arsenalet af finansielle aktiver, der bliver købt op.

”Udvidelser af opkøbsprogrammet begrænses af den såkaldte fordelingsnøgle, der bestemmer hvor mange statsobligationer, der må købes i hvert euroland, og det er også her, PFA forventer, at ECB potentielt kan skuffe markedsforventningerne. I vores optik vil den helt store bazooka være opkøb af aktier – som man ser den japanske centralbank gør i Japan, men det er svært at forestille sig, at ECB vil trække det kort under de nuværende økonomiske forhold. Bazookaen skal man gemme til krisetider, og der er vi trods alt ikke p.t,” siger Tine Choi Danielsen. 

Hun tilføjer, at fordelingsnøgle-reglen fastlagt af ECB selv, og de kan naturligvis lave om på den med de konsekvenser, det måtte have.

Flere redskaber i værktøjskasse

Den sidste mulighed ECB har for at overraske er, at centralbanken kan styrke budskaberne om den fremtidige pengepolitik ved at tilføje et kvalitativt mål om, hvor længe lempelseskursen vil vare. Det kan fx være ved at sige, at styringsrenten vil forblive lav i minimum et bestemt antal måneder efter et nyt opkøbsprogram er afsluttet. Eller de kan give et kvantitativt mål for inflationen, som fx at renterne vil forblive lave, indtil inflationen har ligget på et bestemt procenttal i mindst 12 måneder, forklarer Tine Choi Danielsen. 

”Kvalitative og især kvantitative tilføjelser af den slags vil være en markant ændring i måden, ECB fører pengepolitik på.  Samtidig giver det transparens og fjerner usikkerheden om, hvad centralbankens næste træk er i en længere periode. Og hvis der er noget, vi investorer hader, så er det usikkerhed. Med klare pejlemærker er sikkerhedsnettet spredt ud, og det bør løfte stemningen på markederne,” siger PFA’s chefstrateg.

Hun uddyber, at PFA forventer, at selvom opgaven med at overraske positivt overordnet er svær, og risikoen for at vi blive skuffet på et kommende opkøbsprograms størrelse eksisterer, så vil Draghi som den fænomenale taler, han er, stadig kunne hive en kanin op af hatten.

”Kvalitative formuleringer er i sig selv ikke en egentlig gamechanger, men med de rette ord kan Draghi sagtens overraske og forankre investorernes forventninger til den fremtidige pengepolitiske kurs, hvilket bør understøtte en positiv stemning på markederne, i hvert fald indtil den amerikanske centralbank, Federal Reserve, holder møde den 17.-18. september,” siger chefstrategen.

 

For mere information kontakt:
Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA, e-mail: tcd@pfa.dk