PFA lancerer ny klimastærk pensionsløsning

PFA lancerer nu PFA Klima Plus, der er et banebrydende nyt bæredygtigt pensionsprodukt, der gør det muligt for kunderne at spare op til pension gennem særligt udvalgte klimastærke investeringer. PFA Klima Plus vil være CO2-neutralt senest i 2025.

PFA har i en årrække systematisk arbejdet med at integrere ansvarlighed og bæredygtighed i måden, kundernes opsparinger investeres på, bl.a. ud fra målene i Paris-aftalen og FN’s verdensmål. Nu løfter PFA sine klimaambitioner yderligere og giver kunderne mulighed for på en enkel måde at understøtte den grønne omstilling med deres pensionsopsparing. Det sker med lanceringen af PFA Klima Plus, der gør det muligt for kunderne at skrue markant op for pensionsopsparingens bidrag til at nedbringe CO2-udledningen.

”Som Danmarks største pensionsselskab med mere end 1,3 mio. kunder har PFA et særligt ansvar for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Netop pensionsopsparingen er et af de væsentligste områder, hvor man som enkeltperson med størst effekt kan være med til at gøre en forskel. Det ønsker vi i PFA at støtte op om, og derfor vil vi gå foran og være med til – sammen med kunderne – at accelerere den bæredygtige omstilling,” siger Group CEO Allan Polack.

Markante mål for CO2-reduktionen

I PFA Klima Plus vil der være en målrettet udvælgelse af selskaber indenfor alle aktivklasser, som aktivt arbejder på at nedbringe verdens CO2-udledning og have positiv indvirkning på klimaet, kombineret med investeringer i grønne aktiver og udvalgte projekter som for eksempel havvindmølleparker og bæredygtige ejendomme. Der vil ikke være investeringer i hverken olie, kul eller gas.

PFA Klima Plus vil i sit udgangspunkt udlede 60 pct. mindre CO2 end verdensaktieindekset, og hele produktet vil være CO2-neutralt senest i 2025. Ambitionen er, at porteføljen ligefrem skal være CO2-negativ i 2030 og dermed trække mere CO2 ud af atmosfæren, end investeringerne udleder.

”Med PFA Klima Plus ønsker vi at sætte en helt ny standard for at investere pensionen bæredygtigt for at modvirke de store klimaforandringer, som optager mange af vores kunder. Samtidigt ønsker vi at gøre det så nemt som muligt for hver enkelt kunde at beslutte sig for, hvor stor en del af opsparingen hun eller han vil placere i denne særligt klimafokuserede portefølje,” siger Allan Polack.

Udvælgelsen af aktiver i PFA Klima Plus kommer til at ske i to skridt. Først følges PFA’s generelle investeringskriterier – herunder afkastpotentiale og PFA’s politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Og dernæst anlægges klimamæssige kriterier, hvor aktivernes potentiale ift. at bidrage til den grønne omstilling vurderes.

Enkelt og fleksibelt at investere sin pension klimavenligt

Udgangspunktet med PFA Klima Plus er, at det skal være både enkelt og fleksibelt at investere sin pension klimavenligt. Derfor bliver det en del af det eksisterende markedsrenteprodukt-univers, som kunderne allerede kender fra PFA Plus, med fire forskellige risikoprofiler og automatisk nedtrapning af risiko, som man nærmer sig sin pension. 

PFA Klima Plus kommer til at have samme risikoniveau og afkastforventninger på lang sigt som det generelle markedsrenteprodukt PFA Plus, men idet der er færre mulige investeringsobjekter pga. de klimastærke udvælgelseskriterier, kan der være større udsving på afkastet i enkeltperioder. De langsigtede afkastforventninger vil være de samme.

Med de forudsætninger bliver det op til den enkelte kunde at være med til at bestemme, hvor meget af den samlede opsparing der skal investeres i PFA Klima Plus.

”Det har været meget vigtigt at gøre det så nemt og intuitivt som muligt. Alt, man som kunde skal tage stilling til, er, hvor stor en procentdel der skal investeres i PFA Klima Plus, og så klarer vi resten. Det kan gøres med nogle få klik, og samtidig er vi naturligvis klar med rådgivning. Det bliver en integreret del i investeringsguiden, vores kunder benytter for at finde ud af, hvordan deres pension skal investeres, og hvad deres risikoappetit er,” siger Allan Polack.

PFA Klima Plus vil være tilgængelig for kunderne i sommeren 2020, og produktet er udviklet i dialog med en række af PFA’s virksomheds- og organisationskunder.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Kristian Lund Pedersen på 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk
 

Fakta om PFA Klima Plus:

• PFA har i en årrække systematisk arbejdet med at integrere ansvarlighed og bæredygtighed i måden, kundernes opsparinger investeres på, bl.a. ud fra målene i Paris-aftalen og FN’s verdensmål. PFA Klima Plus er et nyt tilbud til de mange kunder, der ønsker deres pension investeret særligt klimavenligt.

• Udvælgelsen af aktiver i PFA Klima Plus kommer til at ske i to skridt. Først følges PFA’s generelle investeringskriterier – herunder afkastpotentiale og PFA’s politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Og dernæst anlægges klimamæssige kriterier, hvor aktivernes potentiale ift. at bidrage til den grønne omstilling vurderes.

• PFA Klima Plus stiller endnu højere krav til brancher og virksomheders klimaprofil, ligesom porteføljen vil bestå af endnu flere særligt udvalgte investeringer med positiv indvirkning på klimaet. Det gælder i alt lige fra udvælgelsen af aktier og obligationer til investeringer i alternativer og bæredygtige ejendomme.

• PFA vil fortsat udøve aktivt ejerskab, og i forhold til aktierne i PFA Klima Plus vil PFA gå ekstra tæt på selskaberne for at sikre, at de lever op til de planer og ambitioner, de har i forhold til den grønne omstilling.

• PFA Klima Plus vil i sit udgangspunkt udlede 60 pct. mindre CO2 end verdensaktieindekset, og hele produktet vil være CO2-neutralt senest i 2025. Ambitionen er, at porteføljen skal være CO2-negativ i 2030 og dermed kommer til at trække mere CO2 ud af atmosfæren, end investeringerne udleder.

• Der er ingen investeringer i olie, kul og gas i PFA Klima Plus.

• PFA har de seneste år opbygget stærke kompetencer indenfor grønne unoterede investeringer. For eksempel er PFA medejer af verdens største havvindmøllepark Walney Extension Offshore Wind Farm og en af investorerne bag finansieringen af verdens kommende største havvindmøllepark, Hornsea 1. Samlet kommer de to parker til at levere strøm svarende til 1,6 mio. husstandes forbrug.

• PFA Klima Plus bliver en del af det eksisterende markedsrenteprodukt-univers, som kunderne allerede kender fra PFA Plus, med forskellige risikoprofiler og automatisk nedtrapning af risiko, som man nærmer sig sin pension. Kunderne vil kunne bestemme, hvor stor en andel af deres pensionsopsparing, der skal placeres i PFA Klima Plus. Omkostningerne vil ligge på niveau med PFA’s eksisterende flagskibsprodukt PFA Plus.

• PFA Klima Plus kommer til at have samme risikoniveau og afkastforventninger på lang sigt som det generelle markedsrenteprodukt PFA Plus, men idet der er færre mulige investeringsobjekter pga. de klimastærke udvælgelseskriterier, kan der være større udsving på afkastet i enkeltperioder. De langsigtede afkastforventninger vil være de samme.

• Noget af PFA Klima Plus-porteføljen forventes at blive investeret i venture-kapital – særligt med fokus på teknologivirksomheder, der har potentiale til at accelerere den grønne omstilling.

• PFA Klima Plus vil være tilgængelig for kunderne i sommeren 2020.