Sådan kan du vende bedst muligt tilbage til en mere normal hverdag

Danmark er så småt begyndt at åbne op igen, og mange danskere kan se frem til at vende tilbage til en mere almindelig hverdag i den kommende tid. Men hvordan kommer man bedst muligt i gang igen, efter at alt har været vendt på hovedet under nedlukningen? Der er gode råd at hente i PFA’s nye guides til opstart til medarbejdere og ledere.

Har du udsigt til at få en mere almindelig hverdag i den kommende tid, hvor du ikke skal passe arbejde og børn hjemmefra, men i stedet kan vende tilbage til din arbejdsplads og kollegerne? Og gør du dig i den forbindelse tanker om, hvad det er for en hverdag, du skal tilbage til – f.eks. når det gælder smittefarer og jobsituation? Så er du langt fra alene.

Efter at store dele af Danmark har været lukket ned siden midten af marts, er genåbningen af landet så småt i gang. Og det betyder, at stadig flere danskere kan se frem til at få en mere almindelig hverdag. Men det er ikke bare ligetil at komme tilbage til dagligdagen igen, når man har arbejdet hjemme, været hjemsendt eller været én af de få på den fysiske arbejdsplads i en lang periode.

”Der kan være mange uafklarede spørgsmål og tanker om opstarten, som kan skabe bekymring og usikkerhed hos medarbejderne. Hvilke smittefarer bliver jeg udsat for, når jeg skal til at omgås mine kolleger igen? Hvor høj produktivitet vil der nu blive forventet af mig? Og hvordan skal det hele hænge sammen med børnepasning, når ikke alle institutioner er åbnet endnu? Mange vil gøre sig den slags overvejelser, og det er også noget, vi er begyndt at få henvendelser om,” siger Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA.

Hun tilføjer, at bekymringerne kan variere, alt efter om man har arbejdet hjemme, været hjemsendt eller været på arbejdspladsen under nedlukningen. De, der har været hjemsendt, bekymrer sig måske mest om deres jobsituation, mens de, der har arbejdet hjemme, kan være mest optaget af bekymringer om smitterisiko og børnepasning.

”Alt blev vendt på hovedet, da Danmark lukkede ned. På samme vis er det også en kæmpe omvæltning for den enkelte at vende tilbage til en mere normal hverdag. Det kan helt naturligt give anledning til usikkerhed og bekymring hos mange, og hvis der ikke bliver sat ind i tide, kan det have stor betydning for det mentale helbred og i værste fald bidrage til f.eks. stress og angst. Derfor er det afgørende at have fokus på, hvordan medarbejderen kan komme bedst muligt i gang igen – og her kan både den enkelte og lederen gøre en hel del,” siger Rikke Bay Haaber og fortsætter: 

”F.eks. er det vigtigt med en tæt dialog med ens leder, hvis man som medarbejder skal til at vende tilbage til hverdagen og i den forbindelse f.eks. bekymrer sig om smittefarer, jobsituationen eller ens private situation. Tilsvarende er det også vigtigt, at lederen er åben overfor medarbejderens eventuelle bekymringer, hjælper med at afklare spørgsmål og bidrager til at nedbringe panik og skabe ro hos den enkelte,” siger Rikke Bay Haaber.

PFA har udarbejdet guides med en række gode råd til, hvordan både den enkelte medarbejder og leder kan bidrage til, at medarbejderen kan vende bedst muligt tilbage til en mere normal hverdag.