Danskerne: Arbejde fra hjemmekontoret har ikke kostet på produktiviteten

Selvom mange danskere har arbejdet hjemme under corona-krisen, er deres produktivitet i perioden stort set uforandret. Det viser en ny undersøgelse blandt 2.500 danskere, som Kantar Gallup har foretaget for PFA. Den mere fleksible måde at arbejde på rummer store muligheder og er kommet for at blive, lyder det fra PFA.

Mange danskere har under corona-krisen haft fast arbejdsplads derhjemme. Men den lange periode med nye arbejdsvilkår har ikke kostet på de hjemmearbejdendes produktivitet. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for PFA blandt ca. 2.500 danskere.

Helt konkret vurderer 40 pct. af de danskere, som har arbejdet hjemme eller haft ændrede arbejdstider under corona, at deres produktivitet i perioden har været den samme ift. en almindelig arbejdsdag. 24 pct. vurderer endda, at de har haft højere eller meget højere produktivitet i perioden, mens 36 pct. vurderer, at deres produktivitet har været lavere eller meget lavere.

Samtidig viser undersøgelsen, at hver 3. (33 pct.) har oplevet lavere eller meget lavere stressniveau i perioden ift. en almindelig arbejdsdag. 40 pct. har oplevet uændret stressniveau, mens 27 pct. har oplevet højere eller meget højere stressniveau.

”Da store dele af Danmark lukkede ned i midten af marts, gav det naturligt nok anledning til bekymring om, hvad det ville betyde for produktiviteten og trivslen, at mange medarbejdere skulle arbejde hjemme. Men det har overraskende nok generelt vist sig at være ubegrundet. For som undersøgelsen viser, har de fleste kunnet opretholde produktiviteten fra hjemmekontoret, og samtidig har mange oplevet lavere stressniveau – hvilket også er PFA’s erfaring. Derfor forventer vi også, at den mere fleksible måde at arbejde på med en højere grad af hjemmearbejde og fleksibel arbejdstid er kommet for at blive på mange arbejdspladser,” siger Mads Kaagaard, koncerndirektør i PFA.

Corona-krisen accelererer udvikling

Han peger på, at bevægelsen var i gang allerede inden corona-krisen, hvor man bl.a. så, at flere og flere virksomheder og offentlige arbejdspladser indførte mere fleksible og individuelle arbejdstider for medarbejdere netop med henblik på at styrke produktiviteten og trivslen og sænke stressniveauet. Og den udvikling vil corona-krisen accelerere ifølge Mads Kaagaard.

”Corona-krisen har været en øjenåbner på mange arbejdspladser, hvor det er blevet tydeligt, at en mere fleksibel måde at arbejde på rummer store muligheder for bl.a. at styrke både produktivitet og trivsel. Det skal vi selvfølgelig lære af og handle på – og det vil vi også gøre i PFA. Derfor har vi bl.a. givet medarbejderne mulighed for at vælge en 4 dages-arbejdsuge, og samtidig vil vi fremover tilbyde medarbejderne endnu bedre muligheder for at kombinere kontor- og hjemmearbejde, så de i højere grad kan tilrettelægge deres arbejdsdag bedst muligt - til gavn for dem selv og PFA,” siger Mads Kaagaard.

Og danskerne ser også fordele ved en mere fleksibel måde at arbejde på. I den nye undersøgelse angiver næsten halvdelen (47 pct.) således, at de er enige eller meget enige i, at det vil have en positiv betydning for deres stressniveau og produktivitet, hvis de fremover kan have en mere fleksibel arbejdstid. 18 pct. erklærer sig uenige eller meget uenige, mens resten svarer ”hverken eller” eller ”ved ikke”.

Tilsvarende svarer knap halvdelen (45 pct.), at deres ændrede måde at arbejde på under corona-krisen har betydet, at de fremover vil foretrække at have en mere fleksibel arbejdstid. 19 pct. erklærer sig uenig eller meget uenige, mens resten svarer ”hverken eller” eller ”ved ikke”.

For yderligere information

Rune Lindberg, seniorpressekonsulent i PFA, 40 32 29 01 eller rli@pfa.dk