PFA indgår aftale om finansiering af bæredygtig produktion af batterier

Danmarks største kommercielle pensionsselskab, PFA, har indgået en låneaftale for et trecifret millionbeløb med Northvolt i forbindelse med opførelsen af et af Europas største fabriksanlæg til produktion af bæredygtige lithium-ion battericeller

PFA har indgået en låneaftale med det svenske selskab Northvolt som en del af finansieringen af den igangværende opførelse af Northvolt Ett, der forventes at blive et af Europas største fabriksanlæg til produktion af lithium-ion battericeller til primært eldrevne køretøjer. PFA’s lån udgør en andel af en større lånepakke på USD 1,6 mia. svarende til DKK 10,2 mia.

”Som ansvarlig investor ønsker vi i PFA at bidrage positivt til den grønne omstilling, og vi tror på, at eldrevne køretøjer vil spille en væsentlig rolle mange år frem, når det kommer til at reducere CO2-emissionerne fra transport. Northvolts målsætning, om at 50 procent af råmaterialerne på sigt skal komme fra genanvendte batterier, og at de udelukkende bruger lokal vind- og vandkraft i den energikrævende produktion af battericeller, gør den bæredygtige agenda endnu tydeligere. Derfor betragter vi det her som en rigtig stærk investering, som vi forventer vil gavne vores kunder med et solidt risikojusteret afkast,” siger Peter Tind Larsen, Head of Alternative Investments i PFA.

PFA har for nyligt lanceret det klimastærke pensionsprodukt PFA Klima Plus, der giver PFA’s pensionskunder mulighed for at placere hele eller dele af deres pensionsopsparing i en portefølje af udvalgte klimavenlige investeringer – en portefølje som nu bliver udvidet med investeringen i Northvolt Ett.

Selskab i en attraktiv sektor med stærk ejerkreds

Northvolt har en stærk position i en attraktiv sektor, som præges af en favorabel underliggende udbud- og efterspørgselsdynamik i et kraftigt voksende marked. Ejerkredsen bag inkluderer blandt andre de tyske bilproducenter Volkswagen og BMW samt den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

Northvolt udvikler battericellerne sammen med Volkswagen, BMW og andre kunder, og allerede nu testproduceres battericellerne i Northvolt Labs – selskabets fabrik – i mindre skala. Selvom Northvolt Ett endnu ikke står færdigbygget, har flere kunder sammen forpligtet sig til at aftage en stor andel af fabrikkens fremtidige kapacitet.

”Europæisk battericelleproduktion i stor skala vurderes at være essentiel ud fra et strategisk perspektiv for europæisk industri – herunder i særlig grad bilindustrien. Derudover har Northvolt en erfaren ledelse og en stærk og strategisk robust ejerkreds bag sig, som allerede har investeret betydelige beløb i selskabet,” siger Peter Tind Larsen.

Fakta:

- Northvolt Ett forventes at blive et af Europas største fabriksanlæg til produktion af lithium-ion battericeller – primært til brug i eldrevne køretøjer. Fabrikken ligger placeret i Skellefteå i det nordøstlige Sverige tæt ved den nordlige polarcirkel. Produktionen ventes at starte i 2021, og fabrikken ventes at stå færdig i 2023-2024. Læs mere om Northvolt på www.northvolt.com

- Aftalen mellem PFA og Northvolt omhandler et efterstillet lån til delvis finansiering af opførelsen af første fase af Northvolt Ett.

- PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab, der forvalter kundemidler for godt 550 mia. kr., og har 1,3 mio. pensionskunder.

- PFA har de seneste år målrettet øget antallet af investeringer på det unoterede område og har i dag opbygget en portefølje på mere end 100 mia. kr. i unoterede aktier, infrastruktur, kredit og ejendomme. Bl.a. med investeringer i TDC, Nykredit, Interpark, Danmarks Skibskredit, Scandlines, Avantor, Hornsea 1 og Walney Extension Offshore Wind Farm.

- PFA ønsker at investere i bæredygtige energikilder og har ud over lånefinansieringen til Northvolt Ett investeringer i verdens største havvindmølleparker Hornsea 1 og Walney Extension Offshore Wind Farm. Derudover kommer der bl.a. investeringen i Scandlines’ hybridfærger, investeringer i seks solcelleparker i England, mens der er givet tilsagn om at investere i en række af verdens førende infrastrukturfonde.

- Med lanceringen af PFA Klima Plus i juni 2020 spiller de bæredygtige investeringer på det alternative område og heriblandt i Northvolt Ett en helt central rolle.
 

For yderligere information:

Pressekonsulent- og rådgiver Christopher Due Karlsson, 23 64 83 44 eller chk@pfa.dk