Sådan kan du få det bedste ud af den sene del af arbejdslivet

Andelen af medarbejdere over 55 år stiger kraftigt i de kommende år. Det viser nye tal fra PFA, der her giver gode råd til, hvad man som medarbejder kan gøre for at præge sin senkarriere og sikre, at man får det bedste ud af den sene del af arbejdslivet.

Vi har i efterhånden mange år talt om, at arbejdsstyrken bliver ældre. Og nu viser nye tal fra PFA, at udviklingen for alvor tager fart i de kommende år. Således vil andelen af medarbejdere over 55 år hos de største virksomheder med pensionsordning i PFA stige fra 23 pct. i dag til 31 pct. om fire år.

”Det betyder, at stadig flere medarbejdere befinder sig i den sene del af arbejdslivet og bl.a. skal forholde sig til, om de vil gå på pension eller blive i job. Da vi ikke længere har en fast pensionsalder i Danmark, er det meget mere op til den enkelte, i forhold til hvad vi har været vant til. Og mange af seniormedarbejderne vil faktisk gerne fortsætte med at arbejde, men det til trods går en stor del af dem alligevel på pension i disse år,” siger Jesper Brask Fischer, programchef i PFA, og fortsætter:

”Det skyldes ikke mindst, at der på mange arbejdspladser mangler fokus på de nye vilkår og den nødvendige dialog med ældre medarbejdere om ønsker og behov til senkarrieren, og hvad der er muligt på arbejdspladsen. F.eks. ift. at gå ned i tid. Og det kan give anledning til misforståelser, som i værste fald kan betyde, at den enkelte medarbejder går på pension før tid, selvom vedkommende måske gerne ville være fortsat,” siger han.

F.eks. viser PFA’s undersøgelser blandt 2.500 beskæftigede danskere og 200 virksomheder om netop senkarriere, at tre ud af fire medarbejdere gerne vil gå ned i tid, efter de fylder 60 år, men 53 pct. ser det ikke som en mulighed at gå ned i tid i deres nuværende stilling. Og det er på trods af, at 80 pct. af virksomhederne siger, at medarbejderne har den mulighed allerede i dag. Samtidig viser undersøgelserne bl.a., at under halvdelen af virksomhederne har indarbejdet samtale om den sene del af arbejdslivet i medarbejderudviklingssamtalerne.

På den baggrund har PFA og Hildebrandt & Brandi fornylig lanceret en kvalitetsstandard for senkarrieren, der skal bidrage til styrke arbejdet med og fokus på den sene del af arbejdslivet på arbejdspladserne. Og her er der en række gode råd til, hvad man som medarbejder selv kan gøre for at præge sin senkarriere og sikre, at man får det bedste ud af den. I den forbindelse er der særligt tre områder, som er vigtige: livsplan, økonomi og kompetencer.

Gode råd til senkarrieren

Lav en livsplan
Som medarbejder skal man sørge for at udarbejde en livsplan – det vil sige tanker og idéer, der er retningsgivende for den sene del af arbejdslivet. Nogen laver den som 45-årig, men andre først tænker på det, når de skal pensioneres. PFA's undersøgelser peger dog på, at jo tidligere man får gjort sig tanker om livsplanen, jo bedre er det.

I livsplanen skal man først og fremmest gøre sig klart, hvordan drømme og ønsker ser ud nu og i fremtiden - f.eks. med spørgsmålene: Hvad brænder jeg for? Hvor henter jeg min energi? Og hvad er vigtigt for mig og min partner i overgangen til pension? Livsplanen skal noteres ned, vendes med de nærmeste relationer og revideres løbende.

Få overblik over økonomien
Økonomi er ligesom det at have en god fysisk og mental sundhed en væsentlig forudsætning for, at man kan have en senkarriere præget af fleksibilitet og kvalitet, og at der er råd til ens livsplan. Her handler det bl.a. om at få et overblik over ens samlede opsparing og f.eks. tage stilling til, om det er nødvendigt at booste opsparingen for at kunne udleve den livsplan, man har lagt – ellers må livsplanen muligvis justeres. Hvis man har en partner, er det desuden en god idé at drøfte ønsker til seniorarbejdslivet med vedkommende og få lagt en fælles plan for pension, økonomi og bolig.

Vedligehold kompetencer
Efter et helt liv på arbejdsmarkedet er mange interesserede i at skifte arbejdsområde eller trappe ned i arbejdstid, når man nærmer sig pensioneringstidspunktet. Uanset hvad stiller det krav til ens kompetencer som medarbejder. Har man ikke de rette kompetencer og den rette indstilling til at udvikle sig, er det ikke sikkert, at nogen af de to alternativer bliver mulige. Derfor er det vigtigt at sørge for at vedligeholde og udvikle sine kompetencer løbende.

Herudover skal man sætte sig grundigt ind i arbejdspladsens politikker for den sene del af arbejdslivet og drøfte med lederen, hvilke muligheder der er i seniorarbejdslivet. Og man skal gøre sig klar til at skifte faglighed eller speciale for at sikre fleksibilitet.