PFA Brug Livet Fonden annoncerer årets kåring af nye hjertesager

Blandt 31 ambitiøse og forskellige gode formål har PFA Brug Livet Fonden udvalgt de fem initiativer, der i år får støtte til deres frivillige arbejde med at hjælpe andre.

PFA’s velgørende fond, PFA Brug Livet Fonden, har udvalgt fem velgørende formål, som den vil støtte. Fondens bestyrelse har i år valgt at støtte op om initiativer, der har fokus på at hjælpe udsatte børn i hjem og udland, ufrivilligt barnløse, højtbegavede børn samt familier ramt af akut livstruende sygdom eller traume. 

”Vi sætter pris på den høje kvalitet i ansøgningerne. Vi har prioriteret de sager, hvor vi mente at kunne gøre den største forskel for ildsjælene derude. Der har vist sig en bred diversitet i de indstillede sager, og vi har i år prioriteret at støtte udsatte børn i hjem og udland, ufrivilligt barnløse, højtbegavede børn samt familier ramt af akut livstruende sygdom eller traume. Vi ser frem til det kommende samarbejde med de fem hjertesager,” siger Peder Hasslev, der er formand for bestyrelsen i PFA Brug Livet Fonden og bestyrelsesformand i PFA Pension.

Årets udvalgte hjertesager modtager et pengebeløb samt hjælp og sparring fra PFA til at skabe yderligere synlighed omkring deres arbejde – ofte i form af en professionelt produceret film og eventuel deltagelse på PFA-events.

PFA Brug Livet Fondens hjertesager for 2022 er følgende:

”BROEN Danmark” modtager 50.000 kr.

Broen Danmark hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen. BROEN’s arbejde drives af frivillige ildsjæle i 33 lokalforeninger fordelt ud over landet. BROEN Danmark er paraply for lokalforeningerne. Lokalforeningerne samarbejder med fagpersoner i kommunerne samt med frivillige i det lokale foreningsliv.

’Foreningen 5 Skoler’ modtager 50.000 kr.

Foreningen 5 Skoler giver børn, der er flygtet fra krigen i Syrien, det de savner mest: skolegang. Foreningen har foreløbig bygget ti skoler med lokale lærere, og flere er på vej. Børnene lærer at læse, skrive, regne, og indgå i sociale relationer, men først og fremmest at være børn. De leger og synger, og tør nu drømme om en fremtid uden for lejren. Der arbejdes desuden med alt det omkring en skole, der får den til at fungere – tøj, mad, børnehave, hygiejne, og styrkelse af piger og kvinder i lejrene.

”Det Kærlige Måltid” modtager 25.000 kr.

Hos Det Kærlige Måltid laver unge frivillige sunde måltider til personer og deres familie ramt af akut livstruende sygdom eller traume. De unge får kompetencer i køkkenet og indgår i et meningsfuldt fællesskab, samtidigt med, at de hjælper sygdomsramte familier i nærområdet. Byrden ved indkøb og madlavning fjernes, så familien kan fokusere på det, der er vigtigst – at få nærende måltider og mere tid til nærvær. Det Kærlige Måltid hjælper familier i Aarhus og Aalborg Kommune. 

”Foreningen RO” modtager 25.000 kr.

Foreningen RO etablerer støtte til følelseslivet under fertilitetsbehandling i form af meningsfulde netværk, gruppeforløb og telefonisk rådgivning. Foreningen RO tror på, at alle i fertilitetsbehandling har ret til støtte til følelseslivet sideløbende med den medicinske behandling. Derfor er alle tilbud gratis for brugerne. Arbejdet er drevet af et brændende ønske om at gøre en forskel og hjælpe de mange i fertilitetsbehandling.

”Begavet med Glæde” modtager 25.000 kr.

Begavet med Glæde er en NGO, der vil hjælpe højtbegavede børn til et bedre liv med faglige udfordringer, bedre trivsel, støtte og anerkendelse fra både familie, fagpersoner og alle andre omkring dem. De vil sikre børnenes ret til at blive udfordret og støttet på linje med andre børn - og hjælpe til at disse børn mødes med forståelse. Begavet med Glæde skaber et netværk af og for fagfolk, politikere, forældre, børn og unge.