Svar på kritiske investeringshistorier i medierne

Der har de seneste dage været kritiske artikler særligt i Jyllands-Posten om afkastudviklingen i PFA, blandt andet med fokus på en række enkeltinvesteringer som Nordic Aviation Capital (NAC) og Danske Bank. Vi vil her samle op på de svar, som vi har givet i medierne.

Afkastudviklingen i PFA
PFA bliver kritiseret for have taget for lidt risiko de seneste år, hvor særligt aktiemarkederne har buldret afsted. Det har været en periode, hvor der særligt har været stor bekymring for, hvilken betydning det rekordlave renteniveau vil have for de finansielle markeder efter mange års optur især på aktiemarkederne. 

At PFA derved ikke har fået det fulde udbytte af opturen på finansmarkederne, har allerede medført en række ændringer i investeringsstrategien. Vi har arbejdet med at bringe risikoen op de seneste år og generelt lavet en række centrale ændringer i måden, vi investerer på. 

Nu begynder resultaterne at vise sig af det arbejde, hvor PFA i 2021 skabte et afkast på 15,3 % (inkl. KundeKapital) for en kunde i Profil C med 15 år til pension. Et afkast, der ligger over de andre kommercielle pensionsselskaber. Det giver en tro på, at vi er på rette vej, og vi forventer, at vi efter ændringerne i vores portefølje fremover vil levere bedre afkast.

Nordic Aviation Capital (NAC)
PFA indgik i 2018 en aftale om finansiering af lån på ca. 3. mia. kr. i verdens største aktør indenfor leasing af regionalfly, Nordic Aviation Capital (NAC). En investering, som PFA nu har bogført som tab. 

Vi er rigtig ærgerlige over tabet i NAC. Da vi gik ind i selskabet, var det et godt, veletableret og sundt selskab med en stærk ejerkreds. Men med Corona-pandemien blev flyindustrien ramt ekstremt hårdt og alt vendt på hovedet – ikke mindst for en flyleasingsvirksomhed som NAC. 

Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at beskytte investeringen, men måtte erkende, det ikke var muligt. Det giver et større tab, men er også et tab der løbende er blevet afskrevet i takt med udviklingen og de udfordringer, som NAC har været i.

På trods af NAC har trukket ned i den alternative portefølje, fik PFA et samlet afkast for alternative investeringer på 16,3 pct. i 2021.

Danske Bank
PFA har investeret et større milliardbeløb i Danske Bank-aktien, som har klaret sig dårligere end aktiemarkedet generelt de seneste år. 

Da PFA købte op i aktien, skete det i takt med, at banken tog afgørende skridt for at genopbygge tilliden til omverdenen og styrke forretningen, blandt andet med udskiftningen i topledelsen og bestyrelsen i banken og med udviklingen af stramme procedurer i forbindelse med fx hvidvask. Aktiekursen har dog i den forbindelse ikke udviklet sig som ønsket på kort sigt.

Danske Bank udgjorde ved halvåret 2021 ca. 4,5 mia. kr. ud af PFA’s samlede aktieinvesteringer på 176,1 mia. kr.