PFA investerer i friplejehjem til kunder og pårørende

PFA's koncerndirektør Camilla Holm på besøg på et friplejehjem i Gilleleje, hvor hun spiser morgenmad med beboerne.

PFA tager i juni måned første spadestik til det første af ti nye friplejehjem, som både skal være med til at afhjælpe den stigende mangel på ældreboliger, give stabile afkast på pensionskontoen samt tryghed og tag over hovedet til PFA’s ældre pensionskunder.

I 2030 vil der være 434.000 danskere over 80 år - en stigning på 60 pct. på bare ti år. Og med den udvikling kommer et massivt behov for flere plejeboliger. Dansk Byggeri estimerer, at der til den tid vil være behov for 26.000 flere plejeboliger. Den udfordring ser PFA, som en spændende forretnings-mulighed, som både kan gavne samfundet, give solide afkast og tag over hovedet til PFA’s ældre kunder.

”Friplejehjem giver super god mening for os i PFA. Vi løfter en vigtig samfundsopgave, samtidig med, at vi kan tilbyde vores kunder en tryg alderdom, hvis de eller deres nærmeste har behov for det, og så er PFA’s investering i friplejehjem desuden noget, der er med til at give et solidt og meget stabilt afkast til pensionsopsparerne,” siger Camilla Holm.

Tæt samarbejde med kommuner og Ok-fonden
Byggeriet af friplejehjem sker i partnerskab med OK-Fonden, der står for den daglige drift af de færdigbyggede plejehjem. Plejen på stedet er omfattet af de samme regler som de kommunale plejehjem, hvor det kræver visitation fra kommunen at få tildelt en bolig. Det koster det samme som at bo på et tilsvarende kommunalt plejehjem.

”Vi står overfor en betydelig demografisk udfordring, og der er behov for nye løsninger. I PFA vil vi løfte en del af den store opgave, det er at skaffe plejeboliger til de mange flere ældre. Det er vigtigt med tæt dialog med de enkelte kommuner, for det er en opgave, der skal løftes i fællesskab. Vores friplejehjem skal være et supplement til de kommunale tilbud,” siger Camilla Holm, koncerndirektør i PFA.

Som beboer på et friplejehjem er der mulighed for at tilkøbe ekstra service i hverdagen. Det kan være hjælp til praktiske opgaver, ledsagelse, pasning af kæledyr, velvære-tilbud, tilkøb af mad til familiesammenkomster og meget andet.

Kunder usikre på fremtidens ældrepleje
Det store behov for plejeboliger og den usikkerhed, der er om de fremtidige muligheder for pleje, er noget, der i stigende grad bekymrer danskerne. Den seneste tryghedsmåling fra Trygfonden viser, at 58 pct. af de 40-69-årige er utrygge ved, om de kan få tilstrækkelig pleje, når de bliver gamle. I 2017 var 54 pct. utrygge.

”Vi ved fra undersøgelser, og når vi taler med vores kunder, at der er stor utryghed ved, om der er tilstrækkelig pleje til dem i fremtiden. Med friplejehjemmene er vi sammen med OK-Fonden med til at sikre vores kunder en tryg ældrepleje i pensionistlivet, hvor man selv kan bestemme, hvilken hjælp man vil have. Vi mener, at de valgmuligheder er med til at øger trygheden for vores kunder,” siger Camilla Holm.

Fortrinsret til kunder
PFA’s 1,3 mio. kunder og deres nærmeste pårørende har fortrinsret til friplejehjemmene, men alle har adgang.

Hvis det viser sig, at de ti friplejehjem er en succes, så er det muligt, at PFA vil investere endnu mere i at hjælpe kommunerne med at etablere plejeboliger.

 

Læs mere om friplejehjem og andre kundefordele i PFA

 

Ti friplejehjem i støbeskeen

PFA har en pipeline på ti friplejehjem i ti af de største byer herhjemme. Der er endnu ikke indgået endelige aftaler endnu, men god dialog med flere kommuner. PFA bygger kun i de kommuner, der er interesserede i at samarbejde. Der skal desuden være relevante grunde at bygge på, og så skal kommunen være demografisk interessant forstået på den måde, at der er et behov for flere plejeboliger fremadrettet.

PFA har allerede et friplejehjem i Gilleleje, som vi har overtaget fra ATP. Derudover har PFA’s samarbejdspartner OK-Fonden et friplejehjem i Himmelev, som ikke er PFA-ejet, men som PFA’s fortrinsret til. Dvs. at de ti friplejehjem, som vi går i gang med at bygge, er de første, PFA selv bygger.