Godt nyt for arbejdende pensionister: Slut med modregning af løn i folkepension

Med nyt lovforslag vil regeringen gøre det muligt for pensionister at arbejde, uden at indtægten modregnes i folkepensionen. Det kan give en ekstra indtægt på op til 173.000 kr. sammenlignet med tidligere regler.

Regeringen ligger op til, at lovforslaget skal vedtages i løbet af foråret med tilbagevirkende kraft allerede fra januar i år. Det betyder, at mange arbejdende pensionister allerede nu kan glæde sig over, at deres løn ikke vil blive modregnet deres folkepension. 

Forslaget vækker begejstring hos PFA’s privatøkonom, Camilla Schjølin Poulsen.

”Dette er den største gulerod set længe i forhold til at få danskerne til at arbejde i en sen alder. Det vil uden tvivl motivere mange til at give den en ekstra skalle på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, nu hvor man kan være sikker på, at man ikke skyder sig selv i foden ved at arbejde ved siden af pensionen.” 

En fremtid med færre danskere i den erhvervsaktive alder
Hun nævner, at der i de næste årtier vil blive færre danskere i den erhvervsaktive alder, og at det derfor er afgørende for arbejdsudbuddet, at vi bliver bedre til at bevare værdifulde seniorkompetencer på arbejdspladsen. 

Herudover giver det ifølge PFA’s privatøkonom også god mening i betragtning af, at vi i dag lever længere og forbliver raske selv i en sen alder:

”Vi har over de seneste årtier ikke blot føjet flere år til livet, men også fået mere liv i årene. Og vi ved fra vores egne kunder, at mange ønsker at arbejde videre, selvom de er oppe i årene. Det gælder ikke mindst, hvis det kan ske på fleksible vilkår og med mulighed for delpensionsløsninger af forskellige karakter. Det er muligheder, vi allerede i dag tilbyder i PFA, og jeg er sikker på, at disse blot vil blive endnu mere populære, når det økonomiske incitament følger med,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Hvor meget man tjener på de kommende regler, afhænger af flere ting, fx om man er enlig eller gift/samlevende, samt hvor store indtægter man har ved siden af arbejdsindkomsten. Men mange vil få en virkelig mærkbar økonomisk forbedring, hvilket nedenstående regneeksempel viser. 

Få mere at vide, når det endelige lovforslag er vedtaget
Vi forventer, at det endelig lovforslag vil blive vedtaget inden sommerferien. Til den tid vil vi kende mere til konsekvenserne og tilbyde yderligere rådgivning, eksempelvis i form af webinarer. 

 

REGNEEKSEMPEL

En enlig 68-årig arbejder fortsat og tjener 520.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Har ikke startet udbetaling af sine egne pensioner endnu.

Med nuværende regler: 
Grundbeløbet nedsættes med 30% af 160.800 kr. (520.000 kr. – 359.200 kr.) og udgør derfor kun 32.088 kr. før skat.

Personen får intet tillæg, idet den samlede indtægt på trods af bundgrænsen på 122.000 kr. overstiger det maksimale beløb på 392.100 kr.
 

Med de nye regler:
Fuldt grundbeløb 80.328 kr.

Fuldt tillæg 92.940 kr.


Konklusion: Den 68-årige vil fremover have en folkepension på 173.268 kr. ved siden af sin arbejdsindkomst, hvilket er 141.180 kr. mere end før. Nogle af pengene vil blive beskattet i topskatten, og samlet set betyder det, at personen vil stå med ca. 5.500 kr. mere i hånden efter skat månedligt.